Vojtěch Filip - Jak dál ?

5. 10. 2021

 

Informace pro členskou základnu a občany - 39. týden

Vážené soudružky a soudruzi, vážení příjemci informace,

jsme těsně před volbami a tento týden, ač byla plánována, se nekonala schůze Poslanecké sněmovny ke zprávě vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. Je svolána až na 5.10, stejně jako schůze k projednání návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů. Jednaly pouze některé výbory a nejdůležitější je informace z jednání výboru pro obranu, který projednal nesmyslný a předražený nákup děl César z Francie. Je evidentní, že bez kontroly KSČM se vláda vydala na úplné scestí.

Všechna media se přetahují o debaty na volební témata a jen potvrzují naší stranickou analýzu, že lidé budou zahlceni a také znechuceni předvolebními tahanicemi, témata se budou překrývat a jejich podstata bude rozmělněna do nepodstatných detailů a lidé nebudou sledovat svůj sociální a životní zájem, ale budou diskutovat o uměle formulované nepodstatné záležitosti. Už nejde jen o dopředu prefabrikované názory, které sdělují komentátoři lidem po jednotlivých pořadech, (CNN Prima, komentáře Kalouska, Topolánka, UK na ČT a jejich tzv. politologové atd.) ale o skutečné zamlčování podstaty problémů. Např. zvyšování ceny energie, včetně očekávaného pokusu E.ON, Bohemia Energy a dalších o vypovězen stávajících smluv a uzavírání nových bez ohledu na fixce cen, s cenou mnohem vyšší, cca od listopadu nebo nejpozději od ledna příštího roku.

O příčinách tohoto stavu je ale třeba dál informovat. Vychází z nedostatečné ochrany našeho národního zájmu a z české participace na DEBAKLU USA při tzv. ukončení jejich vojenské invaze v Afghánistánu. Dovolím si jeden citát nebo chcete-li motto: Nikdy nepodceňuj svého nepřítele, protivníka, nebo soupeře - byl by to první krok k Tvé porážce.

Odchod amerických vojsk z Afganistánu představuje skutečně a reálně „debakl“ okupační armády USA, ale zároveň představuje i ztrátu důstojnosti všech jejich tzv. spojenců v NATO, tedy i Armády ČR a naší vlasti. Hovoříme-li o debaklu, mluvíme zároveň nikoli jen o vojenské porážce, ale zejména o dalším, v poslední době odhaleném účelu jejich nepřátelských a agresivních strategických záměrů, majícím za cíl vyvolání negativních dopadů na další vývoj ve světě. USA a NATO jako celek svým „bleskovým odchodem“ a ponecháním na místě zbraňových systémů, vytvořily podmínky pro vznik nového muslimského, teroristického ohniska v Afganistánu. Zanecháním zbraní v hodnotě několika desítek miliard dolarů umožnily během několika dní převzetí státní moci Tálibánem a uplatňování muslimského násilí vůči jeho protivníkům, vyvolaly velice početnou migrační vlnu z Afghánistánu nejen do sousedních států, ale zejména do Evropy. Jde o podraz za bílého dne a na otevřené scéně vůči „svým evropským spojencům“ v EU a NATO a vzkázaly, že se na USA nelze spoléhat. Během několika týdnů „přenesly“ své vojenské aktivity do jiného teritoria – založením vojenského paktu AUKUS, zaměřeného především proti ČLR!

Svědčí to o jediném, že USA se nemíní vzdát role světového hegemona a snaží se dále samostatně rozhodovat o dalších „osudech světa“. Vadí jim v tom pozice RF a ČLR, ale i snaha EU o upevňování a rozvoj svých ekonomických pozic a jejich rozvoje (zejména ze strany SRN a Francie). USA hledají prostředky, jak zabránit i úspěšně probíhající stabilizaci RF a jejímu velice rychlému a úspěšnému budování a přezbrojování armádních - vojenských struktur novými, především raketovými, kosmickými, ale i jadernými námořními, prakticky nezničitelnými, zbraňovými systémy. USA vadí dlouhodobý, nezastavitelný ekonomický růst ČLR, včetně zvyšování její vojenské síly.

Proto jsou USA nuceny stále aktivněji připravovat a realizovat své nepřátelské strategické záměry v rámci celosvětového prostoru, ale dnes s hlavním zaměřením na RF a ČLR. Svoji strategii realizují i za cenu „zneužívání“ svých spojenců, jejich vydíráním a nezakrytým podváděním. Vizte např. ČR - Vrbětice a vyvolání diplomatické krize s RF a její vyřazení z dostavby DUKOVAN, nebo SRN - blokování a sankce proti využití dobudovaného plynovodu Nord Stream 2, případně Francie - likvidací jejich obchodního kontraktu na dodávky ponorek Austrálii. USA rozdmýchávají a poté zneužívají vnitřního napětí v některých postsovětských státech k vyvolání státních převratů a následně k budování svých vojenských bází na jejich území (Gruzie, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko…). Očekáváme další státní převraty a přímé vměšování do vznikajících lokálních válek, po Afghánistánu, Iráku, Libyi, opět pokusy o destabilizaci v Sýrii, ale i nyní na Ukrajině a v Bělorusku. Další tlak na Venezuelu a Kubu. Všechny tyto „akce a provaly“ USA v zahraničí tvoří DEBAKL zahraniční politiky a vojenské doktríny USA, včetně jejich dosud existujícího významného ekonomického postavení ve světě. To však nic nemění na realitě, že jejich armáda „potupně utekla“ z Afganistánu, stejně jako utíkala v r. 1975 z Vietnamu.

USA se spolu s V. Británií daly na cestu agresivity, ekonomických sankcí a narušování vnitřního vývoje jak vůči státům EU, tak zejména vůči RF a ČLR . Tito jejich světoví „partneři – lépe řečeno soupeři“, však včas odhalují jejich strategii a taktiku a budou se, aniž by podceňovali USA, jejich aktivitám intenzivně bránit. Půjde o aktivní ochranu svých ekonomických a teritoriálních zájmů a zajištění státní nedotknutelnosti a bezpečnosti.

Nový vojenský pakt AUKUS (USA, V. Británie, Austrálie), je vybavován jadernými zbrojními systémy, využitelnými především proti ČLR. Lze proto oprávněně očekávat adekvátní preventivní vojenská opatření a to nejen ze strany ČLR, ale i RF a některých dalších asijských zemí (např. Indie…), případně perspektivně i dalších evropských států (po nevyhnutelném zániku paktu NATO)….

Je vysoká pravděpodobnost, že v nejbližší době ( 5, max.10 let ) se stanou ČLR a RF zakladateli nového „EURO-ASIJSKÉHO EKONOMICKO-VOJENSKÉHO USKUPENÍ“, které bude dostatečnou a výrazně efektivní zárukou ochrany teritoriálních a ekonomických zájmů jeho členů. Vznikne tak ekonomicky i vojensky světově nejsilnější obranný komplex, který s konečnou platností ukončí „roli jediného světového hegemona“ ze strany USA.

 

Světové dějiny se nachází na důležité křižovatce, USA se obrátily ke zbývajícímu světu zády, čímž však spustily proces ukončení své světové nadvlády. Příčiny současného trendu směřujícího k „úpadku USA“ mají spíše domácí, než mezinárodní charakter. Je nesporné, že USA zůstanou světovou velmocí, ovšem v jedné řadě s dalšími velmocemi, zejména RF a ČLR. Svět bude směřovat k multipolaritě, přičemž ČLR, RF, INDIE, EVROPA a další mocenská centra budou získávat stále větší vliv na úkor USA. Snahy o násilné přetvoření zemí Blízkého a Středního východu, včetně podpory tzv. revolucí (státních převratů) v evropských postsovětských státech (Gruzie, Ukrajina, Bělorusko, Pobaltské státy) a debakl této politiky tak předznamenal konec bývalého hegemona.

Přesto mají USA i dnes mnoho zejména ekonomických výhod, jimž může jen málo zemí konkurovat. Proto nelze USA v žádném případě podceňovat, ale je nevyhnutelné v co nejkratší době USA „rázně usměrnit“ ! To učiní nový hegemon a jeho spojenci, kteří budou s ním hrát rovnocennou roli.

Nevyhnutelně dojde k výraznému rozvoji globální ekonomiky a to na principech rovnoprávnosti, státní suverenity a vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí jednotlivých států. K tomu je však třeba nejprve stabilizovat současnou vyhrocenou situaci ve světě a přesně vymezit závazné regule dalšího světového vývoje.

 

ČR si musí uvědomit a ujasnit své postavení, pozici a význam jak v EVROPĚ, tak i ve světě a tomu přizpůsobit svoji státní politiku a mezinárodní vztahy. Je nutno odstranit naší současnou, nesmyslnou agresivitu a vulgárnost vůči RF a ČLR, ale i naší servilitu vůči EU a USA a vystupovat jako suverénní, historicky hrdý a vyspělý evropský stát.

 

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení,

je krátce před volbami a tak tato informace je určena široké veřejnosti.

 

Týden od 13. 9. 2021 byl týdnem, kdy začínala poslední řádná schůze Poslanecké sněmovny tohoto volebního období, měla trvat dva týdny, ale na požadavek většiny poslaneckých klubů byl upraven program tak, aby byly projednány jen zákony vrácené nebo zamítnuté ze Senátu a zákony ve 3. čtení a druhá čtení mezinárodních smluv tak, aby došlo k jejich ratifikaci. Jak se dalo předpokládat, vše nedopadlo podle plánu, ale slabostí poslaneckého klubu ANO se program několikrát měnil, až nakonec schůze skončila nedůstojnou bitkou poslance L. Volného, rozbitím pultu předsedajícího, utrženými mikrofony a politickou nedůstojnou groteskou. Informaci shrnuji i za 38. týden, protože jsem minule slíbil, že součástí informace bude i krátká analýza výsledků jednání prezidentů ČR a SRN. Vzhledem k tomu, že v sobotu 18. 9. 2021 bylo ještě plénum ÚV KSČM, tak informaci posílám až nyní.

Nejprve krátce k výsledkům schůze Poslanecké sněmovny. Úplnou prioritou poslaneckého klubu KSČM bylo projednání 3. čtení zákoníku práce a pokus o projednání 3. čtení ústavního zákona o referendu. Na samotném plénu jsme pak ještě požadovali zařadit otázku hrozby privatizace České pošty a projednat zprávu vlády o situaci ve Vítkovických železárnách, tedy Liberty Steel . Pevné zařazení bodů se žel nepodařilo prosadit, přes opakování návrhu. Bylo projednáno 10 z 12 návrhů vrácených resp. zamítnutých Senátem. Žel pro nechuť poslanců hnutí ANO nedošlo opět k projednání vráceného školského zákona, a tak nebude platit žádná varianta a zvýšení platů učitelů se odkládá. Navíc je tu ústavní problém, protože se nikdy zatím nestalo, že by zákon, který byl přijat a byl vrácen Senátem, případně zamítnut, skončil svou cestu bez projednání, ač na schůzi je zařazen. Uvidíme, co s tím budou nejméně školské odbory dělat, zda půjdou do sporu a navrhnou např. ústavní stížnost. Nebyla také projednána novela zákona o NKÚ, která předpokládala kontrolu obcí, fondů, ale také České televize. Opravdový marasmus.

Ještě hůř dopadly návrhy zákonů ve 3. čtení. Těch bylo na schůzi zařazeno 19, schváleno bylo jen 7, z toho 5 vládních a 2 poslanecké o IZS a sociálních službách. Tady se jen potvrzuje, že některá ministerstva opravdu nepracují, když jejich práci suplují poslanci. Zákon o sociálních službách je toho příkladem. Dva další návrhy se sice začaly projednávat, a to náš zákoník práce a zdravotní služby, opět ukázka „nepráce“ ministerstva zdravotnictví, ale k jejich dokončení hlasováním nedošlo, pro obstrukce pravice, ale i Pirátů a SPD, která dokonce ve vystoupení poslance Kobzy vyjádřila názor, že pracovní smlouva je smlouva rovnoprávných subjektů, jako by nevěděli, že jedině zákon může ochránit zaměstnance před tím, aby zaměstnavatel, který je v roli toho kdo dává příkazy této role nezneužil.

Proto platí, co jsem uvedl v úvodu. Neochota nebo neschopnost vedení poslaneckého klubu hnutí ANO zabránilo v projednání našich priorit a jejich neustálé ustupování pravici nevěští pro příští volební období nic dobrého.

A nyní několik poznámek k jednání prezidentů SRN a ČR , zatím bez znalosti osobního stanoviska prezidenta M. Zemana, kterého navštívím spíše v příštím týdnu.

