Májové oslavy 2019

14. 5. 2019

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi, přátelé,

posledních několik týdnů bylo pro některé z nás hodně náročných až hektických. Ke každoročním přípravám prvomájových a pietních akcí přibylo mnoho povinností na přípravách a následné volební kampani pro volby do Evropského parlamentu. To vše probíhalo souběžně a nebylo dost dobře možné určit, co má v onu chvíli větší prioritu, protože i většina našich tradičních květnových akcí pro veřejnost, se stala součástí volební kampaně. Nechyběly ani překážky vzniklé na poslední chvíli, takzvaně z vyšší moci a proto se občas muselo improvizovat. Jednou z nich bylo přesunutí termínu mezinárodní houslové soutěže, která tentokrát probíhala v době, kdy míváme prvomájové shromáždění na městském parkovišti u budovy KSČM v Ústí nad Orlicí. Myslím, že jsme rozumně vyhodnotili vzniklou situaci. Ve snaze nenarušit houslovou soutěž, probíhající  v hudební škole v našem sousedství, a předejít případným konfliktům, rozhodli jsme pro tentokrát  uspořádat  prvomájové dopolední shromáždění na sále v Rudolticích, kde v odpoledních hodinách již tradičně místní komunisté ve spolupráci s Levicovým klubem žen pořádají prvomájovou veselici.
Obě akce v Rudolticích byly zdařilé, kromě členů a sympatizantů, kteří se sjeli ze všech koutů okresu, se obou akcí aktivně účastnili i odboráři ze Svazu Nové odbory v čele s místopředsedkyní svazu  Xenií Kaduchovou. Při jejím dopoledním vystoupení by snad bylo slyšet i cinknuti příslovečného špendlíku při dopadu na parket. Hlavní projev dopoledního programu přednesl člen KV KSČM Ing. Pavel Kubů, se zdravicí za Klub českého pohraničí  vystoupil  Zdeněk Bureš – místostarosta obce Klášterec nad Orlicí a člen KV KSČM.
Historii Svátku práce připomněla předsedkyně OV KSČM Erika Kohoutová, která obě akce průvodním slovem provázela.
Odpolední prvomájovou veselici zpestřila svým tanečním vystoupením děvčata z kroužku XXL z Třebovic,  a mnohé oko zjihlo při vystoupení  malých tanečnic a tanečníků z tanečního kroužku GOLD z Orliček, pod vedením Zlaty Gajdůškové. K tanci i poslechu vyhrávala hudební skupina Studio MIX.

Na obě úspěšné  prvomájové akce navázala o týden později, tedy 8. května,  další zdařila akce, kterou pořádají společně OV KSČM Ústí nad Orlicí, středisková rada KSČM Choceň a Česko-ruská společnost, pod patronací KV KSČM Pardubice.
Již krásné, prosluněné ráno dávalo tušit, že případný výlet do lůna přírody, v našem případě do lesního areálu na pomezí Chocně a Srubu, bude příjemně stráveným dnem.
Hlavním hostem oficiální části Setkání občanů u pomníku rozvědčíka Saši Bogdanova, byla místopředsedkyně ÚV KSČM, poslankyně Evropského parlamentu a současně vedoucí  kandidátka  ve volbách do EP ze společné kandidátky KSČM – Česká levice společně, Ing. Kateřina Konečná, která se poté, co k přítomným občanům promluvila z pódia a po pietním aktu s položením květin u pomníku, šla osobně pozdravit s občany, kteří byli v areálu. Mezi hosty nechyběl  zástupce Velvyslanectví Ruské federace v ČR pan Dmitry Moskovkin, představitelé KV KSČM a krajští zastupitelé Ing. Jan Foldyna a Mgr. Václav Snopek, zástupci Česko-ruské společnosti  JUDr. Josef Bína a Jaroslav Klášterecký,  poslankyně PS P ČR Ing. Květa Matušovská, či zástupce KČP JUDr. Jiří Krška. Přítomen byl i bývalý starosta města Choceň a současný radní Pk pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr a další hosté. Přítomným se představili kandidáti ze společné kandidátní listiny – K. Konečná, K. Matušovská a Andrej Bóna.
Po oficiální části programu si účastníci mohli vybrat mezi diskusí s hosty a kandidáty v diskusním stanu, či poslechem hudební produkce skupiny Sa-Mo-band z Chrudimi, pod vedením Igora Slamky, která rozproudila krev žilách natolik, že část návštěvníků doslova roztančila. Na své si přišly i děti, pro které byly jako obvykle připravené soutěže o drobné ceny.
Krásný den, jako malovaný, přitáhl do lesního prostoru na 500 návštěvníků všech věkových kategorií.

Dálo by se říct, že po akcích bude trochu klidu na odpočinek a regeneraci sil. Tentokrát tomu tak není, protože volební kampaň do Evropského parlamentu je v plném proudu a tak na odpočinek není čas. Ve dnech 24. a 25. května nás čeká volba zástupců do Evropského parlamentu. Kandidátů z různých volebních stran je mnoho, je však potřeba vybrat ty, kteří prosazují a hájí zájmy občanů naší země. Planých řečí a slibů uslyšíme v nejbližších dnech mnoho, možná i ponižování či zesměšňování protikandidátů.  Komunistická strana Čech a Moravy nabízí záruku, že kandidáti na její společné kandidátce, budou hájit zájmy našich občanů. Jsou to lidé se srdcem na správném místě, lidé, pro které je vlastenectví a snaha pomoci vlastní zemi a lidem, kteří v ní žijí samozřejmostí.

Proto prosím, pojďme všichni k volbám a podpořme Ty, kteří to s naší zemí a jejími občany myslí opravdu dobře. Nedejme šanci prospěchářům, jde o budoucnost naší země, našich děti a vnoučat.
Od svých předků jsme zemi převzali životaschopnou a bezpečnou. Je naší povinností předat ji takovou i našim potomkům. Záleží na nás všech, máme to ve svých rukou!

Fotogalerie

Autor: 
Erika Kohoutová, předsedkyně OV KSČM Ústí n/Orlicí