Silnější sociální stát zvyšuje kvalitu života

15. 12. 2023

SILNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ STÁT ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA

říká Thomas Piketty : 

Thomas Piketty je pravděpodobně nejznámějším ekonomem současnosti. Ve svých dílech předkládá návrhy, jak můžeme udělat naši ekonomiku a společnost spravedlivější a demokratičtější. Pikettyho ekonomické plány zahrnují více ekonomického spolurozhodování, spravedlivější daně a silnější sociální stát. Shromáždili jsme jeho nejdůležitější požadavky a ukázali, co zastává.

 

SPRAVEDLIVĚJŠÍ DISTRIBUCE PROSPERITY

Celou historii lidstva charakterizuje velká nerovnost. Několik lidí vlastní většinu bohatství, zbytek se dělí o to, co zbývá. Tato malá skupina lidí je nejen extrémně bohatá, ale také z velké části ovládá politiku a ekonomiku. Hvězdný ekonom Thomas Piketty to chce změnit. Vypracoval reformní návrhy, které spravedlivěji rozdělují bohatství naší společnosti a činí naše životy demokratičtějšími. Nejdůležitějšími pilíři jeho reforem jsou ekonomické spolurozhodování, spravedlivější daně a silnější stát blahobytu.

Pro Thomase Pikettyho je sociální stát jedním z největších úspěchů lidstva. Bezplatná zdravotní péče způsobila explozi naší průměrné délky života, bezplatné vzdělávání vedlo k lepším technologiím a produktům a také k většímu sebeurčení a kolektivní smlouvy a minimální mzdy zaručují, že lidé již nebudou muset dřít za almužnu.

Piketty chce tyto sociální úspěchy dále rozšiřovat, aby snížil nerovnost a zlepšil kvalitu života lidí.

VŠICHNI LIDÉ MAJÍ PRÁVO NA ZÁKLADNÍ PŘÍJEM A PRÁCI

Hvězdný ekonom také požaduje, aby každý měl právo na základní příjem, který mu zaručí živobytí. Přestože v mnoha zemích již existují programy, jako je například minimální příjem v Rakousku, Piketty navrhuje reformy v této oblasti. Na tento základní příjem by měl mít nárok každý, včetně studentů a bezdomovců. Lidé s příjmem pod základním příjmem by navíc měli být automaticky dobíjeni na tuto úroveň, aniž by museli žádat.

Piketty také obhajuje státní záruku zaměstnání. Každému, kdo nenajde uplatnění na trhu práce, by bylo přiděleno místo ve veřejném nebo charitativním sektoru. Cílem zde není zaplatit almužnu, ale slušnou mzdu, se kterou se zaměstnanci mohou uživit.

VÍCE SPOLUROZHODNUTÍ MŮŽE UDĚLAT SPOLEČNOSTI ÚSPĚŠNĚJŠÍ

Piketty chce, aby zaměstnanci měli slovo v jejich společnosti. Ve velkých společnostech by měli mít polovinu všech hlasovacích práv. Pokud chtějí majitelé ve firmě něco změnit, musí se tedy domluvit s pracovní silou. Pokud má pracovní síla nové nápady, může je prosadit s podporou jednoho hlasu vlastníků. Piketty argumentuje následovně:

NIC NAPŘÍKLAD NEZARUČUJE, ŽE AKCIONÁŘI BUDOU S VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ NEŽ ZAMĚSTNANCI SCHOPNI DLOUHODOBĚ ŘÍDIT SPOLEČNOST NEBO INVESTOVAT VÍCE DO EKONOMICKÉHO PROJEKTU. MNOHDY JE OPAK PRAVDOU: INVESTIČNÍ FOND SE MŮŽE KRÁTKODOBĚ DOSTAT DOVNITŘ A VEN Z FIRMY, PŘIČEMŽ ZAMĚSTNANCI DO NĚJ VĚTŠINOU INVESTOVALI VÝZNAMNOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA, ENERGIE, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ.

Zaměstnanci navíc na rozdíl od akcionářů často bydlí v okolí firmy. Pokud společnost funguje způsobem poškozujícím životní prostředí nebo pokud mnoho zaměstnanců náhle rezignuje, má to přímý dopad na životy zaměstnanců, ale sotva na životy akcionářů.

V pracovním životě dnes rozhodují ti, kteří mají peníze, a zbytek musí následovat. Piketty chce demokratizovat náš pracovní svět. To by mělo znamenat, že naše ekonomika není zaměřena výhradně na ziskové zájmy několika podnikatelů, ale na blaho celé populace. S polovinou hlasovacích práv by zaměstnanci mohli zajistit, že se jejich společnost zaměří na blahobyt zaměstnanců a místních obyvatel a také na dlouhodobé - dlouhodobý pozitivní vývoj společnosti, spíše než jen zisky pro vlastníky.

PARTICIPATIVNÍ SOCIALISMUS

Thomas Piketty nazývá svůj ekonomický model participativním socialismem. Jeho požadavky mají zajistit, aby to nebyli ti nejbohatší v naší společnosti, ale abychom měli všichni rovné slovo ve směru, kterým by se naše země a náš svět měly vyvíjet.

Autor: 
Upravil MV.
Zdroj: 
SCOOP