Obsah jednání obou prezidentů byl nesporně předmětově i termínově významný. Na základě analýzy současných „světových a evropských problémů“ lze oprávněně předpokládat jeho hlavní zaměření:

SRN je ekonomicky nejsilnější zemí v rámci EU a pro ČR je, jak v oblasti exportu, tak i importu největším a rozhodujícím obchodním partnerem. Tedy EKONOMIKA a to zejména ENERGETICKÁ OBLAST byly nesporně prioritou vzájemných rozhovorů. V tomto směru jsou dnes hlavními komoditami budoucnosti ZEMNÍ PLYN a ELEKTRICKÁ ENERGIE (gen. ředitel ČEZu ing. Beneš se totiž

výrazně podílel na přípravě podkladů pro prezidenta Zemana). Zemní plyn je dnes prioritou ekonomicko-obchodních vztahů mezi SRN a RF. Vazby těchto zemí jsou dnes v oblasti obchodu a ekonomické diplomacie na velice vysoké partnerské úrovni, což je základním předpokladem výrazného posílení ekonomik obou těchto zemí. Je zřetelný zájem SRN i RF na dalším jejich rozvíjení a to nehledě na protiruské sankce ze strany USA, ale i protiruských aktivit rusofobních zemí v rámci EU, mezi které dnes žel patříme. Nehledě na tuto realitu budou přímé dodávky zemního plynu z RF do SRN v nejbližší době zahájeny (NS II), což výrazně posílí ekonomickou stabilitu obou těchto zemí, a k naší smůle to i výrazně posílí ekonomické pozice SRN v rámci EU. Musíme počítat s tím, že to vyvolává u rusofobních členů EU, zejména Polska, Lotyšska, Litvy a Estonska „hysterické nálady“ a podle teorie chaosu Z. Brezinského to v EU bude působit destruktivně. V této souvislosti nelze přehlížet narůstající státní agresivitu Ukrajiny vůči RF, ale i silným subjektům v rámci EU, zejména proti SRN a Francii, přičemž občanská válka na Ukrajině je hrozbou pro další mírový rozvoj v Evropě. To je pro ČR největší nebezpečí, hlavně proto, že to přímo ohrožuje dodávky ropy a plynu k nám prostřednictví ropovodu Družba a Tranzitního plynovodu. Zde se ukazuje hrubá strategická chyba vlády V. Špidly, která při privatizaci Unipetrolu v roce 2002- 2003 prodala tento podnik polskému PKN Orlen a který nás teď přímo ohrožuje, nikoli jen změnou názvu Benzina. SRN si proto musí „ujasnit“ vzájemné vztahy s ostatními evropskými zeměmi a další perspektivy jejich případného rozvoje. Perspektivně začne vznikat nový světový, tedy i evropský „ekonomicko-bezpečnostní model“. Nehledě na sankce ze strany USA mají SRN i RF eminentní zájem na výrazném prohlubování vzájemné ekonomické spolupráce, ve kterém spatřují základní předpoklad k posilování především „vlastních ekonomik“, ale potažmo i ekonomik svých partnerů. ČR se proto musí rozhodnout koho, zejména v rámci Evropy, bude podporovat, s kým bude úzce spolupracovat a jakým směrem bude orientovat svoji celkovou mezinárodní ekonomickou diplomacii a rozvíjení mezinárodních obchodních, investičních, výrobních a dalších ekonomických zájmů. Proto tato otázka byla i jednou ze zásadních v rozhovorech prezidentů SRN a ČR.

V tomto směru mají prezidenti obou států prakticky shodné názory, ovšem ČR má co „napravovat“ v ekonomické diplomacii, její strategii a taktice zajišťující náš efektivní ekonomický rozvoj v budoucnosti. Sousední SRN je dnes a bude i v budoucnu naším rozhodujícím a hlavním ekonomickým partnerem a bude záležet na nové vládě jak dnešní dobré vztahy (pochopitelně s ohledem na interní zájmy obou zemí) bude rozvíjet, či (jako např. Polsko) rozbíjet a narušovat. Pro nás je tedy největším nebezpečím, před úplným podřízením se SRN, naše diplomatická roztržka s RF a neschopnost vlády ji řešit. Rusofobie současného SENÁTU PČR a extrémních pravicových stran není správnou cestou pro budoucnost ČR. Pokud by aktivity nové vlády a Sněmovny parlamentu ČR měly klesnout na rusofobní a protičínskou úroveň českého Senátu, pak se ČR zařadí mezi takové státy, jakými jsou dnes Polsko, Pobaltské státy, Ukrajina…., se kterými nemají zájem příliš jednat ani vyspělé evropské státy, ale ani světové velmoci, zejména 3 stálí členové RB OSN. Prezidenti SRN i ČR mají v podstatě shodné a státnicky správné názory v tomto směru a v rámci svých kompetencí se budou snažit je prosazovat. O tom se nesporně vzájemně ujistili.

Druhým okruhem vzájemných jednání byl problém společného boje proti „mezinárodnímu terorismu“ a zostřená hrozba po debaklu NATO v Afghánistánu. Jeden z hlavních důrazů musí být v budoucnu kladen na ochranu vlastních vnějších státních hranic proti nelegálnímu pronikání migrantů na naše území. Proto je správné pomoci při kontrole vnější hranice v Maďarsku, protože současná ochrana celkového schengenského prostoru není dostatečně účinná a efektivní, což dokumentují nelegální přechody migrantů na hranicích Běloruska se sousedními státy – členy EU, či přesuny migrantů po moři do Itálie a nakonec i téměř jejich „volný pohyb“ uvnitř schengenského prostoru. Většina migrantů směřuje mj. právě do SRN a Francie, když zejména Francie byla vždy tomuto druhu migrace vstřícná. V této souvislosti dnes musí řešit vážné interní problémy, zejména

v oblasti prevence a včasného odhalovaní a předcházení migranty připravovaných teroristických útoků, ale i společenských nepokojů na jejich území. Na problém zastavení a řešení problémů migrace muslimů do Evropy ale nemají oba prezidenti zcela shodný názor (i když F. W. Steinmaier nesdílí zcela názory A. Merkelové) a proto musí ČR přijímat vlastní komplexní opatření, včetně důsledné kontroly a ochrany svých státních hranic. K tomu však nemá v současné době potřebné síly a prostředky. Proto je tu zásadní otázka, zda stamiliardové výdaje na nákupy armádní techniky, francouzská děla a munici, americké vrtulníky, radarová technika atd. - vše v podstatě vývojově „zastaralé“, určené nesmyslně k obraně proti vnějšímu vojenskému napadení. Zda by nebylo účelnější investovat do efektivního zajištění státních hranic například českými výkonnými drony a na výcvik speciálních útvarů a jednotek určených k odhalování a likvidaci teroristických center a konkrétních teroristických, či diverzně-sabotážních útoků. SRN a ČR budou nuceny společně stanovit své postupy a přístupy i k efektivnímu řešení „narůstajících migračních problémů“ a s nimi zpravidla spojených nepřátelských hrozeb a nepokojů, až po teroristické útoky. Navíc se objevují i prvotní informace o odhodlání ukrajinských speciálních služeb připravovat a realizovat diverzně-sabotážní akce ve vztahu k plynovodu NS II vybudovaného k přímé přepravě zemního plynu mezi RF a SRN. Ani toto „nebezpečí“ nelze podceňovat s ohledem na „přímé vyhrožování ze strany nejvyšších státních představitelů Ukrajiny“. SRN společně s RF budou nesporně úzce spolupracovat na bezpečnostní ochraně daného plynovodu a zabránění jeho „poškozování“ ze strany kohokoli a kdykoli.

Z výše uvedeného vyplývá logicky třetí okruh vzájemných jednání a to vyslovení názorů obou prezidentů na řešení současných a perspektivních „globálních, celosvětových problémů a to jak ekonomického, tak i vojenského charakteru“. Totální debakl americké armády v Afganistánu i zřetelná současná bezvýznamnost paktu NATO z hlediska případného světového válečného konfliktu, vyvolávání a podpora státních převratů, zbraňová a logistická podpora lokálních válečných konfliktů - nesporně perspektivně povedou k radikálním změnám v bezpečnostních strukturách významných teritoriálních celků, nevyjímaje ani Evropu jako jeden celek. Změny světových bezpečnostních struktur, včetně zrušení paktu NATO, jsou nevyhnutelné, i když časově dlouhodobé. Při dnešním stavu jsou pro mnohé takové změny i nepředstavitelné. Z těchto nových obranných evropských bezpečnostních struktur nebude možné vyřadit ani evropskou část RF, se kterou bude nutno vytvořit jednotný obranný evropský celek s přesným vymezením zásad, kompetencí a garancí. To jsem také použil při rozhovoru pro prestižní švýcarský list Neue Zürcher Zeitung, u nás by takový názor asi žádné noviny neotiskly, ale po vyjití ve Švýcarsku, budu požadovat souhlas s přetištěním v Haló novinách.

 

Obranné celky stejného charakteru budou vznikat na základě teritoriálního vymezení i v jiných částech světa. Na minimum bude omezeno budování vojenských základen na cizích bezpečnostních teritoriích, tak jak dnes činí převážně USA po celém světě. USA, stejně jako ostatní jaderné velmoci, bude mít své vlastní bezpečnostní teritorium, včetně mezinárodního vzdušného prostoru a mezinárodních vod.

 

Aktivní akce těchto struktur budou převážně zaměřeny na likvidaci „světových center a ohnisek mezinárodního terorizmu“, na ochranu společného, globálního ekonomického rozvoje při zachování naprosté suverenity a nezávislosti jednotlivých států, bez vměšování do jejich vnitřních záležitostí. USA ztratily pozici světového „hegemona a četníka“ a jsou jen jedním z významných a plně rovnocenných světových subjektů. Takovými subjekty budou právě stálí členové Rady bezpečnosti OSN, tedy ČLR, RF, Francie, V. Británie a stane se jím i SRN bez ohledu na struktury EU. Usilovat o to bude mnoho dalších, vyspělých či jen vlivných světových států. Zejména Indie, JAR a Brazílie, ale i Irán

či Egypt a mohl bych pokračovat. Hlavním cílem bude zajištění mírového, globálního ekonomického světového rozvoje. Lze předpokládat, že perspektivně bude hlavním iniciátorem nových „politicko-ekonomicko-vojenských“ aktivit v Evropě právě SRN a to dokonce v potřebné součinnosti s RF. SRN začíná „sondovat“ existující podporu svých perspektivních politicko-ekonomických prognóz a záměrů a to včetně postojů svého souseda ČR. Naše současné vztahy se SRN jsou na velmi dobré úrovni, musíme je nejen udržet, ale vytvořit si v nich vlastní prostor. Na jejich případné realizaci bude mít nesporně vliv povolební uspořádání a složení nejvyšších státních orgánů v obou zemích, na kterém se budou oba prezidenti aktivně podílet v rámci svých kompetencí. Proto bylo toto vzájemné setkání organizováno právě v současné předvolební době.

 

Závěr:

Mezinárodně-politická situace ve světě, tedy i v Evropě, je v současné době napjatá. Tuto situaci je třeba „uklidnit“, stabilizovat a vytvořit podmínky k výraznému „oživení ekonomiky“, narušené pandemickým stavem. Toho lze dosáhnout pouze společným postupem. Problémy, vznikající na základě agresivních a nepřátelských aktivit některých států, je třeba odbourat. Zrušit neodůvodněně uplatňované sankce, vytvářet podmínky ke všestranně výhodné vzájemné ekonomické spolupráci a jejímu rozvoji. Nyní jde zejména o řešení energetických zdrojů, klimatických změn, surovinových zdrojů, výrobních kooperací, investic…, ale i likvidaci „ohnisek mezinárodního terorismu“, migrace, ukončení lokálních válečných konfliktů, ochrany vnitřní bezpečnosti suverénních států… Pokud jde o Evropu, jedná se zejména o ukončení občanské války na Ukrajině, problém Běloruska, vnitroevropských rozporů iniciovaných např. Polskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem…., rozšiřování vojenských bází USA na teritoriu Evropy. V této souvislosti lze předpokládat, že na rozdíl od USA se zejména SRN a Francie nebudou mít zájem „aktivně vměšovat“ do řešení krizového stavu RF – UKRAJINA, do rozvíjení vztahů mezi RF a BĚLORUSKEM a prakticky ponechají vyřešení těchto krizí v postsovětském teritoriu výhradně na RF. K tomu se shodně staví i prezidenti SRN a ČR. RF bude v zájmu zachování své bezpečnosti postupně navyšovat svůj tlak a dlouholeté aktivity zaměřené na přijatelné, případně nutné, urovnání současných krizových stavů s danými postsovětskými státy ve svém přímém sousedství. V případě UKRAJINY se RF rázně vymezí proti jejímu agresivnímu „vyhrožování a útokům“ a zajistí mírový prostor v daném evropském teritoriu, což bude i ve prospěch EU.

