Vojtěch Filip - Jak dál ?

7. 5. 2021

 

Informace v týdnu od 3. 5. 2021

 

Vážené soudružky a soudruzi,

 

v této informaci, tentokrát soustředěně jen od pondělí do pátku, když druhým dějstvím pokračovala česko-ruská krize, resp. krize české vlády, která nese následky, stále nevyšetřeného výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích. Když jako obvykle start i druhé části krize začal článkem bulvárního typu v serveru Seznam- zprávy. Je prostým faktem, že to, co se nyní „odehrává“ v posledních dnech na politické scéně v ČR je, ze strany ČR, pro celý vyspělý svět „špatná komedie“, ale také i velká tragédie pro budoucnost ČR!

Dovolte mi malé odbočení, resp. vysvětlující poznámku.: Chtě nechtě musím vysvětlit co je „ZPRAVODAJSKÁ HRA“ (ZH) jde o vrchol zpravodajské činnost jakékoli zpravodajské služby. ZH se stává s aktivních opatření „AO“. Nejde o žádný amatérismus, ale jen o práci profesionálů a jejich týmů, které mají svůj cíl. Např.: získání informací o protivníkovi (zejména o jeho zájmech a záměrech) nebo realizace účinné dezinformace protivníka, případně, proniknutí do struktur nepřátelských zpravodajských služeb atd. O ZH se vede „přísně utajovaná“ dokumentace. ZH s možnými dopady na „státní zájmy“ nelze realizovat bez souhlasu kompetentních nejvyšších státních orgánů! (NEMŮŽE ROZHODNOUT SÁM MV).

Proč jsem to odbočení použil je zřejmé, z uvedeného totiž vyplývá, že „PŘÍPAD VRBĚTICE“ z roku 2014 nelze považovat za ZH, ale správnější a přesné bude označovat „využití, nebo zneužití“ tohoto případu v roce 2021 za „POLITICKO-zpravodajskou AKCI“, kterou JE NUTNO VYJASNIT!

Způsob politické realizace, velice závažného a společensky nebezpečného „případu VRBĚTICE“, který byl nesporně výraznou „MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ“ v ČR, prozatím bez trestně-právní kvalifikace a soudního projednání (protože nejsou DŮKAZY!), mimořádné situace, které nedokázaly naše bezpečnostní a zpravodajské orgány předejít a zabránit (!), VYVOLAL řadu mezinárodních problémů nejen v neprospěch ČR, ale řady dalších států EU (včetně SRN a FRANCIE), vyvolal praktickou likvidaci mezistátních vztahů ČR a RF (RF zařadila ČR do kategorie „NEPŘÁTELSKÝCH STÁTŮ“, což by z bezpečnostního hlediska nebylo dobré „přehlížet“!)

Závěr:

POLITICKÁ AKCE proti RF ze strany ČR“ vedla:

  • k další degradaci politické scény v ČR (VLÁDY, PARLAMENTU….)

  • k totální likvidaci základních mezistátních vztahů (politicko-ekonomic-kých) mezi ČR a RF

  • k narušení vztahů v rámci EU, ČR nekonzultovala svůj postup se žádným státem – členem EU.

NEGATIVNÍ DOPADY této „Politické akce“ budou pro ČR „velice závažné a dlouhodobé“! Degradace politické scény, se dále prohloubila, když skutečně politici koalice Spolu vzali bulvární článek jako záminku pro svolání schůze Poslanecké sněmovny, když bylo jasné, že přizvaní ředitelé služeb odmítnou odpovídat na dotazy s odkazem na zákon. Také se tak stalo a celá neveřejná schůze byla zbytečná. Navíc v úterý skončila obstrukcí pravice, když její poslanci začali používat místo chybějících argumentů osobní napadání. Středeční dohra, po opětovném neschválení obstruovaného stavebního zákona dopoledne, sice už nebyla tak zmatečná, ale usnesení nikam nevedlo. Potvrdilo se, že skutečný zájem na vyšetření případu Vrbětice není a politické síly napojené na zájmy USA a Velké Británie pracují jen ve prospěch dovršení diplomatické roztržky s RF. Navíc, opět došlo k zneužívání pojmu vlastizrada. Tady musím znovu použít malé odbočení.

