Volební program KSČM do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

12. 9. 2018

V O L E B N Í P R O G R A M
kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy
do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí pro volební období 2018 – 2022

Vážení spoluobčané, my, kandidáti KSČM, se ucházíme o Vaši podporu a Váš hlas v nastávajících volbách do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Společně s Vámi se chceme podílet na řešení problémů města, radit se s Vámi a hledat řešení pro spokojený život nejen v Ústí nad Orlicí, ale také ve všech jeho okrajových částech.

PODPOŘÍME:
* opravu sportovišť a volnočasové aktivity dětí a mládeže - rekonstrukci hřiště u ZŠ bratří Čapků, výstavbu Domu dětí a mládeže, rozšíření nabídky sportovních kroužků
* postupné rozšiřování kamerového systému po celém území města
* jednání s Českou poštou, vedoucí k návratu její pobočky do centra města

NEPODPOŘÍME:
* zprůjezdnění Polské ulice – vzhledem k množství dětí, které zde denně chodí do školy, mateřské školky, plaveckého bazénu, je naší prioritou zachovat zde co nejmenší provoz pro jejich bezpečnost, pro školáky klid při výuce, co nejméně hluku, prachu a výfukových zplodin
* přemístění autobusového nádraží z centra města do prostoru u nádraží Českých drah
* zadlužování města

Chceme navázat na práci našich zastupitelů v uplynulém období. Jsme připraveni vyjadřovat veřejně podporu všem rozumným návrhům a námětům.
 

Autor: 
​​​​​​​Kandidáti do Zastupitelstva Ústí nad Orlicí