Projev Miloše Drhlíka, kandidáta do Poslanecké sněmovny PČR při příležitosti oslav Svátku práce v Ústí nad Orlicí

3. 5. 2017

Vážené soudružky, soudruzi, občané,

dovolte mi, abych vás přivítal u příležitosti oslav Svátku práce, který je symbolem boje za lidská práva a osmihodinovou pracovní dobu a navazuje na protesty amerických dělníků z roku 1886 ve městě Chicago.

Při potlačení protestujících mocipány přišlo o život a bylo po vykonstruovaných procesech popraveno několik desítek stávkujících.

Lidé práce hájí svá práva už 127 let a boj za ně nekončí, naopak poselství našich předků je stále aktuální. Hodnoty, utvářené lidskou prací, se ve světě kupí v rukou elitářské hrstky, jednoho procenta superbohatých.

Pracujícím výdělek často stačí jen na pokrytí základních potřeb nutných k udržení důstojného života. Stále zde máme více jak třistapadesát tisíc nezaměstnaných.

Garance sociálních jistot z let před listopadem 1989 byla nahrazena ziskuchtivostí a parazitováním různých, například farmaceutických firem na lidské peněžence ve stylu „vymačkáme z tebe co půjde, pracovně nepoužitelný a bez peněz už nás nezajímáš"...

Vážení, tomuto říkáme jasné a důrazné NE!

My, komunisté, jsme stáli v čele nevídaného průlomu lidskosti a pokroku. Všem spoluobčanům jsme zpřístupnili zdarma i tu nejnáročnější lékařskou péči a také všechny stupně vzdělání. Poklady naší i světové kultury se otevřely i miliónům lidí, pro něž byly dřív nedosažitelné.

Hlad po životní pohodě a jistotách znovu roste. Pravda o době, která je lidem uměla dát, je naší velkou devizou. Ke všemu, co se naším jménem stát nemělo, se stavíme čelem. Čest a svědomí máme jako jediná z vlivných politických sil. Tím rozhodněji budeme čelit prolhanému „přepisování dějin“.

Kapitalismus udělal z naší krásné země montovnu s levnou pracovní silou. Mzdy zaměstnanců jsou neporovnatelně nižší až směšné v porovnání s okolními státy a to přesto, že nám lidem tehdejší elity po tzv. revoluci slibovali rychlé dorovnání životní úrovně srovnatelné se západní Evropou.

Naše země je zatahována do válečných operací proti vůli lidu za cizí zájmy, slibovaná demokracie se po vojenském zásahu v žádné ze zemí nekonala, naopak takzvaný boj proti terorismu vyvolal dosud nevídanou migrační vlnu.

Evropská unie v řešení selhává, následky se snaží přenést i na země, které ji nezavinily a tomu nemůžeme jen přihlížet.

Vážení, je to již 28 let, co nás lidé ve vedení země tahají za nos. Střídavě měnící se politická reprezentace stojí stále na stejných hodnotách a nemá zájem o změnu, lepší a důstojnější život svého národa. Politické strany sponzorované ať už skrytě či veřejně miliardáři vzešlými z podvodu století - kupónové privatizace - schvalují zákony pro zločince, kteří za pomoci zdatných právníků vysávají státní rozpočet.

Zde připomenu aktuální kauzu ex-senátora za ODS Alexandra Nováka, který, ač usvědčen a odsouzen, byl následně na přímluvu jakýchsi motorkářů propuštěn a nyní si z nakradených peněz platí špičkového právníka ze zahraničí.

My, komunisté, výše zmíněné tolerovat nechceme a nebudeme, proto vás občany České republiky prosíme: přijďte na podzim k volbám a svými hlasy nám pomozte získat takovou sílu, abychom dle mého volebního hesla mohli zajistit SPRAVEDLNOST VŠEM.

Nakonec mi dovolte vyzvat přítomné pány k polibku svých drahých žen a přítelkyní, protože První máj je i svátkem lásky a zamilovaných a také vám popřát příjemnou zábavu.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Čest práci !