Sváteční slovo předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí

1. 5. 2020

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi, přátelé,

Svátek práce v roce 2020 jsme si představovali úplně jinak. Chtěli jsme jej oslavit důstojně, tak, jak se na 130. výročí patří. Důstojnou oslavu jsme plánovali s předstihem, ale objevilo se něco neviditelného, neuznávajícího hranice, postavení, či barvy pleti a vystavilo nám všem bez rozdílu stopku. Vstoupilo mezi nás a ohrožuje naše životy. Přes různé zasvěcené teorie na sociálních sítích nevíme, kde se to vzalo, zda je dílem člověka, či tolik zkoušené přírody. Jedno je jisté, je tady a nekompromisně vyžaduje náš respekt.

Epidemie koronaviru nám však přes všechno zlé, co s sebou nese, prokazuje i velkou službu – prověřuje a rozkrývá charaktery. Jednoznačně ukazuje kdo je kdo, koho prioritou jsou zisky a kdo má na prvním místě zdraví a životy občanů. Epidemie vyvolala i obrovskou a neočekávanou vlnu solidarity mezi občany. I my komunisté jsme se zapojili, jednotlivci každý dle svých možností a schopností, OV KSČM Ústí nad Orlicí se zachoval vstřícně vůči nájemníkům, provozujícím činnost v námi spravovaných budovách.

Přáním nás všech je, abychom současnou situaci překonali všichni ve zdraví. Že to nebude lehké ani zadarmo, víme všichni, ale neměli bychom se nechat stresovat těmi, kteří nás straší těmi nejčernějšími scénáři. Ano, zchudneme, ale současně musíme udělat vše pro to, aby těmi nejpostiženějšími nebyli ti, kteří mohou a chtějí pracovat. Aby neztratili, případně našli práci a za ni dostávali zaslouženou odměnu, protože tito lidé tvoři hodnoty. Bez práce pracujících lidí by nemohla existovat ani světová, ani naše samozvaná elita, osobující si právo rozhodovat o všem a o všech. My přece elitu a VIP osobnosti nepotřebujeme, naopak, to oni potřebují pracující lid, který tvoří hodnoty. Naši lidé již prokázali, a prokazují, že umí pracovat, tvořivě myslet, spolupracovat, umí se semknout, ale také žít a pracovat v souladu se zákony přírody. Proto bychom si neměli znovunabyté schopnosti, vědomosti a sebevědomí nechat rozvrátit a pošlapat těmi, kteří žijí z práce té obrovské většiny, ze které si udělali dojnou krávu a snaží se o nás všech rozhodovat jako o stádu.

Ano, z pochopitelných důvodů nemůžeme slavit první máj společně na mítincích a májových veselicích. Oslavme jej tedy v komornějším stylu se svými blízkými jako sebevědomí lidé, ne na kolenou, ale s hlavou vztyčenou! Společně zavzpomínejme, ale také přehodnoťme mnohá svá špatná rozhodnutí, pokud chceme svou zemi zachránit pro své potomky. Je to naše povinnost vůči našim předkům, kteří po celé generace přinášeli nesmírné oběti, aby nám mohli naši vlast předat svobodnou a životaschopnou. Času moc nezbývá, je za minutu dvanáct!

Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a jasnou mysl při každém důležitém rozhodování.

Autor: 
Erika Kohoutová, předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí