Aktualita z Poslanecké sněmovny ke zločinům privatizace

6. 6. 2019

Dnes se v Poslanecké sněmovně podařilo schválit navržené usnesení Poslaneckého klubu KSČM k bodu nezaplacené podniky a 
zločiny privatizace.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1) konstatuje: že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu 
k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím
občanům škody na majetku v řádech stovek miliard Kč, a které vlády ČR dosud 
nedořešily a jejich následky neodstranily.

2) žádá vládu ČR zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních 
předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále 
stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení. Včetně posouzení, zda 
nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.