Válka o pomníky a vyznamenání?

2. 6. 2018

Není snad dne, aby někdo nebojácně neodsoudil postavení, nebo naopak zbourání pomníku někoho, kdo již dávno nežije, nebo byl změněn náhled na něj. Není rozhodující, zda k dobrému, či k zlému. Podobně se to má i se státními vyznamenáními.

Náhodně mi tato záležitost byla připomenuta v sobotu po finálovém utkání ligy mistrů evropských zemí. Kdy, brouzdaje přepínáním po televizních stanicích, jsem náhodně narazil i na pořad politické spektrum na ČT 24. Zde se bojovalo o pomník maršála Koněva v Dejvicích, respektive uvažovalo, zda zbourat nebo nechat. A tak se zmínilo, i že byl stalinistou, co mělo být asi rozhodující. Překvapili mě tito diskutující touto připomínkou. Pokud je mi známo, Koněva chtěl Stalin popravit, a pokud by ho Žukov nejmenoval svým zástupcem, asi by k tomu také došlo. Bylo zmíněno i zbourání a znovu postavení pomníku maršálka Radeckého na Malostranském náměstí. Zde bych doporučil, pokud k tomu opravdu dojde, pozvat také italského velvyslance, který může zmínit účast Radeckého na potlačování povstání Italů za svobodnou Itálii. Ať jsou na tom maršálové stejně.

A nešlo jen o pomníky těchto vojenských pánů, ale byl zmíněn i Mariánský sloup. Jeho zbourání přisoudil pan Simkanič Jaroslavu Haškovi a tlupě opilců. Naštěstí se Haška zastal redaktor ČT, který věděl, že Hašek to nebyl, ale Sauer. Nevím sice, proč musel hned uvést, že to ovšem byl Haškův kamarád. Asi aby se pan Simkanič a jím vedená Česká pravice nerozzlobili. Pak ale měl zmínit další významné účastníky tohoto bourání.  Také jsme se něco málo dozvěděli o znovu postavení tohoto Mariánského sloupu od pana Špačka z Koruny České. Mimo jediné věci, proč je tolik nutné tento sloup postavit po sto letech od jeho zbourání a skoro pěti stech letech od důvodu jeho postavení, kterým bylo údajně ubránění Prahy před Švédy.

Tyto problémy mě zaujaly tak, že jsem hledal dál. A našel jsem omluvu poslance pirátů pana Vojtěcha Pikala, za to, že jeho strana podpořila nominaci komunistického básníka Sýse na státní vyznamenání. Text omluvy neukazuje zřetelně, že se nyní opravdu rozhoduje podle vědomí a svědomí poslance a u hodnoceného je brán zřetel pouze na jeho práci a odbornost. Poslanec Pikal píše, „V předloženém medailonku u pana Sýse nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že je nutno zbystřit. Omlouvám se tedy, že jsem si dostatečně neprověřil všechny kandidáty,“ napsal na Twitteru. Ještě navíc omluvu podpořil jeden z našich duchovních a morálních vůdců pan Kalousek, a tak je zcela jasné, že komunista nemůže dělat nebo tvořit něco správně v žádném případě. Ještě, že jsme zrušením cenzury nepotlačili dobrou vlastnost některých poslanců shrnutou do věty, „zjisti, kde je navržený organizován a teprve potom rozhodni!“.

Určitě sem patří i rozhodnutí pana Klímy, který je vděčný za vyznamenání navržené poslaneckou sněmovnou, ale od prezidenta Zemana jej nepřijme. Jsem zvědavý na řešení této záležitosti. Co asi udělá prezident Zeman? Pokud by vyznamenání odmítl udělit on, už by se naše média prohýbala nenávistnou kampaní, co si to vlastně náš prezident dovoluje. A pak mě jen tak napadlo, jak se pan Klíma již nyní o svém vyznamenání dozvěděl, když o něm není dosud rozhodnuto. Co bude dělat, pokud i prezident dostane stejný nápad a udělit vyznamenání odmítne, a co budou nakonec dělat média?

Nevím, nevím, kam a proč mají naše média namířeno. Jen mám obavy, aby tomu nebylo obdobně, jak kdysi v Německu, co popisuje Karel Čapek v článku ze dne 6. 1. 1935 nazvaném „Glajchšaltovat“. Už jen krátký výňatek z tohoto článku, „Thomas Mann je špatný básník, protože není Naci. Einstein je vědecká nula, protože je žid. Stanislav K. Neumann nebude uznán za básníka, protože je socan. … Už nebudou básníci z daru božího, ale z moci a se svolením politických stran. Už nebude česká literatura, ale každá partaj bude míti literaturu svou“… Tedy žádný z poslanců nebude muset prověřovat všechny kandidáty na nějakou sochu, nebo nějaké vyznamenání, ale jen ty navržené jeho stranou, zda jsou opravdu v jeho straně. Tím získá i mnoho času na práci. Není nad pokrok.

Autor: 
JUDr. Ivan Jordák
Zdroj: 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivan-Jordak-Valka-o-pomniky-a-vyznamenani-537818