Rakousko řeší bezdomovectví

12. 1. 2024

 

 

Iniciativa rakouského ministerstva sociálních věcí, neziskových stavebních sdružení a Spolkové pracovní skupiny pro pomoc bezdomovcům si klade za cíl dostat do září 2024 do bydlení přibližně 1 000 lidí bez domova. Aby toho bylo dosaženo, Rakousko přijímá úspěšnou „Housing First“ “koncept. Základní myšlenka je jednoduchá, bezdomovci dostanou vlastní domov – bez jakýchkoliv podmínek. Bylo zjištěno, že metoda housing first pomáhá 80 % zapojených bezdomovců najít cestu zpět do společnosti.

Rakousko je jednou z deseti nejbohatších zemí EU a přes 20 000 lidí nemá domov. Jsou to bezdomovci a žijí na ulici. Den co den bojují o přežití, zvláště když udeří zima. Aby Rakousko těmto lidem dlouhodobě pomáhalo, přechází nyní na úspěšný model „Housing First“. Odborníci po tom volají už dlouho. Například Finsko tímto modelem za posledních deset let drasticky snížilo bezdomovectví.

DOSTUPNÝ PRONÁJEM BYTŮ PRO VÍCE NEŽ 1000 bezdomovců.

 

Iniciativou „Housing First Austria – příjezd domů“ chce ministerstvo sociálních věcí dlouhodobě nabídnout nový domov více než 1000 lidem bez domova. Místo nouzového ubytování nebo provizorních řešení mají dostat vlastní byt s nájemní smlouvou.

Do září 2024 mají pro tento účel nezisková stavební družstva poskytnout 512 cenově dostupných bytů. Projekt řídí Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO).

Náklady na finanční podporu, stěhování a depozita má dotovat ministerstvo sociálních věcí příspěvkem zhruba 6,6 milionu eur. Nájem a vedlejší náklady si dříve bezdomovci platí sami.

Sociální pracovníci budou podle potřeby doprovázet a podporovat postižené. Pomohou s osobními krizemi, finančními záležitostmi i zvládáním běžného života.

“BYT PRVNÍ PŘÍSTUP”: NEJPRVE SVŮJ VLASTNÍ BYT, POTOM VŠECHNO OSTATNÍ.

Přístup „housing first“ je poměrně jednoduchý. Bezdomovci nejprve dostanou vlastní byt – bez závazků. To znamená, že nemusí absolvovat žádné adiktologické programy, využívat žádné terapeutické služby ani mít zaměstnání. To vše může počkat.

Tento přístup je založen na předpokladu, že lidé nejprve potřebují bezpečí a místo, kde se budou cítit bezpečně. Jen tak si postupně najdou cestu zpět do života a společnosti. Zdá se, že tomu tak je, jak ukazují mezinárodní příklady jako Finsko , Denver a Houston . Studie ukazují, že 80 % dříve bezdomovců najde cestu zpět do stabilního života právě touto metodou.

Koncept vlastně není nic nového. Již léta jej využívá několik organizací. Patří mezi ně Caritas Vienna , organizace na pomoc bezdomovcům Neunerhaus a různé azylové domy pro ženy. Odbor

organizace na pomoc bezdomovcům Neunerhaus a různé azylové domy pro ženy. Odborníci dlouhodobě volají po vládě, aby tento přístup usnadnila s požadovanou mírou finančního zajištění.

PRVNÍ KONCEPCE BYDLENÍ JE LEVNĚJŠÍ NEŽ BEZDOMOVSTVÍ

Dát lidem bez domova nový domov je nejen humánnější, ale i levnější. Je to proto, že tam, kde jsou lidé v nouzi, dochází častěji k mimořádným událostem. Zranění, poruchy, přepadení a záchranné operace. To klade nejen nároky na policii, zdravotnictví a justiční systémy, ale také to stojí peníze.

BEZDOMOVSTVÍ V RAKOUSKU

Přibližně 20 000 lidí v Rakousku nemá domov. Počet nenahlášených případů se odhaduje mnohem vyšší. Systém totiž eviduje pouze ty, kteří hledají pomoc a jsou registrováni. Většina z nich, téměř 60 procent, žije ve Vídni. Vídeňská organizace pro bezdomovectví předpokládá, že téměř 4000 z nich je mladších 30 let.

Existuje mnoho důvodů pro bezdomovectví, jako jsou nepředvídatelná neštěstí, nehody, závislosti nebo duševní problémy, abychom jmenovali jen ty nejdramatičtější. Ale bezdomovectví se může snadno stát:

„Stanout se bezdomovcem nepotřebuje ránu osudu. Často stačí přechodné fáze: Mladý člověk, který musí opustit domov svých rodičů. Rozchod. Končící nájemní smlouva. Každý, kdo v takových situacích nemá přístup k dostupnému bydlení, riskuje, že se stane bezdomovcem,“ vysvětluje Elizabeth Hammer, předsedkyně BAWO.

Kritici pomoci při bezdomovectví často obviňují jednotlivce z vlastního bezdomovectví. Ale to by bylo příliš zjednodušené. Ostatně k tomu, že lidé končí na ulici, přispívá i vysoká inflace, rostoucí nájmy a nedostatek dostupného bydlení. Někteří lidé si už prostě nemohou dovolit žít.

Pozn. redakce :

Je chválihodná další snaha o řešení tohoto velkého " vředu " kapitalismu který se nazývá bezdomovectví . 

Autor: 
Upravil MV.
Zdroj: 
SCOOP, podle Harry Markham