 

V příštích 10-15 letech čekají svět, tedy i EVROPU výrazné přeměny jak v oblasti globální ekonomiky, tak i územního, bezpečnostního obranného charakteru.

 

S pozdravem Čest práci

 

JUDr. Vojtěch Filip,

předseda ÚV KSČM

 

 

24. 9. 2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 36. týden

Vážené soudružky a soudruzi,

36. týden už byl zcela ve znamení volební kampaně u nás a také pod vlivem informací z volební kampaně u západních sousedů v SRN, kde se u konzervativních kruhů šíří strach s takzvané 2RG, rudo-rudo-zelené koalice, tedy ze spojení Německé sociální demokracie (SPD), Die Linke (Levice) a strany Zelených, která by byla schopna porazit CDU/CSU. O to větší bude tlak u nás, aby nebylo možné složit vládu s podporou KSČM, tedy pokračování koalice, pokud ČSSD projde do sněmovny, nebo ještě větší strach z menšinové vlády ANO s podporou KSČM a SPD T. Okamury. To je při současném rozložení hlasů také možné, ale málo reálné pokud bude možné sestavit vládu hnutí ANO a ODS v případě, že se koalice SPOLU po volbách rozpadne. Takové vládě může zabránit jen vysoký výsledek KSČM, která by byla garantem racionálnějších řešení. Faktem zůstává, že kampaň se přitvrzuje a jsou využívány zcela nestandardní metody, např. zneužití nemoci (schizofrenie) syna A. Babiše, která zatím měla opačný účinek a preference ANO rostou. Faktem ale zůstává, že hrozba pravicové koalice také stále trvá, když některé průzkumy veřejného mínění přisuzují koalicím SPOLU a PirSTAN více než 104 hlasů. Naše kampaň KSČM, je zatím méně viditelná, vzhledem k rozdílu v množství prostředků, které do ní můžeme vložit. Ale je fakt, že již je patrný rozdíl mezi srpnem a uplynulým týdnem, kdy množství našich setkání s občany se výrazně zvýšila a výlepové plochy a i vystoupení v mediích jsou častější. Děkuji všem kandidátům, kteří už se zapojili a žádám i ostatní, aby svou přítomnost mezi občany, svou aktivitu na sociálních sítích, ale i v dostupných mediích, zvýšili. Nejdrsnější útok, stejně jako v roce 2019, na naši voličskou základnu učinila SPD T. Okamury, která ve svých volebních materiálech zcela lživě překroutila naše programové cíle. Např. že nejsme pro zachování české koruny, že nebojujeme za kvalitní české potraviny a další úplné lži, prostě u 17 programových bodů vyzdvihují jen sebe a nás pomlouvají. Na jednání VV ÚV KSČM musíme najít způsob jak tyto věci řešit, navrhuji, aby každý náš kandidát byl schopen tyto věci vyvrátit a protikandidáty s SPD obvinit ze lži. Proto také v odborném zázemí připravíme tabulku, kdy SPD zcela selhala u našich návrhů, případně něco požadovala a nebyla ochotna za to nést odpovědnost.

Minulý týden byl také týdnem, kdy první země na světě za svou měnu oficiálně vyhlásila kryptoměnu Bitcoin, a byl to Salvador v Jižní Americe, aby tak přestal platit pouze dolarem. (kurs bitcoinu byl v momentě, kdy píšu informaci 44 804 USD za bitcoin , tj. cca 965 900 Kč, ale bylo to po propadu ze soboty, kdy kurs byl okolo 45 600 USD) Dopad do jeho ekonomiky a zakrývání tamní ekonomické situace včetně inflace se zatím nedá měřit, ale i to mělo vliv na světové trhy a ukázalo, že debaty o zlatém standardu a měnovém „resetu“, resp. výměně inflačních dolarů za novou americkou měnu nejsou jen spekulace, a že debata na toto téma probíhá neustále nejen v nejvyšších bankovních kruzích. Na konec nákupy zlata, které provádí RF a ČLR jsou známou skutečností. Na rozdíl od USA, které dál tisknou dolary a zneužívají postavení tzv. rezervní měny, aby tak zátěž své předlužené ekonomiky přenesly na ostatní státy světa. I to bude jistě součástí politické debaty u nás před volbami.

V minulém týdnu už také pracovaly výbory Poslanecké sněmovny, došlo k pokusu znovu zviditelnit tzv. Volný blok, když Volební výbor projednával návrh na odvolání členky Rady ČT Lipovské z důvodů, že je na kandidátní listině právě u „flákance“ Volného. Smutné je, že část poslanců tomuto triku podlehla, naše členka Volebního výboru M. Vostrá nic takového nepodporovala. V úterý se uvidí, zda iniciátoři budou toto téma dále oživovat, když by odvolání měla předcházet volba zbývajících 4 dosud neobsazených míst právě v Radě ČT, po proběhlých obstrukcích pravice a Pirátů. Výbor pro obranu se stal dalším místem, kde svou nesmyslnou investiční politiku potvrdil ministr obrany L. Metnar, který tam obhajoval předražený nákup dělostřeleckých kompletů César z Francie. Jen připomínám, že mají jinou ráži než naše komplety Dana, a jsou lacinější jen proto, že nemají automatické nabíjení a vyžadují o 2 členy posádky více než naše komplety. Nákup samozřejmě obhajovala předsedkyně výboru J. Černochová z ODS.

Ve čtvrtek se konalo velké jednání na ministerstvu zahraničí, kterého jsem se zúčastnil a ministr předkládal záměry českého předsednictví v radě EU ve 2. pololetí 2022, kdy nastupujeme po předsednictví Francie a po nás bude nastupovat od 1. 1. 2023 Švédsko. Plán předsednictví jsem kritizoval z více než z poloviny, protože neodpovídá nejen politice KSČM, ale ani potřebám českých občanů. Podařilo se jen odmítnout velké jednání na úrovni EU – USA, kdy může hrozit ještě větší podpora tzv. euroatlantické spolupráci a návrat jednání, které už jednou muselo být přerušeno pro nepřiměřené požadavky USA v obchodní oblasti. Naše česká přerušená spolupráce s ČLR má být nahrazena velkým jednáním EU - Indie za našeho předsednictví a návratem evropských, včetně českých výrobců na indický trh. České ministerstvo zahraničních věcí se chce v době předsednictví dál věnovat protiruským a protičínským aktivitám, ale zároveň mít bezpečnou otevřenost k třetím zemím. Mluvilo se i o tzv. kybernetické diplomacii a odolnosti proti dezinformacím a strategické komunikaci, což jen svědčí o další vlně selekce informací z východu. Opět je to nutné hodnotit tak, že jen co nejlepší výsledek KSČM, může znamenat změnu v této věci a spolehnout se na SPD nelze. A to i přesto, že na jednání byl tentokrát J. Kobza, který se alespoň vymezil proti tzv. humanitární pomoci v rozvojových zemích a zelené diplomacii, ale euroatlantickou vazbu nijak nekritizoval.

V úterý začíná poslední řádná schůze Poslanecké sněmovny a základem bude to, co schválil organizační výbor, jak se bude samotná schůze vyvíjet, budeme aktuálně prezentovat jak na našich sociálních sítích, tak v Haló novinách.

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip,

předseda ÚV KSČM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 34. a 35. týden

 

Vážené soudružky a soudruzi,

poslední dva týdny srpna a začátek září jsou poznamenány jak vyklizením Afghánistánu od posledních okupačních vojáků, zejména USA, tak úvahami o tom co znamená ponechání vojenského materiálu za cca 85 mld. USD ve prospěch Talibanu, tak blížícími se volbami jak u nás, tak v sousedním Německu a přípravami mediálně spoře komentovanými na novou vlnu migrace, kterou připomínají spíše úsměvné články a komentáře kde všude se staví nové ploty na zajištění státní hranice. To co dříve tzv. západní země vyčítaly jak bývalému Československu, tak ostatním socialistickým zemím, teď vehementně staví Španělé s Marokem, Turecko s Řeckem či Bulharskem, Norové s Ruskem, stejně jako Estonci, Litevci s Běloruskem, Maďarsko se Srbskem a Chorvatskem a dokonce i Slovinci s Chorvatskem. To už nemluvím o hranici USA Mexiko. Prostě teď to nebude na náklady bývalých socialistických států, ale na náklady těch, kteří zneužívali bývalé bezpečnostní systémy okolních států, aby ušetřili své náklady.

Přiostřila se volební kampaň a to jsme na jejím začátku, Piráti a STAN vzhledem ke klesajícím preferencím se pokusili do mediálního prostoru vnést téma privatizace státního majetku, včetně n.p. Budvar, protože neuměli odpovídat kde vezmou prostředky na své nerealistické nápady nejen v sociální oblasti. Reakce veřejnosti ovšem vstřícná nebyla, protože vyčpělá hesla o strategických partnerech a že trh vyřeší problém, už opravdu neoslovují většinu společnosti. Vzhledem k tomu, že už media nemohou tolik lhát, že by KSČM neuspěla se vstupem do Parlamentu a i nejméně vstřícné agentury uznávají, že máme více než 5%, tak se stáváme stále častěji terčem útoků zejména spojených s 21. 8. 1968 (opět se otírali nejen o Martu Semelovou). A i já jsem byl nepravdivě osočen Deníkem N (americký vydavatel), který se podivoval nad tím, že Policie ČR mne neobvinila, ale případ odložila, když se mne snažil lživě obvinit trestně stíhaný podnikatel Horáček, aby si zajistil postavení spolupracujícího obviněného. Tak hrubou lež a manipulaci jsem odmítl nejen autorům pomluvy. Jsem připraven se nejen bránit, ale budu požadovat, a už jsem zaslal dopis NCOZ, aby věc byla vysvětlena. Chápu, že malověrní, kteří se jindy podivují, jaké lži mohou media šířit, nyní mají tendenci z toho udělat vnitrostranický spor, na který zase čekají jiná media, aby zpochybnila práci KSČM. Nejen, že jsem tyto spekulace jednoznačně odmítl, protože nic takového se nestalo a finanční kontroly se nebojím. Po dotazu NCOZ, zda souhlasím s poskytnutím spisu mediím, který přišel o týden později 26. 8. tr., jsem s tím souhlasil jedině s tím, když všechny materiály, které zpřístupní mediím, mi také zašlou. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl Policií ČR vůbec z ničeho obviněn, tak jsem neměl a ani nemám přístup ke spisu. Takto jsem si ho zajistil a mám tedy k dispozici příslušné usnesení, že Policie ČR ono falešné obvinění odkládá. Tím je pro mne věc skončena. Podrobně jsem celou věc též sdělil členům VV ÚV KSČM na jednání 39. schůze.

 

 

Významnou akcí minulého týdne byla tradiční výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme prezentovali naši politiku jak na jednání s představiteli Agrární a Potravinářské komory, tak se zástupci ČMMJ, tak ČRS a dalších spolků. Jihočeští kandidáti se prezentovali i na konferencích, které probíhaly v rámci ZŽ. Ale i v dalších regionech bylo organizováno mnoho předvolebních akcí. Nejvíce mediálně byla pokryta akce v Brně, kde jsme konzumovali čas ČT, který měl být podle plánu věnován celostátní akci ve Svojšicích. Na tuto akci bylo nutné zajistit jiné televizní stanice, aby od počátku plánované zahájení kampaně bylo dostatečně mediálně pokryto.

Důkladnou analýzu si zasluhuje vnitropolitická událost, která má širší zahraničně politické dopady a to je návštěva prezidenta SRN Franka Waltra Steinmaiera. Posouzení si zejména zaslouží kromě návštěvy památníku parašutistů především otázka, kterou nastolil prezident Zeman a to další působení NATO, resp. úloha evropských států v paktu. Tedy nakolik budou do budoucna evropské státy následovat politiku USA a to nejen v samotné alianci. Druhá cesta je nastup emancipace a vlastní politická linie, o které mluvil už v minulém roce francouzský prezident E. Macron.

Ve čtvrtek proběhl organizační výbor Poslanecké sněmovny a schválil upravený pořad 118. schůze. Na jednání jsme udrželi zákoník práce, tedy schválení 5 týdnů dovolené pro všechny. Dále se podařilo vyřadit definitivně smlouvu o dvojím zdanění s Kosovem, tedy smlouvu, kterou jsme bez obstrukcí blokovali celé volební období. V pořadu se nepodařilo udržet volbu zbývajících členů Rady ČT, tedy volba neproběhne a rozhodnutí bude záviset na příští sněmovně. Zkrácený pořad schůze zahrnuje jen 12 zákonů vrácených nebo zamítnutých Senátem, 18 návrhů zákonů ve 3 čtení, 4 mezinárodní smlouvy a zatím nerozhodnutý počet zpráv a informací. Počítá se ale se soubojem o další návrhy, který proběhne při samotném zahájení schůze 14.9.

