Zasedání v OSN o porušování práv domorodých obyvatel v USA, Kanadě a Austrálii

29. 3. 2022

 

2022-03-24 

 

Během 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva Čína a Venezuela v Ženevě společně uspořádaly vedlejší video-zasedání na téma „Systémové porušování práv domorodých obyvatel ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii“. Zasedání se online zúčastnilo více než 150 lidí, včetně diplomatů v Ženevě, zástupců nevládních organizací, odborníků a mediálních reportérů.
Jiang Duan (Ťiang Tuan), velvyslanec stálé mise Číny při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, představil „Historická fakta a skutečné důkazy o genocidě Indiánů ve Spojených státech“, které nedávno zveřejnilo čínské ministerstvo zahraniční. Poukázal na to, že Spojené státy systematicky zbavují Indiány práva na život a jejich základních politických, ekonomických a kulturních práv prostřednictvím masakrů, vyhánění a nucené asimilace. Neidentifikované hroby a tělesné pozůstatky domorodých dětí byly neustále objevovány v Kanadě a pravda je stále neznámá. Austrálie v historii zavedla „Politiku bílé Austrálie“, podle které bylo 100 tisíc domorodých dětí násilně odvedeno od svých rodin. Domorodí obyvatelé v těchto zemích stále čelí rozsáhlé a systémové diskriminaci a nerovnosti. Spojené státy, Kanada a Austrálie by se měly vážně zamyslet nad svými chybami a vyšetřovat a nést odpovědnost za zločiny proti právům domorodců.
Stálý zástupce Venezuely Rosales uvedl, že Spojené státy, Kanada a Austrálie se nazývají „učiteli lidských práv“, ale jejich situace ohledně lidských práv je otřesná. Domorodí obyvatelé v těchto zemích jsou dlouhodobě systematicky diskriminováni a utlačováni a čelí všem druhům bezpráví a násilí, ale západní mainstreamová média se tomu záměrně vyhýbají. Tyto země často obviňují a pomlouvají rozvojové země a zavádějí nezákonná jednostranná donucovací opatření, což způsobuje velké utrpení obyvatelům dotčených zemí. Mezinárodní společenství by mělo nadále věnovat pozornost porušování lidských práv ze strany Spojených států, Kanady, Austrálie a dalších zemí a volat je k odpovědnosti.
Stálý představitel KLDR řekl, že USA, Kanada a Austrálie provedly brutální genocidu proti Indiánům a dalším domorodým národům a na historii by se nemělo zapomínat. Zástupce Íránu řekl, že ničení domorodých identit a kultur ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii je krutým aktem kulturní genocidy. Zástupce Ruska poukázal na to, že domorodí obyvatelé ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii dodnes trpí rasovou diskriminací a nespravedlností v oblastech zdravotnictví, školství, bydlení, sociálního zabezpečení atd., míra úmrtnosti domorodců, sebevražd a uvěznění mládeže zůstává vysoká.
Domorodí zástupci z Austrálie a Kanady uvedli, že Spojené státy, Kanada a Austrálie musí vážně čelit historickým zločinům a uznat a chránit práva, která si domorodci zaslouží.
(Sve)

Autor: 
MV.
Zdroj: 
http://czech.cri.cn/,radio Čína v češtině