Ivan Jordák: Není čemu se divit

9. 2. 2018

Dne 7.2.2018 byly na novinkách.cz zveřejněny závěry výzkumu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR ohledně rasistických předsudků v Česku, kdy byl především zájem o mladé lidi, kteří základní školu začali navštěvovat koncem 90. let či později. V té době se již ve školách objevovaly projekty zaměřené na prevenci rasismu a extremismu a lektoři, kteří přednášeli o holocaustu.

Výzkumníci proto čekali, že mladí lidé budou mít méně předsudků proti menšinám než ti, kteří podobné programy neabsolvovali. Výzkum ale ukázal něco jiného. Ve vztahu k Židům se k nesympatiím přiznalo nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, a to 24 procent dotázaných. U starších respondentů byly nesympatie k Židům méně časté, pohybovaly se pod 20 procenty, u starších dokonce pod 15 procenty. Romy označilo jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř všemi věkovými skupinami, ale v kategorii 30 až 44 let uvedlo nesympatie k této menšině 81 procent dotázaných.

Vzdělání pro toleranci by podle výzkumníků z ÚSTR bylo účinnější, kdyby peníze na tyto účely podpořily méně škol, ale dlouhodobými programy. V současnosti platí podle Hoření spíše to, že podpora se nese v duchu „co nejvíce akcí pro co nejvíce dětí”, kdy ale skutečný smysl takového vzdělávání dětem uniká.

Tolik zkrácená zpráva, podrobnější výsledky nebyly bohužel vůbec uveřejněny. Ale myslím si, že i tak zpráva hodně vypovídá. Dovolím si proto uvést pár poznámek, i když podle vyjadřování médií z doby voleb jsem pouze nevzdělaný venkovan, který absolvoval jen Karlovu univerzitu, kde získal i akademický titul, a několikrát odmítnul nabídku na titul dr.h.c. za pouhých 1000,- Kč, údajně od církevních univerzit z USA.

Prakticky od převratu v roce 1989 jsme neustále přesvědčováni, že máme hodně co dohánět od západu. Co je třeba pravda v oblasti některých technologií, také i výrobků a řadě věcí i v oblasti lidských vztahů. Naše nedostatky nelze brát vůbec paušálně tak, že zaostáváme ve všem a za všemi státy umístěnými na západ od nás. Např. právě otázka rasismu tu byla podle mě řešena rozumněji než na západě, a výsledky toho se právě ukázaly ve zmíněném výzkumu.

Židovská otázka z pohledu vztahů mezi majoritní a minoritní částí obyvatel našeho státu tu od šedesátých let neexistovala. Mám za to, že v této době byla perzekuce na základě židovského původu zcela vyloučena, a v praxi tento původ nebyl vůbec a žádným způsobem zkoumán. Proto mě překvapuje i těch necelých 15 % občanů, kteří vyjádřili své nesympatie.

U Romů, srovnáváme-li stav ze začátku padesátých let a konce osmdesátých let, došlo k výraznému pokroku. Tato menšina, na počátku takřka zcela negramotná, dosahovala v osmdesátých letech gramotnosti u více než 90 % populace. Řada jejích příslušníků byla vyučená, řada měla střední a o něco méně i vysokoškolské vzdělání. Dá se uvést, že většina této populace žila běžným životem občana a též vyznávala stejné hodnoty. Většina měla i slušné zaměstnání a dosahovala výdělku jak majorita. Je nutné přiznat, že vše bylo zatím na křehkých základech, co se pak projevilo, když po převratu se přijímala nesmyslná opatření, která vedla k tomu, aby pro tuto menšinu, respektive pro její část, jevil parazitující způsob života jako lepší a ze strany státních orgánů nebyl nijak citelně postihován.

Majoritě nevadí původ, nebo barva pleti. Majoritě vadí tzv. pozitivní diskriminace, která nevede k žádnému zlepšení přes vynaložené prostředky. Nakonec srovnáme-li u majority vztah k jednotlivým menšinám, tak jsou absolutní většinou majority příznivě hodnoceny všechny menšiny, které se živí prací nebo podnikáním. Jiný úhel pohledu je jen velmi málo používán, vyjma běženců v současnosti.

Určitou skupinou médií a i některých státních či veřejnoprávních organizací jsou neustále uváděny příklady rasismu a špatného nakládání s menšinami, trpkým údělem menšin. Bohužel málokdy je do důsledku uvedeno, jak k takovému stavu došlo. Ještě jsem neměl příležitost, abych četl nebo viděl v médiích příklady dobrého spolužití majority a menšin, nebo uvedení kladných příkladů podnikatelů a jiných vzorů menšin, ač řada těchto příkladů by se našla.

Shora uvedený výzkum má jistě smysl, ovšem za podmínky jeho vyhodnocení a přijetí opatření k nápravě, která se ale pak nesmí ohýbat podle zaběhaných a zcela neúčinných klišé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 
Ivan Jordák
Zdroj: 
www.parlamentnilisty.cz