Je náš svět ještě normální?

3. 9. 2019

Začínám se obávat rozevřít noviny, pustit rozhlas, nebo televizi. Buď mě ohromí reklama, případně zpravodajský pořad. Oboje se zpracovává podle stejného principu. Být co nejhlasitější, nejbarevnější, na skutečnosti příliš nezáleží, hlavní je, aby adresát aspoň část zprávy přijal a konkurenci, je jedno zda obchodní nebo politickou považoval za odpudivý a nebezpečný hmyz.

 

Už delší dobu je nám takto předkládán prezident, předseda vlády, ze zahraničí představitelé Visegrádské 4, Ruské federace, Číny a někdy i prezident USA Trump. Vytvořila se skupina, nazývaná pražskou kavárnou, odvolávající se nejen na odkaz exprezidenta Havla, ale i mnoha dalších, která nám vykládá, co a jak máme dělat, koho poslouchat a koho odsoudit. A to nejen v současnosti, ale i v minulosti, a kdyby to bylo možné, patrně i v budoucnosti. Skupině vykladačů je zcela lhostejné, že nebyla nikým zvolena, není schopna ani ochotna vysvětlit, jak přišla ke svému mandátu, neboť nikomu není známo, že by je volil, či vybíral jiným způsobem. Jen nás, občany neustále citýruje. Kupodivu hlavně tím, že nejsme ochotni rozlišovat lidi na ty, které lze kárat a ty které nelze, i když se jedná o stejný prohřešek.

Tak se stáváme svědky třeba počínání kolem vepřína, respektive památníku v Letech. Nejsou mi známy podrobnosti v této věci, ale připadá mi nelogické stavět památník ze státních peněz, tedy peněz nás všech. Lidé zde zavření museli pracovat, aspoň tolik jsem pochopil z médií. Zbývá tedy zjistit pro koho, ať už to je nějaký člověk nebo firma, a ten, popřípadě jeho dědici by měli uhradit náklady se zrušením vepřína a postavením památníku spojené.

V tomto smyslu je třeba se vypořádat i s prohlášením B. Posselta, který se vyjádřil, že příští sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se uskuteční v České republice. Není mi známo, že by tento požadavek projednával s odpovědnými orgány ČR, a byl mu dán k tomu souhlas, nebo aspoň příslib projednání této věci. Také neznám důvod, proč by tomu tak mělo být. Mám za to, že vztah mezi bývalými občany německé národnosti a ČR byl už jednou pro vždy dávno vyřešen článkem XII. Protokolu Berlínské konference tří velmocí (Postupimská) o spořádaném odsunu německého obyvatelstva a jeho provedením, stejně jak smlouvami mezi SRN a ČR. Pan Posselt by pak měl přestat otevírat tuto věc, aby se nezačala otevírat i z naší strany a byly přetřásány počty zavražděných, zabitých a padlých našich občanů a škod naší republiky zaviněné Německou říší během druhé světové války, na jejichž provádění měla účast i velká část obyvatel Československa německé národnosti.

Stejně nechápu důvod průvodu, duhového průvodu gayů a lesbiček za jejich práva v Praze. Kvůli čemu ještě protestují? Pokud vzpomínám, tak na počátku chtěli mít možnost po sobě dědit, právo dotázat se na zdravotní stav druhého, žít společně v jedné domácnosti, uznávání jejich vztahu za zákonný. I když by se celá věc dala vyřešit jedním či dvěma paragrafy v občanském zákoníku, řešila se přijetím nového zákona o registraci. Zdánlivě bylo vše vyřešeno, ale po několika měsících se věc vyostřila a objevil se požadavek na možnost adopce dětí, uzavření manželství a další. Pak je nutné položit otázku, zda na počátku se vše zamlčovalo a nyní nastal čas, vyjít s pravdou ven?

Není potom nutné se zamyslet nad prohlášením Putina, že liberální idea“ „přežila svůj cíl“, když veřejnost vystoupila proti imigraci, otevřeným hranicím a multikulturalizmu. Liberálové se v posledních desetiletích pokoušeli diktovat světu svoji vůli, ale dopustili se mnoha strategických chyb. Liberální idea předpokládá, že není třeba nic dělat. Zabíjej, okrádej, znásilňuj – a nic se ti nestane, protože jsi imigrant, a tvoje práva je třeba bránit. Jaká práva? Porušil jsi zákon – tady máš za to trest! Podle vůle a zájmů většiny obyvatel musí za každý zločin přijít trest.

V tomto smyslu je třeba se zamyslet i nad těmi několika uvedenými příklady akcí, kdy běžný občan se oprávněně diví a ptá, proboha co se to zase děje a k čemu je to dobré? Kam se ztratil rozum?

Autor: 
Ivan Jordák, Letohrad
Zdroj: 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivan-Jordak-Je-nas-svet-jeste-normalni-594615