Můj názor

31. 12. 2021

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Rok se s rokem sešel a my se opět ohlížíme a bilancujeme, co pozitivního jsme v tom letošním roce udělali, co dobrého, zemi a lidu prospěšného, po nás zůstane. A odpovězme si poctivě a se vší skromnosti, nic moc. Protože přes veškerou snahu, jsme zejména to nejdůležitější ovlivnit nedokázali.

Již téměř dva roky je pánem situace COVID, který zásadním způsobem ovlivňuje naše možnosti. S ním souvisí i značná izolace společnosti, ať již dobrovolná, či řízená vládními opatřeními. Po dlouhou dobu nebylo možné setkávat se v rodinách, s přáteli, kolegy. Chyběla vzájemná komunikace, která mnohé poznamenala.

Této situace v naši zemi vrchovatě zneužívali pravicoví opoziční politici, média a pravdoláskaři, kteří neustále kritizovali každé rozhodnutí vlády s tvrzením, že oni by to dělali lépe, na vše mají recept a podněcovali nespokojenost občanů k obcházení nařízení a k protestním krokům. Vláda ve snaze eliminovat kritiku a protesty, snažila se být některým jejich návrhům vstřícná, nechala se rozhodit a začala tak kupit množství chyb. Nejen, že se stejně opozici nezavděčila, ale navíc ublížila občanům, ale také sama sobě, protože těch chyb a špatných rozhodnutí bylo pořád víc. Pro neplnění a porušování dohod přišla o podporu komunistických poslanců, co v konečném důsledku poškodilo ji, ale také nás. Do hry ve prospěch pravicových stran, plnících úkoly zadávané z USA a EU, úkoly poškozujícími zájmy vlastní země a občanů, se zapojil i Ústavní soud, který v době již probíhající volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, změnil pravidla hry tak, aby pojistil vítězství těch, jimž byly šity na míru. Vznik nových ambiciózních hnutí, silná antibabišovská a antikomunistická kampaň plná nenávisti, lží a dezinformací, završily rozdělení české společnosti a zajistily vítězství nejtvrdší pravice. Ani my komunisté jsme se nevyznamenali. Mnozí se více než na kvalitní výsledek volební kampaně a obhajobu komunistického volebního programu, zaměřili na vyřizování účtů a boj o koryta.

Letos se zasáhnout rozhodla i příroda, která nás lidi po celém světě již delší dobu varuje za bezohledné poškozování přírody, rozmary, kvůli kterým dochází k ničení, špatnému zacházení s přírodou, k plýtvání. Některé země trápí časté požáry z horka, jiné bouře a záplavy. Na nás zvedla varovný prst tentokrát prostřednictvím ničivého tornáda, které během okamžiku připravilo občany několika obcí na Moravě i v Čechách o jejich domovy a způsobilo obrovskou spoušť a škody na majetku občanů i obcí. Mám zato, že je nejvyšší čas uvědomit si, co z toho co děláme, je k potřebě a užitku, čili z nutnosti a bez čeho se dokážeme obejít a zachovat tak přírodu a přírodní zdroje dalším generacím, bez nutnosti přijímání sebepoškozujících nesmyslných evropských norem New Grean Deal. Důsledky voleb do Poslanecké sněmovny, Covidu, energetické krize a mezinárodního napětí, které je úmyslně vyvolané a živené Amerikou, obkličováním Ruské federace se logicky přenesou do roku 2022.

V závěru roku se sluší poděkovat. Proto chci poděkovat všem, kteří nás letos něčím obohatili, vnesli do současné egoistické společnosti kus lidskosti, slušnosti, obětavosti i pokory. Těm, kteří vyvinuli zvláštní úsilí ve prospěch spoluobčanů, ve prospěch nemocných, postižených, potřebných. Děkuji proto všem zdravotníkům i jejich rodinám, děkuji dobrovolníkům, všem těm, kteří se z vlastní vůle rozhodli pomoci, kde zrovna bylo zapotřebí. V nemocnicích, sociálních zařízeních, při záchraně životů i majetku.Děkuji těm, kteří přispěchali jako brigádnici na pomoc občanům postiženým přírodními živly, zejména tornádem, a zapojili se do odklízecích prací. Děkuji také těm, kteří přispěli finančními prostředky do sbírek na pomoc postiženým občanům. Jsem hrdá na to, že i mnozí komunisté a příznivci se na této pomoci podíleli. Ti mladší více brigádnickou pomoci, ti starší a staří pomoci sbírek. Současně chci poděkovat všem našim poslancům a zastupitelům za vykonanou práci v roce 2021, děkuji všem našim kandidátům, děkuji organizačním týmům, všem dobrovolníkům a spolutvůrcům našich akcí pro veřejnost. Rovněž děkuji návštěvníkům našich akcí a spoluobčanům, kteří přišli k volbám a dali nám svůj hlas, za jejich podporu. Děkuji celé členské základně, členům obou komisí a těm, se kterými mě pojí nejvíc společně odvedené práce - členům okresního výboru KSČM.

Do roku 2022 přeji všem v první řadě pevné zdraví a rodinné zázemí, slušně placenou práci a slušné zacházení, ale také pevné nervy a dostatek statečnosti a odvahy nenechat si líbit to, co je přes čáru. A jak je u mne v poslední době zvykem, přeji nám všem bezpečí a MÍR. I když je to pro někoho k pousmání, mír je to nejdůležitější co si můžeme přát, protože bez něj nemají ani ta další přání valné hodnoty.

Erika Kohoutová, předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí

Autor: 
Erika Kohoutová
Zdroj: 
Erika Kohoutová , vložil Vebr