 

O jednání a závěrech dnešního VV ÚV KSČM Vás bude jistě informovat s. P. Šimůnek.

Těším se s některými z Vás na setkání ve Svojšicích.

 

V Praze dne 3. 9. 2021

JUDr. Vojtěch Filip

Předseda ÚV KSČM

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 32 a 33. týden

 

Vážení soudružky a soudruzi,

vzhledem k období dovolených, kdy i já jsem strávil trochu času v lázních, posílám informaci za uplynulé 2 týdny.

V týdnu od 9. srpna doznívala debata o obsazení funkce ředitele české kontrarozvědky, kterému 15.8. končil mandát pro výkon funkce ředitele. Původní záměr, že funkci opustí, kritizovala jak ODS, KDU ČSL tak TOP 09 a STAN, Ti také vyvolali mimořádnou schůzi, která byla svolána na 13.8. Když vláda tomuto tlaku ustoupila na pondělním jednání, kdy přijala ne zcela zákonný postup, že M. Koudelka se stane náměstkem ředitele služby a bude pověřen jejím řízením, což zákon o zpravodajských službách nezná, tak na to v úterý odpoledne své podpisy pod žádostí o svolání mimořádné schůze poslanci stáhli. Schůze se tedy nekonala, ale tím neustala diskuse o práci a kvalitě našich speciálních služeb. Na pořadu dne se znovu dostává otázka koordinátora speciálních služeb, který by pro vládu zastřešoval starost o bezpečnostní složky a zejména o BIS, která by měla dbát na ochranu českých národních zájmů a dbát na ochranu vlastních občanů před vnějším nepřítelem ať už z pohledu bezpečnostního, jak vojenského tak protiteroristického, ale i pohledu ekonomických zájmů státu. Je evidentní, že tato karta bude rozehrána znovu po volbách, kdy se bude muset rozhodnout tento ne zcela právně korektní vztah.

O práci našich služeb, ale zejména vojáků se vedla diskuse dále a to z jiného důvodu. Tím důvodem nebylo nic jiného než totální debakl NATO, zejména USA, ale žel i české zahraniční politiky, který jsme utrpěli v Afghánistánu. V USA úprk z Kábulu přirovnávají k útěku ze Saigonu v roce 1975 po prohrané válce ve Vietnamu. V USA to vyvolalo nový spor současného a minulého prezidenta, v Evropě se spíše mlčí nebo zamlčuje skutečný rozměr porážky sil NATO v této zemi. U nás vláda zvolila taktiku hovořit jen o úspěchu evakuace našich diplomatů a pracovníků, ale žel i 170 spolupracovníků z řad Afghánců. Zcela je pomíjena skutečnost, že válka, kterou zahájily Spojené státy bez souhlasu RB OSN jako tzv. odvetu za teroristické útoky z 11.9.2001 a do které postupně zatáhly nejdříve tzv. koalici ochotných ( nejprve Velkou Británii a Německo a pak celé NATO skončila naprostým fiaskem. Výsledkem bude znovu vláda Talibánu v Afghánistánu, další mrtví a zmrzačení podle práva šárija. Další vlna migrace a zvýšené nebezpečí terorismu v těch státech, které měli vojenský kontingent v této zemi, tedy i u nás. ČR stojí v poli poražených a naši vojáci jsou považováni za okupanty, to tu ještě nebylo. KSČM od počátku byla proti tomuto vojenskému dobrodružství, spíše hazardu, proti zahraniční politice, která nerespektuje základy mezinárodního práva, roli RB OSN a zejména právo národů na vlastní politický režim a právo na využívání svých přírodních zdrojů. Trváme na tom a budeme požadovat, aby ti, kteří za tímto rozhodnutím stáli a nesli za tyto ztráty finanční, materiální a na lidských životech odpovědnost, ať už jde o členy bývalých vlád nebo generála Petra Pavla, který vykonával v centrále NATO velitelskou funkci, aby z toho také vyvodili důsledky nejen politické, ale i třeba trestně právní. Jeho drzost obhajovat tuto porážku je do očí bijící. Mimo jiné i on stál za tím, že v roce 2018 vláda nerozhodla o stažení vojsk, jak jsme požadovali. On není jen člověkem, který několikrát různě přísahal a spíše křivě on je i člověkem, který nese velký díl odpovědnosti za tento výsledek, stejně jako naše zpravodajské služby, které museli vědět, že uměle udržovaný režim se zhroutí, nebude-li udržován cizí vojenskou mocí. Ne nadarmo předáci Talibánu připomínají 102 výročí odchodu vojáků Velké Británie, které jako první okupační armádu vyhnali v roce 1919 ze země. Ještě uvidíme, co připraví za oslavu na příští rok, kdy bude 180 výročí první totální porážky Britů (1842) na tomto území. Mohu připomenout, že po odchodu sovětských vojáků v roce 1989 pro socialistické síly se udržely u moci nejméně do roku 1992, resp. v některých oblastech do roku 1996, kdy moc převzalo v celém Afghánistánu zcela právě hnutí Talibán. Moc nastolená a 20 let udržována silami NATO se neudržela ani v řádu měsíců či týdnů. Vnucený politický režim se ukázal jako neživotaschopný. Musíme vzít tuto

skutečnost na vědomí a velmi opatrně nikoli podle slov, ale podle činů hodnotit nový režim v Afghánistánu a podle toho se teprve rozhodovat, zda ho jako Česká republika uznáme a jaké záruky nám vládnoucí hnutí Talibán dá, aby nebylo nejen zdrojem terorismu, ale ani zdrojem nové vlny imigrace do Evropy a tedy k nám do ČR. V každém případě KSČM dál stojí na pozici proti nelegální migraci a také proti přijímání problematických tzv. spolupracovníků českých ozbrojených sborů. Které mohou přinášet v dalším časovém období vícenásobné problémy, zejména bezpečnostního charakteru, kdy se může ČR stát a to opakuji a zdůrazňuji terčem teroristických útoků. Už proto je potřeba velmi dobře zvážit kdo a jak bude řídit v naší zemi v příštím období speciální služby.

Zahraničně politický rozbor ukončím významnou návštěvou Angely Merkelové v Moskvě, která ač byla návštěvou, kde se kancléřka loučila ve své funkci s vedením RF, přinesla minimálně ukázku toho, že přes různost názorů na řadu věcí, zejména v oblasti migrace zůstává základem vztahů ekonomická spolupráce na nejvyšší možné úrovni, včetně velkých investičních projektů, trvalý dialog na úrovni vlády, parlamentů, na úrovni ekonomické, hospodářské i kulturní. Tedy pravý opak politického postoje ČR.

Ve vnitropolitické oblasti jde zejména o otázku co s přivezenými tzv.spolupracovníky z Afghánistánu, k tomu se sice sešel ministr vnitra Hamáček s předsedou asociace krajů – pravděpodobně kvůli rozmístění těch, kteří tady budou chtít zůstat v jednotlivých krajích ČR , kdy tato rozhodnutí budou jistě problematická nejen pro vládu, ale pro řadu politiků z řad krajských samospráv. To musí KSČM nejen vyhodnocovat, ale zejména sledovat jakým způsobem na to reagují občané a naši členové v konkrétním místě, abychom byli v čele těch, kteří budou požadovat bezpečnost občanů.

V rámci přípravy na volby potvrdili do dnešního dne, tedy do pátku 20.8., všechny kraje, včetně hl. města Prahy, že naše kandidátní listiny jsou po opravách zaregistrovány a tedy naši kandidáti budou předmětem výběru v říjnových volbách. Nyní nás čeká zásadní práce v ZO, opakuji zajistit co nejsilnější a nejúplnější obsazení okrskových volebních komisí, abychom byli schopni ručně přepočítat výsledky voleb a hlasy pro nás nebyly manipulovány. Konali se i předvolební akce a zejména návštěvy kandidátů na větších akcích v regionech a školení kandidátů v centru, když je dokončen materiál vysvětlující náš volební program tak, aby se s ním mohli všichni kandidáti seznámit. Konal se i televizní pořad televize CNN Prima News „50 dnů do voleb“, kterého jsem se zúčastnil a obhajoval náš program.

Všem, kteří mají dovolenou, přeji hezké dny odpočinku a kandidátům úspěšné setkání s občany na všech místech kde je to jen možné.

 

S pozdravem

Čest práci

 

JUDr. Vojtěch Filip

Předseda ÚV KSČM

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. týden

 

Vážení soudružky a soudruzi, vzhledem k tomu jaký byl uplynulý týden, pokusím se jej jen krátce komentovat a zevrubněji rozeberu po poradě s analytiky jen jednu z problematických věcí týdne.

Týden od 2. srpna byl tragickým týdnem pro železnici, při srážce vlaků u Domažlic zemřeli 3 lidé a opět se začala diskuse o tom nakolik je dříve velmi bezpečná vlaková doprava po různých liberalizačních zásazích a organizačním chaosu ještě schopna být skutečně tím nejbezpečnějším dopravním systémem a jaká je intenzita práce u ČD a jak je to s věkem odchodu do důchodu u některých profesí. Nakonec se to promítlo i do některých diskusí na další mimořádné schůzi sněmovny v pátek, kdy byl schválen nový zákon o náhradní péči, který ruší kojenecké ústavy od roku 2025. Uvidíme, jak dopadnou volby a zda bude možné avanturismus Pirátů změnit.

Další schůze opět mimořádná bude 13. 8. s tím, že je svolána zejména poslanci ODS a koalice Spolu z důvodu, že dál nemá pokračovat ve funkci ředitele kontrarozvědky tedy BIS M. Koudelka. Toto téma si zaslouží rozbor, protože KSČM je obviňována z toho, že právě naší silou a silou prezidenta republiky tento jeden ze strůjců rozbití vztahů s RF prostřednictvím vykonstruované kauzy Vrbětice má ve funkci skončit, resp. nepokračovat a nebude mu prodloužen mandát na další 5-leté období. Názory na řešení této situace jsou v rámci politického spektra rozdílné a tedy nejednotné na základě vzniku řady „sporných“ postupů BIS v posledních letech. Vrbětice nejsou jen diplomatickou roztržkou, ale od „některých medií“ se stala základem aktivizace ideově extrémně-pravicových opozičních sil k  nepodloženým, bez důkazním útokům proti koaliční vládě, premiérovi, prezidentovi….. Situace je silně zpolitizována a je extrémní pravicí dlouhodobě zneužívána k útokům proti nejvyšším státním představitelům (zejména předsedovi vlády a prezidentovi), a to především nyní, před parlamentními volbami. A hrozí ji využít samozřejmě i proti KSČM. Jde zejména o rozdílnost přístupu prezidenta a předsedy vlády k hodnocení „profesní úrovně“ osoby ředitele, je poukazováno na „nerozhodnost“ premiéra v dané věci… Je však prokazatelné, že BIS se pod vedením současného ředitele dopustila „několika“ závažných profesních pochybení, zejména v průběhu „akce Vrbětice“! To nesporně proběhlo pod přímým řízením ze strany ředitele. Proto je třeba vycházet z objektivní reality, ale současně zohlednit i fakt, že „zájmy“ některých našich zpravodajsky silných partnerů jsou vůči nám „tvrdě“ prosazovány a vyžadovány.

Jedná se nesporně o „složitou situaci“, dnes však již nikoli o profesní, ale vyloženě politický problém! Problém, jehož vyřešení prakticky nesnese časového odkladu. Najít optimální řešení je dnes závislé na přístupech všech zainteresovaných stran, přičemž nelze podlehnout nátlaku extrémní pravice. Reálné řešení je nutno proto hledat především v DOHODĚ mezi vládou, prezidentem a ředitelem BIS. Jako optimální se nabízí projednat další jeho aktivní využití ve státní struktuře, které ředitel osobně a veřejně přijme. Nejde o trafiku, ale přechod do soukromého sektoru je v této věci nežádoucí a ohrožující stát. Je třeba zajistit nejen ochranu utajovaných skutečností nejvyššího stupně, ale nevyvolávat jakékoli další protesty a útoky“ ze strany nynější, radikální vládní opozice). Takovýto, či podobný, způsob a postup by měl být uplatňován vždy, pokud se jedná o výměnu vysoce postavených státních činitelů, zařazených především ve zpravodajských a policejních strukturách státu. Špatných zkušeností z minulosti je dostatek. Má to i další vazby, zejména ty, které se týkají skutečného odhalení viníků výbuchů ve Vrběticích, na to navazující zvážení odpovědnosti jednotlivých činitelů a vyvození dopadů jak v pracovně právních, tak politických, ale i trestně právních. Těch chceme v budoucnu dosáhnout.