Vlastizrada je trestný čin se zvlášť formulovanou skutkovou podstatou, která vyžaduje, aby se pachatel, občan ČR, dopustil jiného trestného činu, a to rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Zvažte sami, kdo tady je ve spojení s cizí mocí.

Klub KSČM postupoval jednotně, odmítl shora uvedenou zpravodajskou akci i podřízení se mediokracii, vystoupení našich členů, bylo oceněno a mělo vyústění i do části medií.

V ostatních záležitostech dál trvala a trvá neshoda na vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, když SPD požaduje, aby se ostatní připojovali k jejich iniciativě a ODS dál postupovala po své linii a jednají jen se stranami od středu napravo. Piráti a STAN tvrdošíjně organizují předčasné volby, ale bez skutečného jednání nemají šanci 120 hlasů dosáhnout. Takže jejich spíše přání, než skutečný politický postoj, není aktuální ani po schválení volebního zákona, který už podepsal i prezident. Je potřeba se na nové znění zákona připravit. To už bude práce pro naše stranické organizační a volební oddělení.

Ve čtvrtek opět nikdo z ministrů, kteří mají, odpovídat na písemné interpelace nepřišel, proti tomu se PK ohradil, ale zatím bez výsledku. Dopoledne se konečně podařilo projednat náš návrh o situaci v podniku Liberty Ostrava a to včetně našeho návrhu na usnesení, které směřovalo k ochraně podniku a jeho zaměstnanců a případnému řešení až po výkup zpět pro stát. V ústních interpelacích se prezentovali poslanci Valenta a Luzar.

V pátek Piráti a STAN vzdali svou iniciativu na svolání mimořádné schůze na zkrácení volebního období Sněmovny a nahrát Senátu k tomu, aby převzal moc a přijímal zákonná opatření.

V rámci třetích čtení se začalo zákonem o zaměstnanosti – tedy tzv. zkrácenou prací, tedy zákonem, který umožňuje v rámci mimořádných událostí udržet zaměstnanost a pracovní místa pro pracující. V tom se významně angažovala zejména Hana Aulická Jírovcová a Stanislav Grospič. Návrh byl přijat bez devastujících pozměňovacích návrhů ODS, TOP 09 a Pirátů. Pokračovalo se v projednávání stavebního zákona, který opět byl předmětem trvající obstrukce pravice a Pirátů a bylo jednání přerušeno. Nezbude než svolat mimořádnou schůzi k jeho doprojednání a to pravděpodobně ve středu 12. 5.

Sněmovna končila jednání novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, který pro spory i uvnitř koalice se vrátil do druhého čtení.

Na závěr mi dovolte, abych uvedl na pravou míru jeden z údajů minulé informace. Pokud jsem uvedl, že OV Praha východ navrhovala svolat mimořádný sjezd, tak jsem obdržel informaci od předsedy OV KSČM Zdeňka Štefka, že nešlo o usnesení OV, ale o iniciativu jejich člena Milana Havlíčka.

Čest práci a přeji Vám všem úspěšné a důstojné oslavy osvobození naší vlasti od německého nacismu a fašistické zvůle. Děkuji slavné Rudé armádě s úctou k více než 140 tis. jejich vojáků, kteří zde za naši svobodu položili své životy. S poděkováním 1. československému armádnímu sboru pod velením Ludvíka Svobody, s poděkováním partyzánům, povstalcům v Pražském povstání a všem, kteří se podíleli na obnovení naší svobody.

 

JUDr. Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace za období od 19.4.2021 do 30.4.2021.

 

Vážené soudružky a soudruzi,

tentokrát začnu opravdu netradičně, a to hodnocením reakcí na bezprecedentní vyhlášení předsedy vlády A. Babiše a místopředsedy vlády J. Hamáčka ze sobotního večera. Jedna věc byla reakce českých sdělovacích prostředků, druhá věc byly telefonáty, se kterými se museli vypořádat naši předsedové OV, KV, poslanci a další funkcionáři strany už od neděle a pak zejména v pondělí. Reakce našich členů, sympatizantů, ale i dalších lidí, kteří jinak na OV nechodí, ale kteří se přišli zeptat, co si o situaci myslíme, byla vesměs jednoznačná. Nedůvěra ve zveřejněné tzv. důvodné podezření. Strach z vyostření situace, strach o práci, ale i strach z možného válečného konfliktu. Lidé argumentovali i reportáží v TV Nova, kdy lidé odcházející v neděli z kostela ve Vrběticích jednoznačně odmítli spekulaci o agentech GRU. Je fakt, že zesílila atmosféra strachu.

Jak se dalo očekávat, jiná atmosféra však panovala v úterý v Poslanecké sněmovně, která se začala informací vlády zabývat a po 21. hodině pod tlakem pravice přijala usnesení, kterým jen situaci vyostřila, což byl zájem zejména tzv. Koalice Spolu a dále Pirátů a STAN, kterým poslanci hnutí ANO ustoupili. Nepodařil se ani krok snížit počet poslanců ani jednání výboru pro Bezpečnost a nepřijmout do seznámení se skutečnými argumenty usnesení, které by bylo podklad pro jednání pléna Sněmovny. Podle očekávání usnesení bylo přijato ve výboru pro obranu, který vede J. Černochová z ODS a výboru zahraničního, který vede O. Veselý z ČSSD. KSČM předložila vlastní usnesení, které ale přijato nebylo a průměrně získalo okolo 30 hlasů, tedy hlasy KSČM a SPD a případně několika jednotlivců z ANO, či nezařazených poslanců. Na námi zařazený bod jednání „Situace v podniku Liberty ( NHKG) Ostrava“ nedošlo a tak jsme případné převzetí podniku do rukou státu nemohli ani navrhnout, jednání o tom je přeřazeno až na první květnový týden.

Ve středu došlo k další eskalaci a zhoršení vztahů mezi ČR a RF, když po nástupu nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD došlo místo ke zklidnění na nepřijatelná ultimáta. Ultimátum bylo z pohledu poskytnutého času, i v rozporu s čl. 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích. Rusofobní výroky zesílily a realistické názory většina medií odmítla a to i od jinak akceptovaných dopisovatelů jako je např. Jan Čarnogurský. Z části to pomohlo čtenosti Haló novina a našich stranických webů a sociálních sítí. Ani ve středu se nám nepodařilo prosadit schválení 5 týdnů dovolené pro obstrukce pravice a pirátů. Stále, i přes mediální masáž o česko - ruských vztazích, bylo jednáno o tom, kdy dojde k volbě nezvolených členů Rady ČT ( byl dohodnut termín 4.5. t.r.).

Čtvrtek znamenal opět spor mezi vládou a sněmovnou o účast na písemných interpelacích, když už poněkolikáté členové vlády na projednání odmítnutých písemných interpelací nepřišli. To neumožnilo ani projednat mou interpelaci na ministra obrany Metnara ve věci vojenských nákupů a českého obranného průmyslu. V ústních interpelacích vystoupil Jiří Valenta. I díky práci komunistických poslanců a telefonickým konzultacím s prezidentem republiky, předsedou vlády a dalšími bylo dosaženo toho, že termín opuštění Moskvy, resp. Prahy byl pro diplomatický personál tentokrát stanoven na 31.5. t.r.

V pátek jsme se znovu pokusili projednat zákoník práce a opět pravice obstrukcí při projednávání jiných bodů zabránila jeho dokončení. Podařilo se ale jednat o otevření obchodů a služeb a nástupu dětí do škol. Žel ani u těchto bodů nedošlo k projednání příslušných usnesení.

V průběhu týdne, vzhledem k tomu, že jsou schváleny kandidátní listiny, začalo focení kandidátů a tedy i další krok přípravy na volby.

V neděli byl velmi očekáván projev prezidenta republiky, ten s klidem a rozmyslem se znalostí všech dostupných dokumentů vyzval k důkladnému vyšetření věci. To se stalo okamžitě předmětem ostré kritiky, ale také uklidnění velké části společnosti, která vnímá, že je tady síla rozumu. Ti, kteří usilují o vyšetření případu, chtějí pravdu a suverenitu státu a ti, kteří usilují o manipulaci veřejným míněním, zaměňují podezření za důkazy a vyostřují naše vztahy s RF, poškozují nejen naše ekonomické zájmy, ale také samotnou suverenitu státu. Není tu žádný skutečný důvod, abychom tak činili. KSČM stojí jednoznačně na straně rozumu. Tedy za vyšetřením případu a za potrestáním viníků.

V pondělí probíhala řada stranických jednání. Většina z nich se zabývala přípravou voleb a oslavou svátku práce bez tradičních setkání a oslav osvobození, tak abychom vzdali v této vážné době úctu Rudé armádě, partyzánům a všem, kteří se podíleli na vítězství v boji proti fašismu a nacismu. Musím s podivem konstatovat, že některé OV KSČM přes jednání pléna ÚV KSČM a jeho usnesení začali požadovat svolání mimořádného sjezdu strany, který je plánován na listopad letošního roku. Jsou to některé OV, které neuspěli s takovým návrhem na jednání KV KSČM nebo OV, které to požadují kdykoli, jako např. OV Praha východ, protože prostě nesouhlasí s výsledky sjezdu nebo usnesením ÚV už dlouhodobě. A žel od nich nelze očekávat nic jiného než vnitrostranická jednání a jen malou nebo žádnou aktivitu na venek.

Od úterý vzhledem k tomu, že šlo o výborový týden, probíhala jednání, která byla zaměřena na znovu otevřenou záležitost výbuchu ve Vrběticích, také na to byla soustředěna mediální pozornost, Začal spor o počet vyšetřovacích verzí. Ukazuje se, že A. Babiš a J. Hamáček, kteří tvrdí že je jediná verze „útok agentů“, nemají oporu v ostatních členech vlády, což se projevilo např. ve vystoupení min. spravedlnosti M. Benešové, která potvrdila, že vyšetřovacích verzí je logicky více. Další výbory Sněmovny se zabývaly zejména ekonomickými záležitostmi, jednak prostředky z evropských fondů, dotacemi do zemědělství a nově zveřejněnou zprávou EK ke střetu zájmů předsedy vlády, kterou hojně využívá pravicová opozice. Osobně jsem tento čas využil k návštěvě Ostravy, podniku Liberty, dříve ocelárny NHKG. Kde jsem jak při jednání s vedoucími pracovníky podniku, tak s odbory nabídl řešení vykoupení akcií od majitelů ve Velké Británii a převzetí státem, jako tomu bylo v případě OKD, aby samotný podnik nebyl postižen insolvenčním řízením mateřské, Britsko - indické firmy a filiálky v Rumunsku. To přivítali zejména předáci odborů. Doprovázel mne předseda KV KSČM Josef Babka, kterému děkuji. Výbory se také zabývaly návrhem KSČM na rozšíření zákona o střetu zájmů o novináře ČT a ČRO, návrh ve výborech uspěl.

Čtvrtek byl věnován mimořádné schůzi, která byla iniciována, hnutím ANO, ČSSD. KDU ČSL a Trikolorou a zaměřena na projednání návrhu na manželství homosexuálů, na ústavní zakotvení rodiny jako základu společnosti a svobody slova na sociálních sítích. Návrhy z roku 2018 prošly do 2. čtení, ale vzhledem k prodloužení lhůty projednání ve výborech na 80 dnů, u (občanského práva a rodiny), které poslanci KSČM podpořili, nemají šanci na dokončení legislativního procesu. Pokud jde o trestní odpovědnost a právo mazat příspěvky, na sociálních sítích, tam ještě možnost dokončení existuje, i když Piráti se několikrát pokusili jednání přerušit, odložit a prodloužit ve prospěch nadnárodních globálních poskytovatelů digitálních služeb. Jejich napojení na nadnárodní kapitál tady bylo zjevné. Do všech pořadů, které byly nabídnuty v mediích KSČM, vyslala své zástupce.

Čtvrtek také znamenal konečnou tečku za krizí způsobenou Ústavním soudem. Senát přijal beze změn Volební zákon. A odvrátili jsme nebezpečí korespondenční volby. Nám všem přeji nyní soustředění se právě na volby a úspěch.

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásný Svátek práce 1. Máj. Věřím, že jej společně oslavíme, i když v podmínkách pořád platných omezení pandemického zákona.

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojtěch Filip zůstává předsedou

17. 4. 2021

Vojtěch Filip zůstává předsedou komunistů, pro jeho odvolání při dnešním jednání v Nymburce sice byla většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM, ale výbor vzal na vědomí už dříve podanou rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně. Místo ní byl zvolen Milan Krajča.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dohoda o toleranci vlády byla vypovězena !

 

Vážené soudružky a soudruzi,

tato informace bude kratší, nejen pro kratší pracovní týden, ale zejména proto, že je nutné soustředit se na události, které budou určovat další vývoj a to jak pro KSČM, tak zejména pro celou ČR.

Tématy týdne byly zákon o volbách do Poslanecké sněmovny  a jednání o zákonu o hmotné nouzi, který tentokrát byl cílem trapné obstrukce Pirátské strany a hlavním tématem se stalo dohodovací řízení mezi námi, tedy KSČM a hnutím ANO 2011 o ukončení tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD.

V úterý na základě usnesení VV ÚV KSČM, které udělilo mandát vyjednávacímu týmu ve složení Filip, Kováčik, Grospič ukončit dohodu o toleranci, byl dohodnut termín jednání v dohodovacím řízení mezi smluvními partnery na středu 7.4. t.r. Jednání proběhlo a hnutí ANO uznalo, že smlouva není ze 40 % splněna, ale na rozdíl od jiných setkání předložilo možná řešení nápravy, například tím, že ministr obrany Metnar zajistí změnu postupu Vojenské zdravotní pojišťovny ke sloučení se ZP MV ČR a předložilo návrh na založení banky komerčního typu v rukou státu. To představovalo možnosti pro KSČM zvýšit tlak na hnutí ANO ke splnění původního záměru dohody o toleranci. Zároveň zástupci KSČM sdělili zástupcům hnutí ANO 2011, tedy A. Babišovi, J. Faltýnkovi a R. Vondráčkovi, že KSČM Dohodu o toleranci vypoví. Dohodovací řízení bylo přerušeno na posouzení návrhů, aby nebylo možné nijak obvinit KSČM z účelového jednání před volbami. Hnutí ANO uznalo, že samotné odložení výpovědi smlouvy je politicky výhodné, zejména pro úterní (13.4.) zahájení schůze PS PČR, kde v plném formátu je potřeba přehlasovat zamítnuté nebo změněné zákony Senátem Parlamentu ČR. To je i v zájmu KSČM. Dále to umožňuje zejména dokončit jednání o změně zákoníku práce a jednat o dalších prioritách KSČM. Samotnou výpověď smlouvy budeme realizovat nejpozději 14.4.2021. Tak, abychom jednak neumožnili pravici a Pirátům zablokovat schůzi a přitom dosáhli nevyššího efektu ve prospěch KSČM.

Ve středu byl schválen volební zákon do Poslanecké sněmovny tak, aniž by to znamenalo poškození legitimních zájmů KSČM. Další návrhy zákonů, včetně zákona o hmotné nouzi, dokončeny nebyly. Tlak, na výměnu ministra zdravotnictví byl úspěšný a ministr Blatný byl odvolán a nový ministr Arenberger uvolnil cestu k následnému povolení použití vakcíny Sputnik V.

Z mezinárodního hlediska je stále více aktuální stav na Ukrajinsko - Ruské hranici, kde dochází k masivnímu navážení vojenské techniky, což svědčí o další eskalaci konfliktu a blížícímu se vojenskému střetu. Vojenské transporty jsou vedeny přes Polsko a Slovensko a na Slovensku, to již nyní způsobuje politické vření. Území ČR pro přesuny vojenské techniky využíváno není a doufejme, že ani nebude, nejméně dokud bude vláda záviset na naší toleranci.

O stranické práci budete informováni podle závěrů VV ÚV KSČM, který dnes projednal další materiály na jednání pléna ÚV KSČM, jež je plánováno a proběhne 17.4.2021. 

             

                                                                                                                                                                        JUDr. Vojtěch Filip

                                                                                                                                                                        předseda ÚV KSČM                

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praha - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš předal dnes / 7.4.2021/ lídrům KSČM návrh na vznik komerční banky v rukou státu, jak komunisté podporující menšinový kabinet chtěli. Dohodovací řízení o toleranci menšinové vlády na týden přerušili. Předseda vlády podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa a předsedy sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka na schůzce také uvedl, že pověřil ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), aby vstoupil do jednání o spojení Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSČM došla trpělivost

Podle většiny členů Ústředního výboru KSČM neplní hnutí ANO toleranční smlouvu, kterou komunisté uzavřeli s ANO před třemi lety, a slíbili tak podporu menšinovému kabinetu.

