Co a proč nám vlastně hrozí?

13. 2. 2020

Nedávno byla uveřejněna vyjádření politika, publicisty a lékaře pana M. J. Stránského, který měl údajně vyslovit názor, že jsme na půl cesty k opravdové demokracii, protože k jejímu fungování je třeba padesát let přípravy.

Z toho máme za sebou už třicet a dvacet nás ještě čeká. Patrně se ztotožnil s obdobným výrokem T.G. Masaryka, který rovněž kladl podmínku padesáti let svobodného života ale k tomu, aby se národ dál udržel v samostatném státu. Pan Stránský ovšem pro vytvoření „opravdové demokracie“ má další podmínky, jako vymření komunistů a změnu názoru jejich voličů. Další je, že po Havlovi máme hlavy státu, které společnost rozdělují a staví Čecha proti Čechovi. Navíc jsou Češi prohnilý národ. Podobně se vyjádřil i psychiatr pan Honzák, který vidí problém v tom, že dvě třetiny našich bližních neunesou svobodu, potřebují jakoukoliv autoritu, mají raději řád a nějakého politika, který jim slíbí udělat pořádek.

Ve středu jsem se na seznamu.cz dozvěděl ze zprávy zpracované deníkem The Washington Post, německou televizí ZDF a švýcarskou televizí SRF, že vlastníky Švýcarské firmy Crypto AG na výrobu a prodej šifrovacích strojů, byly CIA a německá Spolková zpravodajská služba. Ty nejen, že tak vydělaly miliony dolarů, ale četly i nejtajnější zprávy vlád všech zemí, které si mezi sebou a s jinými posílaly přes od Crypto AG zařízení koupily, např. Indie, Pakistán, Vatikán a řada dalších států. Dařilo se jim zjistit i přes spojení jiných zemí s Moskvou a Pekingem informace, které chtěly, i když si SSSR a Čína šifrovací stroje od Crypto AG nekoupily. Crypto fungovala do roku 2018.

V neposlední řadě jsem byl překvapen počínáním slečny Grety Thunbergové, označované za klimatickou aktivistku, prskající své výzvy plné pubertální nesnášenlivosti a bohužel jednostrannosti kolem sebe. Ještě více mě překvapilo, že má být údajně navržena Norskému výboru pro udělení Nobelovy ceny za mír, na její udělení.

Jejich počínání, prezentované údajné názory, tak jak bylo uvedeno na seznamu.cz mě dost roztrpčilo. Jistě má každý právo uveřejnit svůj názor a uvést proč. Ale nějak mi nesedí známkování celého národa, vylučování určitých skupin lidí z něj. Jejichž vymřením, jak bylo uváděno, se národ najednou ozdraví, i když je, uváděn přímo národ Český, prohnilý. Poněkud mi to připomíná Norimberské zákony v hitlerovském Německu, rozšířené a uplatňované pak v Evropě i na okupovaných územích. Spíše nelogicky je uváděno, že mimo exprezidenta Havla, ti následující po něm rozdělují národ a staví Čecha proti Čechovi. Potom by mě zajímalo, jak je možné být jako celek prohnilým národem, když jsou jedni proti druhým. Bylo by dobré vysvětlit, která část je prohnilá a která nikoli, nebo která je více a která méně. 

Patrně, podle dalších vyjádření, je jakýmsi zkušebním lakmusovým papírkem poměr k zesnulému exprezidentu Havlovi. Vidíš-li se v něm, jsi v pořádku, máš-li k němu výhrady, jsi hoden tak leda zatracení, protože on spojoval společnost a přivedl ji ke svobodě, a další a další superlativy. Stejně tak zmínění pánové mají určitě důvody pro svá tvrzení, jako i řada dalších lidí. Bohužel je neuvedli. Osobně mám více důvodů proti, pokud vycházím z jeho odpovědí v rozhovoru s redaktorkou Skarlandtovou, údajů uvedených např. v dopisech Olze a některých dalších dílech, ale i prezidentských přísah a slibů v jeho projevech.  

Ale nechci se zabývat jednotlivými případy, které jsem uvedl. Jedním z důvodů převratu v roce 1989 byla i cenzura a nerespektování svobody slova. Co jistě bylo nutné, a řešila se tato věc zrušením tzv. Hlavní správy tiskového dohledu. Jenže nastala tím svoboda slova?

Nebo nastala rovnost lidí? Jistě každý se může nějak vyjádřit, jak ústně tak písemně, a pokud se nedopustil lži, neohrozil někoho, jiného neuvedl v posměch, nebo naopak z něj neudělal zločince, v podstatě mu nic nehrozí. Ale druhou věcí je možnost a příležitost k vyjádření názoru tak, aby jej slyšela či četla co největší řada občanů. Stejně důležitý je i opačný názor, tedy možnost diskuze, co je vlastně pravda a jakou má důležitost. Je dána tato možnost v dostatečné míře? Obávám se, že není. Vezmu-li jen shora uvedené příklady, nevím, že by se někde zmíněná věc probírala. Dosud z médií se dozvídáme, hlavně pak z ČT, že tu špionáž a matení smyslů a mysli provádí Čína, Rusko a jejich spojenci nebo orgány. Po 30 letech sametu se dozvídáme, jaká to byla chyba s tou sametovostí. Neustále je nám zdůrazňována ekologie, ale ještě jsem neslyšel od představitelů tohoto hnutí, co oni pro ni udělají mimo výzev, aby tak činili ostatní. Vzpomínám na paní Kateřinu, poslankyni, když byla u pana Krause, a ten se jí zeptal na biomasu. Rázem byl konec.

Tak si myslím, že pokud jde už o tu ekologii, bude dobré se seznámit s díly třeba amerického profesora H. T. Oduma, či našeho novináře a publicisty Josefa Veleka, popřípadě díly Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan, která ohodnotil čas. 

Jak se má člověk možnost přesvědčit v televizi, nesnášenlivost a křik roste na všech stranách. Myslím si, že vymřením některé skupiny obyvatelstva se nic nevyřeší. Nevyřeší se nic ani ukládáním úkolů jiným a jejich napadáním, že mi něco vzali, nebo něco neudělali. Ani zvaním imigrantů, aby přišli a něco dělali a předstírali doma občanům, že ti imigranti po ničem jiném netouží. Rozhodně už vůbec ne svalováním viny na jiné. Asi bude rozumnější se lépe seznámit s historií, co vedlo k pokroku a co ne. Pak dojdeme k názoru, že jsme sami sobě největšími nepřáteli, protože předstíráme problémy, kde nejsou. Navrhujeme řešení, která nemohou vyjít. Stále kopírujeme jednání, které si brali na paškál už v Antice, a samozřejmě i v minulém a tomto století. Nedokážeme se poučit z neúspěchu prohibice, politiky appeasementu, poskytování prostředků bezdůvodně, spokojení se jen slibem, netrestáním porušení zákona apod. Pokud budeme tak dál pokračovat, máme před sebou jedinou hrozbu, ale nijak příjemnou, ukončení lidstva jako druhu. V historii se nám ji podařilo dvakrát překonat, dokážeme to i potřetí?

Autor: 
Ivan Jordák, Letohrad
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz