Vedení OV

Předsedkyně Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Místopředsedkyně Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Místopředseda Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Předseda Okresní rozhodčí komise OV KSČM Ústí nad Orlicí
Předsedkyně Okresní revizní komise KSČM Ústí nad Orlicí
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru
Člen Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Člen Okresního výboru
Členka Okresního výboru
Členka Okresního výboru