Ivan Jordák: Není to cesta do pekel?

26. 2. 2018

Médii jsme byli informováni, že vyšla zpráva Amnesty Internacional o stavu lidských práv ve světe 2017/2018, a že je vůči naší zemi nepříznivá.

Naší vládě vytýká odmítání kvót stanovených EU pro relokování uprchlíků, segregaci romských žáků ve školách, neodstranění vepřína z místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a vytvoření památníku Romů. Z obav, zda se v médiích nespletli, jsem si zprávu vyhledal, a nestačil se divit.

Zpráva byla nejen kritická k nám, ale v podstatě ke všem, kdo má jiný názor. Chtěl jsem už napsat, že mám jiný názor než Amnesty Internaciol, ale z té zprávy já jej neznám. Spíš mi připadá celá Amnesty Internaciol jako kontrolní orgán. Ovšem čí je tento kontrolní orgán také nevím. Rozhodně není ale mým kontrolním orgánem, ba ani kontrolním orgánem skupiny občanů zastupujících nějakou obec, region či stát. Prozkoumal jsem jejich historii a též vnitřní systém, v rozsahu dostupném běžnému občanu ČR a EU. Zjistil jsem, že vůbec žádným způsobem se nejedná o nějaký spolek, či stranu nebo hnutí, na které by občané přenesli volbou, peticí, nebo jiným v demokratickém státě uznávaným způsobem svá práva vyplývající z ústav států, listin základních práv a svobod, aby za ně tento spolek jednal a kontroloval občany volené orgány, ať už přímou nebo nepřímou volbou. Nemám v úmyslu orgánům Amnesty Internaciol nic podsouvat, ale nabyl jsem, ani ne tak dojmu, jako spíš přesvědčení, že se jedná o orgány, které se ustanovují navzájem. A tak nějak i vzniklo celé hnutí. 

Jistě je v pořádku, když si občané, vyznávající nějakou ideu nebo zásadu, založí hnutí, stranu, církev, spolek a bůhví co ještě. Právo sdružovat se máme všichni, pokud je uplatňováno v souladu s právními předpisy. Zatím jsem však nepoznal žádný právní předpis, který by mi umožnil ustanovit hnutí nebo spolek s právem kontrolovat jiné občany, bez toho, aby s tím souhlasili oni nebo jimi zvolené orgány či organizace. A nějak těchto spolků přibývá po celém světě, které, ač nikým nevolené si osobují právo nejen přenesené z občanské kontroly, jehož nositelem je každý občan, ale také na vyžadování úpravy či změny odpovídající jejich názoru. Vůbec pak nechápu, na základě čeho si osobují právo na kritiku těch stran či hnutí, které šly do voleb, aby požádaly o uznání své legitimity ostatními občany.

Nemohu si pomoci, ale budeme-li takto pokračovat dál, ocitneme se na cestě do pekel. Stačí jen nahlédnout do historie.

Autor: 
Ivan Jordák
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz