Nahradí multifunkční hřiště oblíbené hřišťáko?

4. 3. 2019

Poslední jednání zastupitelstva obce Rudoltice mě přimělo, abych svůj, nikoli však ojedinělý názor, vyjádřila i prostřednictvím Rudoltického zpravodaje.Mám totiž nutkavý pocit, že část zastupitelů prosazuje svoje zájmy bez ohledu na zájmy a potřeby těch, kterých se to týká nejvíce.

Dnešní generace rodičů, která vyrůstala na prvním sídlišti, si se svými kamarády v dětství užívala volnosti a her na hřišťátku, které je součásti prvního sídliště. Až doposud poskytovalo možností různých pohybových aktivit, včetně lezení po stromech. Maminkám stačil občas letmý pohled z okna bytu k ohlídání drobotiny.

Dalo by se očekávat, že v dnešní době, kdy v této lokalitě vyrůstají další nové rodinné domy, jejichž majiteli jsou mladí lidé s dětmi, dopřejeme i těmto dětem, místo her na ulici,  bezpečnější pohyb na přírodním plácku. Skutečnost je však jiná.
I přesto, že zastupitelé Pirátské strany V. Jílek a T. Kolomý, provedli osobně průzkum mezi obyvateli sídliště, zda si přeji, aby hřišťátko ustoupilo, některými zastupiteli prosazované výstavbě multifunkčního hřiště, a přesto, že průzkum vyzněl pozitivně ve prospěch hřišťátka, jeho výsledek pro vedení obce nic neznamená. Multifunkční hřiště tam prostě chtějí a tím to končí. Nebo začíná?

Jen pro osvěžení paměti – 4. 12. 2013 schválilo Zastupitelstvo obce Rudoltice jednomyslně Strategický plán rozvoje obce Rudoltice 2014 – 2018, který počítal s výstavbou
multifunkčního hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice. Vedení obce vzešlé z komunálních voleb
v roce 2014 od tohoto záměru ustoupilo a teď se rozhodlo pro jeho výstavbu v nejméně vhodné lokalitě mezi rodinnými domy v obytné zóně.

Jen připomenu, že volební program kandidátů sdružených na společné kandidátní listině KSČM a nezávislých kandidátů, také reagoval na zamýšlenou výstavbu multifunkčního hřiště v prostoru hřišťátka. A nebylo to z důvodu, který je nám a dnes i Pirátům podsouván vedením obce, že prý nechceme podporovat sport v obci.

 Ve volebním programu jsme deklarovali, že výstavbu multifunkčního hřiště na prvním sídlišti nepodpoříme, neboť ji vnímáme jako nevhodnou a finančně náročnou co do výběru místa, z důvodu nákladných úprav terénu, které by v případě výběru vhodnější lokality odpadly. Že jde navíc o prostor v zástavbě rodinných domů, kde si hrávají děti a že zde nejsou možnosti parkování, pro návštěvníky multifunkčního hřiště nezbytné. Upozornili jsme na to, že zde lze v budoucnu očekávat problémy mezi místními a návštěvníky hřiště.   
 Nehospodárné je i vynaložení finančních prostředků na výstavbu bazénu mezi školou a školkou, který svými parametry nebude splňovat očekávání občanů, zatíží obec finančně nejenom náklady na výstavbu, ale také každoročními vysokými náklady na provoz a údržbu. Tolik z volebního programu.

Nebylo by opravdu vhodnější, v prostoru mezi školou a školkou, místo bazénu a malého školního hřiště, vybudovat multifunkční hřiště?  Naskýtá se rovněž varianta  výstavby za fotbalovým hřištěm…
Neměli bychom využívat možnosti vytáhnout děti od obrazovek a monitorů do přírody, než  je naopak vyhánět z jejich přirozeného prostředí jen proto, že se část dospělců rozhodla vybudovat multifunkční hřiště s vysokým plotem na původně dětském plácku?
Neměla by takovým investicím předcházet solidní anketa mezi občany a to zejména těmi, kteří v dané lokalitě bydlí a kterých se to bytostně dotýká? Nevadí, že do sídliště plného děti  budou přijíždět další auta, aniž by měly kde zaparkovat?
Tu odpověď mamince na dotaz při jednání zastupitelstva obce, zda budou jejich malé děti vpuštěné na hřiště, jste snad nemohli myslet vážně. Nebo si opravdu myslíte, že parta dospělých, či dorostu, opravdu ustoupí prckům a nechá je hrát si na hřišti? A jaký přehled bude mít maminka o dění na hřišti za vysokým plotem? Těch otázek se nabízí mnoho. Na závěr ještě jednu. Neměli bychom my, zastupitelé, vytvářet v obci příjemné, přátelské prostředí pro spokojený život všech občanů?
 

Autor: 
Erika Kohoutová, zastupitelka obce Rudoltice