Ze zahraničně politických aktualit musím připomenout 76. výročí jaderného útoku na Hirošimu a nechutné chování pana Bacha při olympiádě v Tokiu. Vůbec současná ideologizace a politické tahanice okolo olympiády připomínají spíše období studené války a ukazují jak v koncích je neoliberalismus, který si musí vypomáhat uměle vytvořenými spory.

S pozdravem

Čest práci

 

JUDr. Vojtěch Filip

 Předseda ÚV KSČM

----------------------------------------------------------------

 

 

30. týden.

 

Vážené soudružky a soudruzi,

posílám krátkou informaci o podstatných trendech současného vývoje v poslední m červencovém týdnu.

Začátek týdne poznamenala debata o vztahu vlády a soudů, když se dále diskutovaly dva rozsudky Nejvyššího správního soudu, zejména v otázce, povinného používání respirátorů nebo roušek v hromadné dopravě či v uzavřených prostorách. Dále do toho byl ještě komplikovaný výklad o tom, že regulace např. školních družin byla protizákonná. Když se podíváme na sérii zrušujících rozsudků, tak aniž bych se chtěl zastávat lajdácké práce úředníků ministerstva zdravotnictví, je zjevné, že soudy, resp. soudci se považují asi i za odborníky na epidemiologii nebo respirační choroby, protože pokud je něco více méně akceptováno, tak je to právě ono známé, že moje rouška chrání Tebe a Tvoje chrání mne. Že nošení roušek v uzavřených prostorách uznala i byrokratická WHO, po efektu našich opatření v prvé vlně Covid 19 je známá věc, ale soudcům to asi nestačí. Nakonec přes vyšší nakažlivost mutace Delta je evidentní, že efekt opatření, včetně i narůstající vyšší odolnosti populace se dostavil a že je možné se zabývat i jinými otázkami jak v medicíně, tak v ostatních oblastech života. Včetně toho, že nemusíme být aktivní v přijímání nátlaku farmaceutických firem, které nás chtějí donutit k přijetí třetí dávky vakcíny.

Ve středu a v pátek mimořádně zasedala Poslanecká sněmovna a efektivita byla velmi nízká. Sice došlo ke schválení změn v délce ošetřovného a prodloužení otcovské dovolené, ale dále už opět probíhala obstrukce ze strany Pirátů. Zejména ve středu hádkou, kterou uměle vyvolalo SPD, řazením bodů schůze se nedokončil bod, který zajišťoval vyšší příjem pěstounům a zlepšoval jak pěstounskou, tak ústavní péči, toto bude předmětem další mimořádné schůze 6.8. V pátek pak k zásadnímu bodu programu patřila změna v zákoně o sociálním zabezpečení a tedy zvýšení důchodů, kde sice neprošel náš návrh na zvýšení valorizace o 500 Kč, zvýšení je jen o 300 Kč nad zákonnou valorizaci, tedy celkem asi 750 Kč. Na druhou stranu, ale neprošel diskriminační a státní suverenitu ohrožující návrh na snížení důchodů tzv. představitelům bývalého režimu, včetně poslanců ČNR a FS. Proti této věci jsme se jako poslanci KSČM opět v rozpravě ohradili, když jsem opět upozornil, že jde o nebezpečnou hru s legitimitou státu. Ve středu a ve čtvrtek k nejzajímavějším setkáním, patřilo jednání s předsedou vlády, jednak o průběhu jednotlivých schůzí, ale také k (ne)jmenování Michala Koudelky ředitelem české kontrarozvědky, tedy BIS. Jak to dopadne, se do 14 dnů uvidí.

KSČM má odevzdány kandidátní listiny a zbývá jen ověřit, že je vše v pořádku a bez chyb. Volební kampaň jede na plné obrátky a je to znát nejen na schůzi sněmovny, ale i na veřejných akcích, kdekoli v regionech. Osobně jsem se zúčastnil v sobotu např. Národních mysliveckých slavností v Hluboké nad Vltavou, kde bylo více než 5000 návštěvníků v průběhu dne. Jsem rád, že ani ostatní kandidáti nezaháleli a využili tyto dny na veřejnosti k prezentaci práce strany. Zvýšila se i aktivita některých kandidátů v tisku a na sociálních sítích. To se projevilo i v průzkumech veřejného mínění, které nám aktuálně přisuzují cca 8 %. Je třeba, ale ještě aktivitu zvýšit a zajistit zapojení všech kandidátů a stranického aktivu.

V zahraničně politické oblasti je potřeba na prvém místě zmínit, že pohyb v Jižní Americe není jen podle přání USA, ale že po vítězství ve volbách, se prezidentského úřadu ujal v Peru, Pedro Castillo. Ukazuje to, že USA prohrávají své zahraničně politické angažmá a výměna hegemona na mezinárodní scéně je zcela patrná. Mohu připomenout pomoc strádající Kubě, kde s pomocí přispěchala Ruská

federace, ale např. i Mexiko. Ve vyklízejícím se Afghánistánu, ještě před tím než všichni zahraniční okupační vojáci odcestují, postupně přebírá moc Talibán, který ale postupuje jinak než před těmi více než 20 lety. Jen připomínám, že po návštěvě RF a příslibu stability jižní hranice nejen RF, ale i středoasijských států, docestoval do Pekingu, aby ujistili představitele sousední země, že bude respektovat i tuto společnou hranici. O ochraně hranice jednal i staronový premiér Arménie Pašinjan, který požádal o pomoc se zajištěním státní hranice s Azerbajdžánem , Ruskou federaci. Rusko - čínské společné vojenské cvičení, proběhne na území ČLR v polovině srpna, jak ohlásily oba státy, členové tzv. Šanghajské skupiny pro spolupráci. Jde o dohodu na vybudování systému včasného varování pro území Číny proti raketám středního a krátkého doletu, když jde o jasnou reakci na krok USA, které smlouvu z roku 1987 vypověděly.

Na závěr mi jen dovolte připomenout, že jsem jako předseda ÚV KSČM nezapomněl všem našim olympijským medailistům popřát k jejich úspěchu a poděkovat jim za vzornou reprezentaci naší vlasti v Tokiu.

S pozdravem

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip

předseda ÚV KSČM

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Vážené soudružky a soudruzi, 29. týden,

 

Nejprve obecně nejaktuálnější situace. Na domácí scéně je největším předmětem diskuse otázka očkování, včetně očkování dětí. Olej do ohně přilil recyklovaný ministr zdravotnictví, A. Vojtěch, který opět vymýšlí pod tlakem famaceutických firem, jak lidi donutit k tomu, aby se nechali naočkovat a dali očkovat i děti od 12 let. Využívá k tomu právě doby dovolených a předpisů možností, které vyžadují přijímající státy. Neštítí se do toho zapojit i různé metody soutěží a drobných úplatků, ke zvýšení atraktivnosti té či oné vakcíny. Jako obvykle každá akce vyvolá reakci a lidé se začali zajímat jak je možné, že některé vakcíny jsou neúčinné na některé mutace apod. Pod nánosem balastních informací se ztrácí otázka kvality a účinnosti a třeba i toho, že Itálie a Srbsko, ale třeba i Vietnam začal vyrábět vakcínu Sputnik V, o kterou nepřestal být v Čechách zájem.

 

NKÚ zvedl svým závěrem o investicích do vodního hospodářství zájem o další řešení a neprojednaný ústavní zákon o vodě, který se KSČM stále, ale marně, snaží projednat na schůzi sněmovny. Marně proto, že 16.7. skončila poslední řádná schůze Poslanecké sněmovny a důchody, sociální záležitosti, školství a náš zákoník práce budeme muset projednat už jen na schůzích mimořádných, které jsou už 3 svolány na příští týden. Jak jsem již informoval, v úterý jsem jednal s předsedou vlády o přístupu k zákonu o sociálním zabezpečení, tedy o zvýšení důchodů. V zákoně jsou kromě jiného nejméně 2 základní sporné body a to výše valorizace důchodů nad zákonnou mez, kde vláda navrhuje 300 Kč a KSČM 500 Kč a pak pozměňovací návrh M. Jurečky, který diskriminuje velké množství lidí, kteří pracovali poctivě před rokem 1989. Příslib podpory našeho návrhu valorizace a nepodpory návrhu M. Jurečky jsem získal, ale s tím, že podrobnosti budou uzavřeny ve středu ráno 28.7. za přítomnosti J. Faltýnka a A. Schillerové. Stále se totiž jedná o zákonu vráceném Senátem, tedy o pedagogických pracovnících, jehož výsledek je nejasný.

 

V zahraničně politické oblasti je asi největší událostí dohoda SRN a USA o tom, že USA dál nebudou brzdit dostavbu plynovodu Nordstream 2 a tedy dodávky plynu do Evropy z RF. Dohoda je napadána zejména ze strany Ukrajiny a Polska, ale ve světle minulé informace, že Ukrajina bude přijímat investice z Číny je jasné, že tato dohoda bude platit a vítězem tohoto ekonomicko diplomatického sporu je RF. Mimo jiné to dává odpověď i na příští energetickou politiku nejen SRN, ale i celé Evropy. Myslím, že je na čase poté co je v zákoně o nízkouhlíkové energetice začít stavět Temelín.

 

Druhou nejzásadnější zahraničně politickou událostí je vyšetřování skandálu „Pegasus“, tedy špionážního zneužití a ohrožení kybernetické bezpečnosti nejen Francie, zneužitím software Pegasus od izraelské firmy NSO Group. Jedná se o seznam cca 50 tis lidí, kteří pomocí tohoto Izraelem dodaného počítačového programu byli na seznamu odposlouchávaných, včetně prezidenta Macrona, zavražděného novináře D. Chášukdžího a dalších, nejen pro marockou rozvědku, ale i pro takové neziskové organizace jako je Amnesty International a jiné. Je evidentní, že příklad americké NSA je přitažlivý a že ho nevyužívají jen zpravodajské služby dalších států, ale i jiní manipulátoři a ti, kteří chtějí nějak ovlivňovat veřejné mínění.

 

Slíbil jsem, že podstata této informace bude v porovnání programů politických stran. Informace v mediích jsou nejrůznější, ale když se podíváme na fakta, tak z prezentovaných politických stran mají zveřejněný volební program vedle KSČM, která ho zveřejnila nejdříve, koalice SPOLU, volební blok Piráti a STAN a Přísaha. Dosud nezveřejnili volební program ANO, ČSSD a SPD. ANO a ČSSD nemají ani dlouhodobý politický program. SPD má dlouhodobý program formulovaný v roce 2016. Můžeme tedy formulovat jen některé zásadní rozdíly v programu a to je zejména v bezpečnostní a zahraniční politice. Případně v oblasti daňové a sociální.

 

SPOLU tak zejména je připravena věnovat obrannému rozpočtu 2 % HDP, připravit legislativu krizového řízení, dokonce i investice do vědy a výzkumu řešit prioritně přes vojenské potřeby, zejména v nákupu nových technologií, kybernetice a vesmírného výzkumu. Chtějí zřídit úřad pro vyzbrojování a nepokrytě se připravují na ozbrojený konflikt s tím, že jedinou cestou je NATO (dokonce to mají pojmenované NATO first), transatlantická vazba a strategické partnerství s Izraelem, Jižní Koreou a Japonskem. Obnovení „havlovské diplomacie“ Institucionální a expertní zázemí ve vztahu k Německu. V daňové oblasti je program soustředěn na nepřímé daňe a nízké daně přímé, tedy ve prospěch bank a nadnárodních korporací se zatížením spotřebitelů. Důchodová reforma postavena na individuálních účtech.

 

Volební blok Piráti a STAN navyšují obranný rozpočet na 2 % HDP, zavádějí víceletý rozpočtový rámec, stejně jako SPOLU, investice do vědy řeší prostřednictvím armády. Pro přípravu na krizové stavy podporují civilní ochranu, ale nespecifikují jak. Jsou pro selekci exportu i importu podle politických kritérií. Aktivní zapojení v NATO rozšiřují o další spolupráci na Balkáně a ve východním partnerství, tedy přijetí např. Ukrajiny do NATO, ale i spolupráci s Tchajwanem atd. V daňové a sociální oblasti jde o nesourodý a neprovázaný soubor námětů. Spoléhají se na Světovou banku. Výslovně zmiňují klimatickou dohodu z Paříže.

