Volební program KSČM s podporou nezávislých do Zastupitelstva obce Rudoltice

18. 9. 2018

Volební program

kandidátů KSČM s podporou nezávislých kandidátů

do Zastupitelstva obce Rudoltice na volební období 2018/2022

 

Vážení spoluobčané,

komunální volby nejsou soutěží o nereálných slibech, jsou o hledání a spolupráci těch, kteří chtějí být prospěšní své obci a jejím občanům. Důležité je, aby znali problémy a přání občanů, aby věděli, co chtějí, ale také to, co je v podmínkách obce reálné a smysluplné. Byli schopni přijímat odpovědná a rozumná rozhodnutí. Jednu věc mají vždy všechny volební programy stejnou. Jsou to sliby – co uděláme, prosadíme, podpoříme. Mnohem méně je těch, kteří se odváží sdělit, že něco nepodpoří. Důvod je však prostý, je to negativní sdělení, které není populární. Mnozí naši občané se k některým projektům v obci vyjadřují negativně. Nepřejí si nehospodárné vynakládání finančních prostředků na výstavbu bazénu mezi školou a školkou, který svými parametry nebude splňovat očekávání občanů, zatíží obec finančně nejenom náklady na výstavbu, ale také každoročními vysokými náklady na provoz a údržbu. Jako nevhodnou a finančně náročnou, co do výběru místa vnímáme výstavbu hřiště na 1. sídlišti z důvodu nákladných úprav terénu, které by v případě výběru vhodnější lokality odpadly, jde o prostor v zástavě rodinných domů a obytné zóny, bez možnosti parkování, kde lze v budoucnu očekávat problémy mezi místními a návštěvníky hřiště, nemluvě o tom, že si v obytné zóně volně hrají a pobíhají děti.

My, kandidáti sdružení na společné kandidátní listině KSČM a nezávislých kandidátů, se ucházíme o Vaši podporu a Váš hlas ve volbách do Zastupitelstva obce Rudoltice. Společně s Vámi se chceme podílet na řešení problémů, hledat praktická řešení pro zkvalitňování života občanů Rudoltic.

Proto klademe důraz na tyto priority:

 • výstavba nové hasičské zbrojnice
 • dokončení rekonstrukce RD č.p. 5
 • výstavba chodníků, kvalitní opravy a dobudování místních komunikací a veřejného osvětlení
 • rekonstrukce 1 BD pro bydlení seniorů a zdravotně postižených
 • vybudování dopravního hřiště a odpočinkové zóny v lokalitě Zámeček

 

V zájmu zlepšení života našich občanů má naši podporu:

 • výstavba multifunkčního hřiště TJ Rudoltice, rozšíření sportovního areálu o projekt plánovaného hřiště z obytné zóny
 • výstavba poldru spojená s revitalizací Rudoltičky – protipovodňová a protierozní opatření v místě pravidelného stoku povodňových vod během tání sněhové pokrývky nebo při vydatných dešťových srážkách
 • revitalizace zámeckých alejí
 • přestěhovaní místní knihovny do přístupnějších prostor
 • vytváření vhodného prostředí pro práci dětských a zájmových organizací
 • společné akce obce a jednotlivých spolků – hasiči, sportovci – pro sbližování občanů

Naši podporu nezíská:

 • neuvážené zadlužení obce, nákladná výstavba bazénu a hřiště na 1. sídlišti