Vyjednavači ANO a KSČM se k dohodovacímu řízení sejdou ve středu v 17.00 ve Strakově akademii, řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Máme mandát na to, abychom jednali o nesplněných věcech. Pokud nebudou splněny, tak to dohodovací řízení skončí vypovězením. Ale nevím, co (lídři ANO) předloží, znají naše podmínky,« uvedl.

Na devadesát členů ÚV KSČM hlasovalo o dalším postoji k toleranci vůči menšinové vládě od konce minulého týdne do úterních 18.00. Většina se vyslovila pro větu, »Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě«.

Vyjednáváním pověřil minulý čtvrtek výkonný výbor Filipa, místopředsedu strany Stanislava Grospiče a šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika. Podle Filipa neplní některé z bodů toleranční dohody ANO už od července minulého roku, od letošního února pak podmínky ohledně řešení epidemie koronaviru dohodnuté v souvislosti s prodloužením nouzového stavu.

Spokojena je KSČM s růstem minimální mzdy a valorizací důchodů. Částečně vláda podle nich plní požadavky na zpřísnění ochrany přírodních zdrojů. Zcela podle Filipa kabinet neplní sliby v postupu proti růstu cen bydlení a podpoře výstavby obecních bytů. KSČM žádá také sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny a vznik banky v rukou státu.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte, abych shrnul nejdůležitější události tohoto týdne. Podle i našeho rozhodnutí pokračoval v ČR nouzový stav a vláda pokračovala bez rozlišení místní situace v jednotlivých krajích v omezujících opatřeních a odložila jakékoliv rozvolnění až po velikonočních svátcích. Týden začal tím, že vláda i když už znala, že současné platby ve zdravotnictví nebudou postačovat pro boj s pandemií Covid 19, tak převedla dalších 5 mld. Kč do resortu obrany. To vyvolalo, nejen v KSČM, velký rozruch. Proto porada volených funkcionářů doporučila svolat na 1. 4. 2021 VV ÚV KSČM, který rozhodl o tom, aby pracovní skupina Filip, Kováčik a Grospič zahájila podle smlouvy dohadovací řízení a dále doporučila plénu ÚV KSČM schválit vypovězení smlouvy o toleranci. K tomu bude členům ÚV KSČM zaslán rozbor plnění jednotlivých částí vyjednaných mezi KSČM a hnutím ANO v dohodě o toleranci, aby mohli per rollam rozhodnout. Jen upozorňuji, že převod dalších 5 mld. Kč do resortu obrany neměl oporu ve schváleném státním rozpočtu a šlo tedy o neopodstatněné zvýhodnění armády na úkor jiných resortů, které se stejně nebo i více podílí na řešení a zvládání pandemie. Navíc to snížilo vládní rozpočtovou rezervu už v 1. čtvrtletí a zatím není jasno, zda bude dostatek financí i na jiných místech nebo bude vláda nucena předložit další změnu státního rozpočtu.

Velmi otevřeně se pravicová opozice vymezila proti kroku vlády, která setrvala na oslovení Rosatomu bezpečnostním dotazníkem ve věci tendru na výstavbu 5 bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Šlo jednoznačně o krok ODS, Pirátů, KDU ČSL, TOP 09 a STAN, který má omezit možnosti dodavatele z RF a připravit podmínky pro mnohem dražší a méně úspěšnou konkurenci z USA nebo Francie, či Japonska či Jižní Koreje. Už samotné neoslovení čínského dodavatele znamená mnohem menší tlak na konečnou cenu a tedy dražší energii pro naše občany. KSČM trvala na oslovení všech dodavatelů a odmítá nepokryté zatěžování českých občanů zájmy na zisku zahraničního kapitálu. Velmi nebezpečná je i rétorika pravice, která o ČLR a RF mluví jako o nepříteli a používá slova, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami jak ČR, tak EU s těmito státy. To oslabuje i naši ekonomiku a možnosti našeho exportu, ale žel i samotné diplomatické vztahy s těmito státy. Některé výroky jsou i na hranici válečné propagandy.

