KSČM nikdy nezradila voliče!

13. 10. 2017

Rozhovor s Milošem Drhlíkem, třetím na kandidátce KSČM v Pardubickém kraji do Poslanecké sněmovny PČR

Objíždíte různá místa Pardubického kraje a besedujete s lidmi. Zkuste se i nám stručně představit...

Jsem členem KSČM z přesvědčení a hrdý, že jím mohu být. A děkuji za důvěru. Působím v oblasti telekomunikací, vyučen jsem však řemeslu kuchařskému a cukrářskému. Vím co znamená slovo práce, dokonce i v noci. Vnímám tedy pocity zaměstnance, jenž dostane v naší zemi nízkou mzdu za práci v náročných podmínkách a přitom denně ve zprávách sleduje, jak si kdejaký vykuk přišel beztrestně k milionům. Kandiduji s heslem »Spravedlivě všem«. Chci, aby lidé dostali slušně zaplaceno za práci, aby byly dostupné léky, bezplatné zdravotnictví a rovné přístupy ke vzdělání. Nesnáším nespravedlnost a nespolehlivost, vážím si lidí se schopností dostát svému slovu. Snažím se říkat vše na rovinu a neschovávat se za fráze.

Jak uvádíte ve svém mottu, »Dopady politických rozhodnutí se bytostně dotýkají každého občana.« Ale více jak 40 procent lidí k volbám nechodí, jen brblají...?

Často přemýšlím nad listopadovými hesly o svobodných volbách a požadavku konce vlády jedné strany. Možná ti samí lidé, kteří tenkrát drželi transparenty s těmito hesly, dnes zájem o volby nemají a demonstrují to postoji, že všechny strany a politici jsou stejní gauneři a není mezi nimi výběr. V podstatě nemají zájem o to, oč vlastně usilovali. Kdo tento stav zavinil? Domnívám se, že za to může vládnoucí polistopadová politická garnitura. Slibují pár týdnů před volbami vše možné, ale po volbám spíše řeší sebe, než poctivou správu země. A to má u výrazné části populace za následek znechucení vším, co se kolem politiky děje. Onen voličský nezájem u značné části populace má tedy dvě strany mince. A na nás politicích je, abychom lidi přesvědčili, aby nebyli pasivní tam, kde se jich to bytostně dotýká.

 KSČM dlouhodobě usiluje o důvěru voličů. Proč však není podpora výraznější?

Stále bojujeme proti předsudkům ve společnosti. Političtí protivníci na nás nemohou od doby vzniku KSČM nic "vytáhnout", proto dokola omílají kontroverzní události předlistopadové KSČ a spojují nás s tím. Více či méně úspěšně lidem podsouvají, že budeme-li silnou politickou stranou, zavedeme zde nějaké nedemokratické pořádky. Ve skutečnosti se nás bojí proto, že dobře vědí, že bychom učinili přítrž jejich lumpárnám a zarazili tak penězovod tekoucí do jejich kapes.

Chyba je však i na naší straně. Trošku jsme zaspali v uplatňování nových metod oslovování mladších ročníků, tzv. "generace internetu". Rozeštvali jsme si mladé komunisty, kteří se sdružují v několika organizacích po celé ČR a neuznávají naší stranu jako marxistickou, což je nutné napravit a vtáhnout levicovou mládež zpět k práci pro stranu. Pracujeme na tom alespoň v mém orlickoústeckém okrese, a tak věřím, že se nám brzy na tomto poli povede lépe.

Jak jste uvedl ve svém vystoupení na 1.máje v Ústí nad Orlicí, dosavadní politické reprezentace nemají zájem o jakoukoliv společenskou změnu. V čem to je?

 To je prosté, všechny strany zastoupené ve vládách od roku 1989 fungují na principu "já na bráchu brácha na mě", s jistou pravidelností se střídají u vlády a na jejich rozhodnutí se vždy přiživí určitá skupina "podnikatelů" a lobbistů. Za pomoci tisku, televize, internetu a mainstreamu obecně dokáží obelhat voliče a s přidáním přitroublých televizních estrád zastřít jejich mysl před skutečnými problémy občana této země. Domnívám se, že je třeba, ba je to naší povinností, předkládat a vysvětlovat lidem socialismus jako východisko z tohoto marastu, každý z nás má právo na důstojný život.

 Máte velmi blízko stejně mladým lidem, jako jste vy. Zkuste je tímto pozvat k volbám a proč by měli volit třešničky?

Předně všem doporučuji, aby si našli chvilku a skutečně si pročetli náš volební program. Mimochodem, za Pardubický kraj jsem jeho spolutvůrcem. A porovnali ho s osobními postoji, zájmy a přáními. Náš program lidem neslibuje modré z nebe. Vychází z reálné situace ve společnosti a nabízí realistické recepty pro to, aby se drtivé většině lidí v naší zemi vedlo lépe. Onen zbytek, pro který tu nejsme,  tvoří lidé, kteří parazitují na lidské práci, poctivosti a důvěře. KSČM je strana bez skandálů a nikdy nezradila své voliče. Co slíbíme, to také děláme.

Autor: 
Jiří Černý