 

Hnutí ANO zatím nemá ani kandidátní listiny ani program a nemá ani dlouhodobý program, vycházím tedy z programu pro minulé volby, v bezpečnostní politice obranná oblast není prioritou, jedná se podle příležitostí, ale jako základ je spolupráce v rámci NATO a EU. V podstatě to znamená, že jdou cestou nejmenšího odporu, případně nesplnění volebních slibů.

 

Hnutí SPD zatím nemá volební program, populisticky si ale už udělalo svou volební hymnu, je to její příklon jen na vnější obraz. Z dlouhodobého prgramu je sice důraz na národní suverenitu a deklarace, že se nespoléhají na NATO, ale na rozdíl od EU, kde jsou více kritičtí, nemluví o vystoupení z NATO. U armády a policie se orientují na český zbrojní průmysl a na přípravu na krizové stavy a rozvoj mobilizačních schopností. 2 % na obranu nedeklarují.

Hnutí Přísaha jasně deklaruje 2 % na obranu z HDP a chce to dát do zákona. Také jako základ obranné politiky vidí NATO i když tam dává k tomu, že Česko je na prvním místě.

U aktivních záloh propaguje vybavení a výcvik jako u profesionální armády. Sice nenavrhuje jak toho dosáhnout, ale v programu to mají, stejně jako podporu přípravy na krizové stavy a podporu českého exportu.

 

ČSSD jak jsem psal nemá dosud dlouhodobý, ani předvolební program, pouze program pro minulé volby, kde sice deklaruje některé priority, ale zásadně rozhoduje jednotlivě podle okamžitých tlaků. Vnímá pro bezpečnost republiky jako základ NATO a EU, a i když deklaruje strategické vztahy s USA, RF a ČLR, v praktické politice se vždy podřídí EU či spíše USA.

 

Z toho vyplývá, že pouze KSČM má politický – strategický cíl vystoupení z NATO. A i když to nelze v praktické politice garantovat, lze jen s SPD a ČSSD spolupracovat na stejném přístupu k USA, RF a ČLR, když ostaní strany a hnutí, včetně Přísahy, staví svou politiku na orientaci na NATO a EU. Tedy přímo ohrožují státní suverenitu.

 

S pozdravem

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip

Předseda ÚV KSČM

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené soudružky a soudruzi,

minulou informaci jsem ukončil pátkem 2. 7. a tak začnu prvním dnem druhého pololetí letošního roku, resp. prodlouženým víkendem o oba státní svátky 5. 7. a 6. 7. Pro KSČM to byla příležitost jak seznámit občany s kandidáty naší strany do podzimních parlamentních voleb na tradičních, ale i nově organizovaných akcích jednotlivých OV a KV KSČM. Úspěšně tak proběhla akce v Klenčí pod Čerchovem, ale také setkání pod Blaníkem, v Táboře na Pintovce a další. Jsem rád, že se na nich dobře prezentovali naši kandidáti a že po delší době mohli setkat osobně s občany a vysvětlovat náš volební program a představit způsob jak ho naplňovat.

Zároveň bez ohledu na státní svátky probíhali, úklidové, demoliční, ale i rekonstrukční práce a realizovala se solidární pomoc v tornádem postižených oblastech. Musím znovu konstatovat, že i pomoc KSČM byla viditelná a pozitivně přijímaná.

Ve světě, ale i u nás se začalo mluvit o problémech spojené s rozvolňováním, ale zároveň s růstem nově nakažených mutací Delta. Rozšiřuje se počet těch, kteří nedůvěřují jak očkování, tak opatřením, které vlády jednotlivých zemích přijímají. Radikálně to řešili ve Velké Británii, resp. v Anglii bez Skotska, Walesu a Severního Irska, kde omezující opatření končí 19. července a každý se musí chránit sám a za své. To vyvolalo další spory nejen ve Velké Británii o účinnosti opatření a o tom jaký dopad to bude mít nejen na turistický ruch a následně na opatření v domovských zemích. Dále to rozšiřuje také povědomí o tom, že samotná pandemie je spíš projevem biologické a hybridní války než pouhou epidemií způsobenou přenosem nemoci z netopýra na lidi, ale ani to není obyčejná chřipka, která odezní. Pokud bude takto postupovat jak výzkum příčin pandemie, tak posun ve vědomí lidí, bude možné také rychleji najít řešení, které občané nakonec přijmou.

Ještě dramatičtější situace ve světě je v oblasti bezpečnostní, v souvislosti s odchodem vojáků NATO z Afghánistánu, který je mnohem rozvrácenější, než byl před okupací americkými vojáky v roce 2001. Destabilizace ohrožuje sousední země, zejména Tádžikistán, který požádal i o vojenskou pomoc Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKP), to je vojenská organizace některých bývalých postsovětských republik. Zprostředkování jednání mezi Talibánem a současnou vládou Afghánistánu, která závisela na vojenské přítomnosti NATO, nabídl Irán. To by mohlo pomoci. Ve prospěch pozitivního posunu náhledu na činnost Mezinárodní porady komunistických a dělnických stran svědčí i to, že analytici srovnávají situaci v samotném Afghánistánu po odchodu sovětských vojsk se situací nyní. To ukazuje na to, že organizace státní moci byla v 70. a 80. letech minulého století byla lepší a efektivnější než následující, kdy se moci ujali ti, které proti socialistické vládě Afghánistánu zorganizovali a platili z USA a tak dali základ právě Talibánu a teroristickým organizacím jako Al Kajdá.

Od středy probíhá 111. schůze Poslanecké sněmovny. KSČM na této schůzi prosazuje projednání svého návrhu na 5 týdnu dovolené a pokusili jsme se upřednostnit návrh ústavního zákona o obecném referendu. Spor o preferenční projednání je velmi vyostřený, zákon o referendu se nepodařilo zařadit na úterý a tedy i třetí čtení není možné do 16. 7. projednat. Zákoník práce byl zařazen jak na středu, tak na pátek, ale projednání bylo a je zablokováno jednáním o zákonu o pomoci v hmotné nouzi, které ale skončilo po dramatickém projednávání až v pátek v půl druhé odpoledne. V pátek byl ještě před náš zákoník práce zařazen zákon o důchodovém zabezpečení, který je též prioritou. A zbývá tedy jednání příští středu a pátek. Na projednání dál budeme trvat.

Ve volebních bodech byla i volba předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření havárie na řece Bečvě. V tajné volbě byla zvolena naše Marie Pěnčíková, která sice tím bude omezena na vedení kampaně, protože přes prázdniny bude muset svolávat jednání komise, ale na druhou stranu bude mít šanci se prezentovat právě výsledky jednání, o které bude velký mediální zájem.

KSČM se jako jediná politická strana účastnila velké videokonference, kterou pořádala KS Číny ke svému 100. výročí založení. Této konference se jinak zúčastnilo více než 500 politických stran ze 160 států světa. Za naši stranu bylo připojeno 45 účastníků. Můj projev, ve kterém jsem ocenil roli KS Číny a vyzval k dalšímu mírovému dialogu mezi státy, respektu k mezinárodnímu právu, RB OSN byl předtočen a odprezentován.

V této souvislosti ještě musím informovat, že byla KSČM oslovena KS Ukrajiny s tím, že Ukrajina přijala účast v projektu Nové hedvábné stezky a žádá za subjekty, které podporují KS Ukrajiny naši participaci. Zaslané projekty jsem předal viceprezidetovi Svazu průmyslu a dopravy Ing. Františku Chaloupeckému, abychom mohli našim soudruhům na Ukrajině sdělit případná stanoviska českých firem. Zapojení Ukrajiny do projektu Nové hedvábné stezky má zároveň velké politické konsekvence, které budeme analyzovat. Výsledek analýzy bude součástí některé z dalších informací.

S pozdravem

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip,

předseda ÚV KSČM

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. týden

od 21.6.-27.6. 2021

Mezinárodní situaci rámují dozvuky setkání J. Bidena a V. V. Putina, ale také volby v různých částech světa, zejména volby prezidenta Iránu, který půjde pravděpodobně ještě dále konzervativnější cestou, v Armenii, přes všechny peripetie vítězí strana bývalého premiera Pašinjana a v Moldavii stanovili termín předčasných voleb na11.7. Uvidíme, jak se mocenský boj komunistů a socialistů vyvine, když proti nim stojí až nechutné praktiky známé z USA a nacionalistický tlak z Rumunska. Vyhodnotit musíme nové obsazení nestálých členů RB OSN, kde poprvé zasedne na 2 roky Albánie, ale také Sjednocené arabské emiráty, Brazílie , ale také Ghana a Gabun. Radě bezpečnosti OSN bude předsedat Indie a je zajímavé, právě díky předsedající zemi, že nejméně rok tam budou 4 z 5 zemí BRICS. No, to bude nutné analyzovat.

 

Úterý bylo plné politických událostí, nejvíce opomíjenou byla českými medii událost skutečně historická a to 80. výročí přepadení SSSR hitlerovským Německem. KSČM důstojně spolu s ostatními uctila památku hrdinů – obětí Velké vlastencké války jak ji nazývají v Rusku, Bělorusku, ale i Kazachstánu a některých dalších postsovětských republikách, jiný význam se této válce snaží dát zejména v Pobaltí a na Ukrajině.

 

Kromě zasedání Tripartitiy, která se zabývala růstem minimální mzdy a dosud nedospěla k výsledku, pro neshody mezi zaměstnavateli, vládou a odbory, byla zasedání výborů Poslanecké sněmovny. Ale také se konala již 8. konference Bezpečnost není samozřejmost. Na této konferenci jsem vystoupil a připomněl jako jeden z mála právě 80. výročí přepadení SSSR a zabýval se jeho novým obkličováním prostřednictvím expanze NATO směrem na východ o milion km2. Text byl zveřejněn na webu KSČM, na FB a v Halo novinách.

 

Že krize postihuje i stabilní státy bylo zřejmé po hlasování ve Švédsku, kdy sociálně demokratická vláda ztratila důvěru, když se proti jejím praktikám postavila strana Levice, tedy naši švédští komunističti soudruzi. Deregulace nájemného, postup do prava a opuštění principů sociálního státu znamenalo konec podpory menšinové vlády složené ze sociálních demokratú a zelených.

 

Ve středu byla opět mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, tentokrát ale s naší podporou, když nezasahovala do jednání výborů, ani nenarušila interpelace. Byla věnována důchodům a prošel i návrh na zkrácení jednání mezi prvním a druhým čtením, což dává šanci na zvýšení důchodů v roce 2022 o 300 Kč více než je valorizace podle míry inflace. Krok je to nutný vzhledem k enormnímu růstu cen a potřebě udržet koupěschopnou poptávku obyvatel a zejména reálnou kupní sílu v době zdražování.

 

Ze zahraničně politických témat asi nejvíce byla diskutována otázka amnestie a propuštění vězněných politiků Katalánska, které má zahájit nový dialog ve Španělsku. Je ovšem otázkou zda skutečný dialog bude probíhat. Od středy také probíhá návštěva ametrického ministra zahraničí A. Blinkena v Evropě. Začal tlakem na SRN, kvůli projektu Nord Stream 2, který prý ohrožuje Ukrajinu a geopoliticky nahrává RF. Zapomněl podotknout, že nejen SRN, ale většina evropských zemí nemá zájem kupovat předražený břidlicový plyn z USA, snad kromě Polska, které USA preferují, když tam mají povoleny vojenské základny a tak nástupiště právě proti RF. Zatím Německo neustoupilo.

 

Dále rezonovalo zahraničně politické, ale zejména domácí téma a to ocenění D. Hermana cenou Karla Velikého od sudetněmeckého landsmašaftu. Jasně se ukazuje kdo tady pracuje proti vlastnímu státu a národu v zájmu cizí moci, která navíc usiluje o majetek našich občanů.

Za zmínku stojí velmi dobrý počin bývalých vojáků a příslušníků ozbrojených sborů a historiků, kteří vydali knihu Nemrzačte naši historii, která byla představena v úplně zaplněné zasedací místnosti na Novotného lávce v Praze Myslím, že to je ta správná odpověď těm, co s cizí mocí kolaborují.

 

Evropská komise se opět aktivizovala proti Maďarsku a Polsku a snaží se omezováním státní suverenity dosáhnout poslušnosti. Tedy činí kroky, které by ji umožňovaly omezit vlastní rozhodování. Že komisi nevadí např. nově přijatý zákon na Slovensku o snížení důchodů bývalým funkcionářům KSČ (KSS) nebo příslušníkům ČSLA a Bezpečnosti je evidentní a princip dvojího metru je každému soudnému člověku jasný.

 

V souvislosti s bezpečnostní politikou se také v tomto týdnu diskutovalo o konečném stažení českých vojáků z mise v Afghánistánu. Výsledek je jasný - za 20 let působení utracené miliardy a zůstává jen ponížená krajina s rozvráceným hospodářstvím, tisíce mrtvých jak vojáků tak civilistů (českých vojáků 14). Prostě nepřijatelné kapitalistické řešení pravidelnou armádou bojovat proti terorismu. Místo toho přece mělo dojít k zastavení finacování teroristů z drogového obchodu a bezpečnostní síly soustředit na přerušení právě těchto nelegálních obchodních vazeb. Ale to nebyl zájem těch, kteří před 20 lety bez souhlasu RB OSN toto vojenské dobrodružství začali.

 

No a od čtvrtka, ale zejména od pátku se potýkáme zejména na jižní Moravě s následky přírodní katastrofy. KSČM už přijala opatření jak pomoci postiženým a to přes to, že už dnes a zítra máme řadu předvolebních akcí. Pomoci je potřeba a to nejen finančně, ale zejména materiálně a hlavně solidární pomoci od těch, kteří mohou najít čas a přijet pomoci do postižených oblastí, jakmile je jednotky IZS uvolní. Je s podivem, že tentokrát je armáda hodně pozadu a vše závisí spíše na hasičích a policii.

 

S pozdravem

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip

Předseda ÚV KSČM

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené soudružky a soudruzi, zasílám informaci o hlavních událostech 24. týdne. Od 14.6. - 20.6.2021

Tento týden byl a je ve znamení zásadních posunů na mezinárodní scéně a žel, ČR v tom nehraje po..z.itivní ani inspirativní roli. Po zasedání skupiny G7 se americký prezident J. Biden na své první návštěvě Evropy zúčastnil zasedání Rady NATO. O skutečných závěrech není příliš informací, což nevěští nic dobrého, veřejně sdělené výsledky se omezují na požadavek, aby členské státy naplňovaly závazek 2% HDP výdajů na obranu. Tedy na zbrojení a trvalou přípravu na válku států NATO, aby bylo ještě intenzivnější a kromě cvičení bylo možné provádět i další operace. ČR takový závazek sice vyhlásila rozpočtově k roku 2024, ale Armáda ČR nejen, že je nepotřebuje, ale ani neumí v nákupech, ani investicích zajistit a využít. Mohu připomenout nejen pokutu od ÚHOS ve výši půl mld. Kč za špatný nákup amerických vrtulníků, ale i komplikace s nákupem houfnic a BVP, které dodavatelé zdražili o více ne 50% a selhání v nákupu neprůstřelných vest. Pondělí ale jen předznamenalo to, co bylo zásadní, a to středeční setkání prezidentů V.V. Putina a J. Bidena.

Mezitím proběhla jednání výborů a poté pléna Poslanecké sněmovny, která ve variabilním týdnu se vrátila ke 104. schůzi a konečně od dubna vypořádala část zákonů vrácených Senátem, kromě zákona o pedagogických pracovnících, na jehož zajištění není dostatek prostředků ve státním rozpočtu. Ve středu ale byl schválen zákon o nízkouhlíkové energetice, ale žel ve znění, které omezuje přístup ruských a čínských firem podílet se na tomto mezinárodním tendru, a tak zajistit kvalitní a levnou dodávku stavby, technologií a nakonec i elektrické energie po naše občany. Hnutí ANO a zejména ČSSD zbytečně ustoupily tlaku pravice a Pirátů, kteří jasně deklarovali podporu amerických zájmů.

To pro ČR není výhodné a budeme muset hledat způsoby jak to po volbách zvrátit.

Podle očekávání, ve středu došlo k potřebnému setkání nejvyšších představitelů dvou vojenských supervelmocí, které vlastní dohromady 90% jaderného arsenálu. Tedy jakékoli „nadřazování se“ jednoho nad druhým bylo při schůzce v Ženevě zcela vyloučeno. Setkání znamená pouze jediné – může být novým začátkem ve vzájemných vztazích (nyní jsou a ještě delší dobu budou pod bodem mrazu), resp. v jejich postupném a dlouhodobém znovuobnovování. Návrat velvyslanců na svá místa o tom svědčí. Hlavní podmínkou „narovnání vztahů“ je a zůstane „nevměšování do vnitřních záležitostí druhého státu“ a zajištění bezpečnosti obou států. Že pro RF je prioritní právě zabezpečení teritoriální celistvosti RF, odvrácení vojenských hrozeb na hranicích RF (sever, západ, jih) ze strany NATO pod vedením a za přímé vojenské účasti USA, dal prezident Putin svému protějšku a celému světu jasně najevo. Současně dal jasně najevo, že v RF platí ruské zákony a RF se nebude podřizovat ani nebude tolerovat jakékoli pokusy o narušování těchto zákonů ze strany kohokoli. Prezident Putin jasně konstatoval, že RF se nevměšuje do vnitřních záležitostí USA a nebude tolerovat jakékoli vměšování do svých vnitrostátních záležitostí.

RF na rozdíl od USA vede výhradně obrannou vojenskou strategii, což doporučuje i USA neboť je to skutečně v celosvětovém zájmu. RF se nesporně „vrací“ do pozice vojenské supervelmoci, která má zájem na rozvíjení globálních ekonomických vztahů se všemi státy, tedy jak s USA, tak i dnes prioritně v rámci euro-asijských vazeb zejména s ČLR, což se jí daří. To je „strašákem“ pro USA, pro které se ČLR stala hlavním ekonomickým konkurentem.

Prezident RF dal najevo ochotu tento současný stav změnit formou vzájemných a věcných jednání. Zvláštností byla i oddělená jednání tiskových konferencí. Nejen, že si pravděpodobně musel nechat Joe Biden TK připravit od svých poradců, ale nevyrovnané bylo i obsazení konferencí počtem novinářů druhé strany. I to o něčem svědčí a charakterizuje věcnou připravenost obou stran na uskutečněné jednání.

Vysoká věcná připravenost prezidenta RF na ženevské setkání byla naprosto zřetelná – žádné okázalosti, žádné „červené protiskluzové koberce“ na letišti, žádná „vřelá“ vítání, ale přílet na pracovní setkání, zájem na jeho důstojném průběhu, bez „vyhrožování“, bez „vměšování“, ve snaze uskutečnit setkání dvou rovnocenných partnerů v zájmu perspektivního zajištění světové bezpečnosti.

Tedy „podání si rukou“ byl jediný hmatatelný efekt ženevského setkání obou prezidentů. Prozatím se v podstatě nic na vzájemných vztazích nemění, přičemž prvořadým zůstávají i nadále problémy vojenského a ekonomického charakteru. Ženevské jednání proto nemá vítěze, ani poraženého, i když argumentace ruského prezidenta, se kterou seznámil celý zbývající svět, byla daleko věcnější, konkrétní a objektivnější, než přístup a argumentace prezidenta amerického.

Je tu nový začátek, ale prozatím se nic na velice chladných vzájemných vztazích mezi USA a RF nemění! Lze však konstatovat, že „míč mají na své straně USA“ a dobře vědí, že dnes proti nim stojí již znovu velice silný soupeř, který předem nic nevzdává a vzdávat nebude, který má svoji tisíciletou historii, národní hrdost a vlasteneckou oddanost a všechny dosavadní pokusy ho zničit byly neúspěšné a neúspěšnými zůstanou i v budoucnosti! I to dal prezident Putin celému světu, ale především USA, na vědomí.

V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek došlo po více než 3 měsících na odpovědi na písemné interpelace a tedy i na můj spor s ministerstvem obrany. Žel, poslanci hnutí ANO a ČSSD podpořili ministra Metnara a ministr už nemusí na mé další otázky odpovědět a dál budu muset bojovat, nebo jiný člen klubu, aby nedocházelo k mrhání prostředků při nákupech pro armádu. Formu zvolíme, abychom mohli tyto věci zveřejňovat ještě do voleb.

V pátek opět nedošlo ke schválení naší novely Zákoníku práce a 5 týdnů dovolené, protože vládní koalice vyhověla pravici a předřadila zákon o zdravotní péči, kde se strhla ostrá diskuse o péči o novorozence, kterou lze jednoduše popsat tak, že se Piráti pokusili rozvrátit náš fungující systém tím, že chtěli nechat ze zdravotního pojištění platit domácí porody a podobnou péči, přestože to všechny ostatní kluby až na TOP 09 odmítli, tak tím zdrželi sněmovnu o 2 hodiny jednání. Navíc tam byl napevno zařazen bod k volbám do sněmovny, aby mohlo být voleno v případě zhoršené pandemické situaci stejně jako v roce 2020 s přenosnou urnou. Ani do tohoto tisku se Pirátům nepodařilo protlačit „korespondenční volbu“, tedy formu volby, která by mohla výrazně vést ke zkreslení a manipulaci s výsledkem voleb.

Odpoledne se sešel VV ÚV, který se zabýval přípravou voleb a přijal 2 stanoviska, která byla zveřejněna v Haló novinách, a nebudu je tedy dále komentovat.

V neděli se ještě delegace KSČM zúčastnila vyhodnocení soutěže mladých včelařů v Nasavrkách a poté pietního aktu v Ležákách. Ten byl, stejně jako v Lidicích, rozdělen na oficiální a neoficiální část. V oficiální části jsem reprezentoval Poslaneckou sněmovnu společně s Květou Matušovskou, když jsem měl záštitu nad během Lidice- Ležáky, který vede Jarmila Kratochvílová a který je již tradiční. A v neoficiální části KSČM měla silnou delegaci, kterou vedl mpř. Stanislav Grospič a zúčastnili se jí zástupci KV a OV Pardubického kraje.

S pozdravem

Čest práci.

JUDr. Vojtěch Filip

Předseda ÚV KSČM

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace s. V. Filipa, předsedy ÚV KSČM za období 7.6.-11.6.2021

Vážené soudružky a soudruzi,

 

charakteristika tohoto týdne by mohla být jako klid před bouří.

V mezinárodní politice šlo zejména o přípravu, zejména mediální, na schůzku skupiny G7, tedy států, které sami sebe pořád přes zásadní ekonomické změny ve světě, nazývají nejsilnější ekonomiky světa. Přitom vyloučili ze svého středu RF a ČLR si ani netroufnou přizvat. Americký prezident se chystal na svou první cestu do Evropy po svém zvolení, když začíná ve Velké Britanii a kromě tohoto jednání se ještě zúčastní zasedání NATO a pak bude mít svou první schůzku s prezidentem V. V. Putinem.

V naší české politice jsme byli svědky dalšího ponižování naší suverenity za potlesku těch, kteří už nepokrytě nebo pod falešnými hesly slouží cizím zájmům.

Podle očekávání pod taktovkou udavačů z Pirátské strany a slouhů z KDU ČSL a TOP 09 se odehrála fraška v Evropském Parlamentu, kde se opět hlasovala právně nezávazná, ale politicky motivovaná deklarace o střetu zájmů předsedy vlády A. Babiše.

Musím připomenout, že ten kdo je v ČR majitelem firem, které mají nárok na dotace do zemědělské výroby nebo vlastní tištěná či elektronická media, tak je musí podle zákona o střetu zájmů převést do tzv. svěřenských fondů. To je institut, platný v českém právním řádu od roku 2012 a účinný od roku 2014, tedy od přijetí a vejití do účinnosti nového občanského zákoníku, který pro tehdejší politickou reprezentaci, zejména ODS, ČSSD, KDU ČSL a TOP 09, případně jiné strany, které jsme tu měli na jedno použití, ODA, US a VV připravil bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Konstrukce našeho právního řádu však nevylučuje, že by původní majitel neměl vliv na svůj bývalý majetek, protože může jmenovat správce takového svěřenského fondu. To u podobných fondů v zahraničí většinou nebývá a ministři jiných evropských zemí takto svůj majetek převádějí, když do politiky vstupují, aby si ho vrátili, když končí. KSČM na to upozorňuje od roku 2011, kdy jsme o novém občanském zákoníku začali jednat a v roce 2013 jsme do poslední chvíle žádali, aby zákon nevešel v účinnost a byl přepracován. To se ale nepodařilo. Náš postoj se promítl i do rozhodování ve středu, kdy byli svolány 3 schůze, právě ke střetu zájmů, kde Piráti chtěli zahrnout do okruhu politiků ve střetu zájmů i prezidenta republiky a téma využít jako předvolební propagaci, když měli k dispozici usnesení EP. Protože novela občanského zákoníku nebyla součástí schůze, PK KSČM nehlasoval pro program mimořádné schůze. Samotný bod je programem 104 schůze, která pokračuje v úterý 15.6. a nemělo politicky smysl nahrát Pirátské straně k jejich propagaci. Ve středu jsme tak schválili pouze program 108 schůze, která se zabývala odsouzením násilí na ženách a návrhy na změnu Trestního zákoníku, který také žel pochází z dílny Jiřího Pospíšila a koalice ODS, US a KDU ČSL z roku 2009. Po excesech Dominika Feriho se současné znění, ale zejména způsob policejního vyšetřování a soudní praxe takových trestných činů jeví jako neudržitelná. Pozitivní novela však nebyla součástí návrhu. Večer PK KSČM opakoval svůj nesouhlas s programem schůze, když na programu měl být návrh zákona o tzv. „covid pasech“, tedy speciálním dokladu o tom jestli jsme očkovaní, nebo občan prodělal nemoc Covid 19, nebo má negativní test. Na toto téma a na rozdělení lidí na kategorie vybraných a nehodných od rána probíhala demonstrace, která vyzývala k bojkotu zákona. Pro KSČM bylo nepřijatelné rozdělení lidí do kategorií a neochota vlády jednat jiným způsobem a tak jsme zaujali postoj neschválení stavu legislativní nouze, čímž návrh nemohl být projednán a schůze musela skončit. Tím jsme požadovaného výsledku dosáhli a přinutili

vládu, aby jednala s okolními státy a se státy, které jsou nejčastějšími cíli našich turistů, aby uznávali naše dokumenty a lidé nemuseli vynakládat prostředky na další potvrzení.