Přestože je výborový týden, tak na čtvrtek byly svolány 2 schůze Poslanecké sněmovny, když šlo o schůze svolané na podpisy, tentokrát vládních poslanců a to v oblasti místního rozvoje, zejména stavební zákon a zákon související, šlo o druhé čtení, které probíhá už 2 měsíce a bylo dále provázeno obstrukcí pravice. Skutečnou obstrukci a zabránění změny stavebního zákona očekáváme ve 3 čtení. Druhá schůze se týkala rozšíření výplat ošetřovného a měla naši podporu.

O jednání mezi hnutím ANO a KSČM o toleranci budete informováni.

Tolik tento týden ode mne, přeji hezké svátky jara, hlavně zdraví, klid a odpočinek.

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Babiš neplní dohody. Budeme jednat o další podpoře vlády
31.3.2021

 

Předseda KSČM Vojtěch Filip svolal na čtvrtek 1. dubna výkonný výbor, aby od něj získal pověření pro dohodovací řízení s hnutím ANO o toleranci menšinové vlády. Kabinet premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše podle Filipa neplní dohody, na jejichž základě komunisté vládu ve sněmovně podporují.

"Nemáme stále sloučené pojišťovny, nemáme banku v rukou státu a peníze z vládní rozpočtové rezervy se přesunuly armádě, nikoliv na boj s covidem, což považuji za velmi diskutabilní," vyjmenovává Filip své výhrady.

Výkonný výbor se sejde ve čtvrtek v 13:00, kdy bude pauza jednání sněmovny. Podrobnosti sdělovat nechce. "To nechávám na čtvrtek," uvedl na dotaz, jaký harmonogram pro jednání s ANO navrhne. Bez odpovědi nechal také dotaz na případnou souvislost jednání se zasedáním Ústředního výkonného výboru, které je plánováno na sobotu 10. dubna.

O toleranční dohodě jednali zástupci ANO a KSČM v lednu. Avizovali tehdy dohodu nad sloučením Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) a shodu na zavedení pětitýdenní dovolené. Kritizovali ale záměr vlády vrátit do rozpočtu armády deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany na tlak komunistů zkrácen při jednáních o státním rozpočtu. Vláda nejprve v únoru z rozpočtové rezervy armádě přesunula pět miliard korun, toto pondělí rozhodla o přesunu zbývajících pěti miliard.

Filip dlouhodobě kritizuje i přístup vlády k řešení epidemie koronaviru, žádá, aby byl decentralizovaný, více založený na rozhodování jednotlivých krajských hygien.

Autor: Mediální úsek ÚV KSČM

 

 

Výkonný výbor doporučil ústřednímu výboru hlasovat o ukončení toleranční spolupráce

1. 4. 2021

 

„Výkonný výbor pověřil skupinu Grospič, Kováčik, Filip, abychom jednali v dohodovacím řízení s hnutím ANO o naplňování dohody o toleranci s tím, že jsou neplněny od července loňského roku některé body, které vedou k tomu, že KSČM ztrácí důvěru ve schopnost hnutí ANO jako vládnoucí politické strany splnit dohodu, kterou jsme uzavřeli,“ uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předpokládá, že by se jednání s Andrejem Babišem mohlo konat 7. dubna při schůzi sněmovny. ANO má sestavit tým pro dohodovací řízení. To může podle Filipa skončit tím, že komunisté s podporou vlády skončí. „Proto jsem i vyzval, aby smlouvu posoudili všichni členové ÚV,“ uvedl Filip.

Stranické vedení bude podle prvního místopředsedy KSČM Petra Šimůnka hlasovat do úterního večera o větě „Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě“. „Než druhému dáte rozvodové papíry, je slušnost si ještě promluvit,“ dodal ke krokům vedení KSČM poslanec Jiří Dolejš.

Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik označil za „jednu z řady kapek“, které vedou k nespokojenosti KSČM, rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun, o které na nátlak KSČM spolu s dalšími pěti miliardami pokrátila vláda rozpočet armády při schvalování státního rozpočtu. Zmínil také kroky vlády v případě projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Autor: 

Mediální úsek ÚV KSČM

Autor: 
Mediální úsek KSČM