Odpor proti dohodě Slovenska s USA o obranné spolupráci

9. 2. 2022

Jak vypadá kapitalistická demokracie v praxi ? Demokracii tyto kapitalistické pokleslé  elity  chápou, jako služku jejich zájmům . Co se děje na Slovensku ? Nenechali promluvit  generálního prokurátora Slovenské republiky při projednávání dohody s USA o obranné spolupráci. Protože podle ústavy Slovenské republiky je projednávaná dohoda s USA  protiústavní.

image-2.jpg

Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

17 hod ·  8..2. 2022 

 

DNEŠNÝ DEŇ BY SI MALI ZAPAMӒTAŤ VŠETCI OBČANIA SLOVENSKA

Pred plénom Národnej rady Slovenskej republiky som mienil predniesť odborné stanovisko k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Poslanci národnej rady mi však hlasovaním odmietli udeliť slovo. Pre nevýhodnosť predloženého návrhu Dohody pre Slovenskú republiku som poslancov Národnej rady Slovenskej republiky mienil požiadať, aby pri hlasovaní vyslovili svoj nesúhlas s touto Dohodou.

„VLASTNÝ NÁZOR A VÔĽA ČLOVEKA SÚ VLASTNE JEHO ČESŤ.“

Zde je rozbor gen. prokurátora :

https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=2992

Autor: 
MV.
Zdroj: 
Veřejně dostupné zdroje internetu.