Skončeme s farizejstvím!

5. 4. 2018

Jednou za měsíc, stejně jak jinde se i na našem okrese schází výkonný výbor. Po naplnění programu a zhodnocení úkolů dojde na různé, nebo také diskuzi. Nyní v březnu jsme se dostali na tři skutečně zajímavá témata, ochranu osobních údajů, historii naší země a informování veřejnosti, zejména mládeže o této historii.
K ochraně osobních údajů se vyjadřovali zejména ti, co pracují s mládeží, vedou některé kroužky nebo dětské oddíly u dobrovolných organizací, např. hasičů, tělovýchovných a dalších, popřípadě na letních dětských táborech. Použít veřejně jméno dítěte, bude možné pouze po předchozím písemném souhlasu rodičů dítěte. Týká se to i soutěží, kdy se může stát, že někteří rodiče souhlas odepřou. Dítěti, zejména malému, nelze tuto věc vysvětlit, proč ono není jmenováno, když ostatní ano. Přitom se všichni setkáváme s tím, že je nám voláno na naše telefony a mobily, posílány emaily na naše adresy s nabídkami různých obchodních a poradenských organizací, které po nás požadují uzavření obchodní smlouvy. Je tedy vidět, že výsledek ochrany je velmi problematický, a spíše působí lidem potíže, než aby je chránil.
Neskutečným problémem jsou pořady a vyjádření našich médií, zejména ČT, která jako veřejnoprávní a financovaná z našich příspěvků, by měla dodržovat zásady objektivnosti, vyváženosti pořadů a rovnosti jejich účastníků bez sebemenšího pochybení. Jsme však svědky zkreslování faktů a skutečností, a nelze se domoci nápravy ani u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Potom se setkáváme se středoškoláky, kteří nám byli nedávno předvedeni na internetu – novinky.cz a nestačíme se divit, co všechno neznají. Nakonec i šetření UNICEF prokazuje pokaždé pokles vědomostí naší mládeže, ale také i její řemeslné zručnosti.
Myslíme si, že místo k ničemu vedoucích různých nápadů „taky odborníků“, bychom se měli vrátit k zásadám vyučování a informování veřejnosti, které tu platily od nepaměti, a nelámat skutečnosti a informace, jak se někomu hodí.
 

Autor: 
JUDr. Ivan Jordák, Letohrad