Ve čtvrtek stejně jako v úterý probíhalo jednání výborů poslanecké sněmovny tak, abychom mohli ve variabilním týdnu dokončit některá jednání. Zejména jde o státní závěrečný účet, pro legitimní jednání o státním rozpočtu, valorizace důchodů a platby za státní pojištěnce a tak udržení sociálních a zdravotních systémů v chodu. Osobně jsem se ve čtvrtek zúčastnil jednání na velvyslanectví RF, abych prostřednictví velvyslance popřál občanům RF ke státnímu svátku Dnu Ruska. Považuji to za potřebné, aby zde byl alespoň nějaký záchytný bod pro nový začátek česko ruských vztahů. Jinak po jednání s předsedou vlády v úterý došel ve středu dopis ministra zahraničních věcí Kulhánka, kde zve předsedy všech politických stran k jednání právě o vztazích k RF. Na jednání jsem připraven a za KSČM tam budu prosazovat urychlenou normalizaci vztahů. Návrat sochy I. S. Koněva na důstojné místo a zajištění podmínek pro udržení ekonomických vztahů. Je ale fakt, že zejména ze strany Senátu Parlamentu ČR je neustále vytvářen tlak na zhoršování vztahů nejen s RF a Běloruskem o čemž svědčí přijetí S. Cichuanovské v Senátu, ale i předsedou vlády a prezidentem republiky , ale i poslední usnesení a výzva neúčastnit se Zimních olympijských her v ČLR. Jde sice jen o opakování 14 dnů staré výzvy z USA, ale je zřejmé, že „Pátá kolona“ protinárodních sil neustále v Senátu pracuje a vytváří čím dál větší tlak. Proti tomu se musíme jako KSČM jasně vymezit a to na všech úrovních. Stejně je nutné odmítnout snahy, které začínají opět v Evropském parlamentu a mají ČR vyčlenit mezi země, které nebudou prosazovat ukončení blokády Kuby. Bylo by to poprvé, co by ČR se tak na Valném shromáždění zachovala tímto způsobem. Už jsme na kolegiu volených funkcionářů přijali opatření, aby hlas KSČM byl zřetelně proti takovým snahám a zhoršoval naše jméno ve světě. O tom až v příštím týdnu.

K problematickým vztahům dále patří i česko-polský vztah, kde sice naše republika vyhrála soudní spor o zastavení těžby v dole Turow, ale polská strana to nerespektuje a tak máme další oslabení našich vyjednávacích schopností, když nemůžeme čekat podporu u sousedů.

 

Tolik základní informace a předpokládám, že největší pohyb bude po příští středě.

 

S pozdravem

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážené soudružky a soudruzi.

týden, který představoval největší krok k rozvolnění omezujících opatření v době pandemické krize, začal také dalším zhoršením mezinárodních vztahů, když se i Česká republika připojila k těm, kteří zbytečně zpochybňovali legitimitu voleb prezidenta v Syrii. Je to paradox, protože ČR je jediným státem EU, která má plnohodnotnou diplomatickou misi v čele s velvyslancem (velvyslankyní). Přitom výsledek voleb byl zcela zřejmý při více než 78 procentní účasti pro Bašára al Asada hlasovalo přes 95 % voličů. To jen ukazuje, že i přes 11 let trvající vnesený válečný konflikt a pomluvy, které směřují na syrského prezidenta, občané Syrské arabské republiky mají ve svého prezidenta obrovskou důvěru. Je evidentní, už podle slov ministra Kulhánka, že změna na tomto postu, byl krok z bláta do louže.

Pro KSČM, tento týden začínal jednáním o přípravě na volby, když sobotní plénum ÚV uzavřel otázku požadavku na vnitrostranickou diskusi o mimořádném sjezdu. OV nebo KV dokončovaly jednání o stanovisku k vyslovení nedůvěry vládě. K tomu jsem měl ještě v pondělí večer jednání s předsedou vlády o prioritách schůze, našem postoji k vládě po vypovězení dohody o toleranci a o nápravě zhoršených mezinárodních vztahů. Výsledek jednání stranických orgánů o vyslovení nedůvěry jsem předsedovi vlády nesdělil, řekl jsem mu, že zjišťování názorů pokračuje a že poslední kroky vlády spíše zhoršují náš vztah k vládě, vzhledem k neakceptovatelným postojům jak k RF, tak k Bělorusku. Včetně zrušení akreditace Ruské škole v Praze. To bylo důležité pro pokračování schůze sněmovny. O výsledcích jednání jsem informoval místopředsedy strany a Poslanecký klub.

To vše mělo v úterý vliv na průběh schůze, když se podařilo projednat větší část zákonů vrácených nebo zamítnutých Senátem, kde žel neprošel zákon, na kterém se podílel i PK KSČM a týkal se krizového řízení a nákupů pro Správu státních hmotných rezerv. Vládní koalice si zablokovala sama přestávkou na poradu klubu ČSSD zákon o pedagogických pracovnících, když není zatím jasné jak tento zákon profinancovat beze změny státního rozpočtu.

Ve středu při jednání o třetích čteních, které při nepřítomnosti poslance Volného nebyly předmětem obstrukce, prošly zákony z dílny ministra zemědělství, a ministra vnitra, včetně zákona o občanských průkazech, kde žel prošel pozměňovací návrh, že ženy bez jakéhokoliv důvodu si mohou své jméno upravit bez přechýlení, tedy bez koncovky ová. Jde o další narušení základů českého jazyka a jeho destrukci, což je v zásadním rozporu s politikou KSČM. Ve středu odpoledne proběhla i další volba do orgánů vinařského fondu a DR RRTV, ale bez volby do Rady ČT, kterou pravice blokovala a hnutí ANO jim ustoupila. V KSČM jsme ve středu odpoledne řešili na jednání mimořádně svolaného VV ÚV KSČM otázku čtvrtečního hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Po diskusi v členské základně měl VV dispozici stanoviska 51 OV KSČM a 8 KV s doporučením odejít ze sálu, tedy nevyslovit důvěru ani nedůvěru vládě, ale nespolupracovat s pravicí, se stejným stanoviskem, ale jinou formou, tedy zdržením se hlasování dalších 12 OV a 1 KV KSČM , pro aktivně hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě bylo 11 OV a 1 KV, opačný názor, tedy vyslovit vládě důvěru požadovaly 3 OV. VV ÚV KSČM po diskusi doporučil PK postupovat podle zcela většinové vůle členské základny. To také ve čtvrtek PK realizoval. Myslím, že informace o této věci je ve veřejnosti dostatečná a není potřeba ji zde opakovat. Navíc prostřednictvím ÚV KSČM odešlo do členské základny celé mé vystoupení, ke kterému jsem byl klubem pověřen. Snad jen tolik, že akceptace našeho postupu ve společnosti je velká a velmi pozitivní.

V pátek jsme sice, po konfliktu s ministrem zdravotnictví o tzv. covid pasy, který by zablokoval další jednání sněmovny, když obstrukci ohlásila SPD, udrželi projednávání zákonů ve 3 čtení, ale po schválení bodu odškodnění za tzv, nezákonné sterilizace se sněmovna zastavila při jednání o tzv. dětských skupinách, kde bylo cílem KSČM obnovit jesle. Piráti toto označili za socialistický nesmysl a ODS navrhla vrácení do 2 čtení, aby prostě nebyl schválen. Návrh zákona byl bez závěru přerušen v rozpravě. Pro tento moment byla taktika Pirátů a ODS úspěšná a opět to bude vyžadovat další jednání, aby alespoň od září, tedy od začátku nového školního roku jsme se byli schopni vrátit k osvědčené struktuře péče a výchovy nejmenších dětí.

Na pevné časy pak byl zařazen notářský řád, který byl schválen a postoupen do Senátu, kdy podstatou novely byla digitalizace notářských služeb. Mimořádně, byl projednán i návrh na novelizaci nemocenského pojištění. Jestli bude u této věci dokončen legislativní proces, zůstává otázkou.

V 15 hodin pak byla společnou tiskovou konferencí na Střeleckém ostrově v Praze, za účasti sdělovacích prostředků, zahájena volební kampaň KSČM, pro volby do Poslanecké sněmovny. Doufejme, že ji zvládneme a ve volbách budeme úspěšní. Je to práce a přání jistě nás všech.

 

S pozdravem

                      Čest práci

                                                                                                JUDr. Vojtěch Filip

                                                                                               předseda ÚV KSČM

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážené soudružky a soudruzi,přátelé,

 

                                                 pokračuji v informaci o situaci ve 20. týdnu, který by mohl být nazván týdnem ministra zdravotnictví Arenbergera, alespoň podle převažujících informacích, které sdělovací prostředky hlavního proudu předkládaly občanům. Nemyslím si, že by se společnost měla nechat zaslepit až směšným kličkováním pana ministra v jeho vylhaném a nedodělaném majetkovém přiznání před vstupem do vrcholové politiky. Prostě platí, že to co projde na úrovni místa, ať už obce nebo firmy, neprojde na úrovni centrální politiky. Ale nic není tak typickým náhradním tématem jako právě lhaní o svém majetku pana Arenbergera, které novináři mají místo toho, abychom byli objektivně informováni o podstatných záležitostech, které se dotýkají našeho každodenního života. Jeho pochybení bude přesto předmětem mimořádné schůze dne 27.5. takže opět nebude možné projednat interpelace.

20. týden je totiž týdnem horké války na Středním východě a dalším zvyšováním mezinárodního napětí, včetně plánovaného přesunu vojsk USA přes území ČR. 

Každý den jsme byli svědky dalších a dalších leteckých útoků, ale také pouličních bojů mezi Palestinci a Izraelskou armádou. Ničení civilních cílů, oběti, včetně dětí, jsou na dením pořádku a od překročení 50-tého mrtvého palestinského dítěte se počet obětí přestal v oficiálních statistikách uvádět. Eskalace, která nemá dlouhodobě obdoby, je skutečnou horkou válkou. Iniciátorem konfliktu byl izraelský předseda vlády B. Netanjahu, který stále nemohl získat převahu po opakovaných volbách a proto se rozhodl zvýšit svou prestiž právě zahájením válečných operací.

Konflikt je tak vážný, že muselo dojít k setkání mezi ministry zahraničních věcí USA a RF, Blinkena a Lavrova v Reykjavíku, na okraji zasedání Arktické rady. Příměří začalo platit až od pátku a zprostředkovatelem oficiálně je Egypt, jak dlouho vydrží je otázkou. Pokud jsem zmínil zasedání Arktické rady, tak je potřeba připomenout, že i Česká akademie věd má v Arktidě své zájmy a ČR žádala o status pozorovatele, naše žádost byla odložena a nelze jí dříve projednat než za 2 roky. Neprojednání naší žádosti se přičítá diplomatické krizi mezi námi a RF, když nás Rusko, které je stálým členem, nepodpořilo, požádalo o odložení, ale nepoužilo právo veta. Co jsme si nadrobili to máme.

Ještě jedna věc vyplývá ze setkání Blinken a Lavrov, že za této situace, kdy RF vnímá vyhoštění svých diplomatů z ČR jako iniciativu USA nesouhlasil V.V. Putin se setkáním s J. Bidenem zatím ani na teritoriu neutrálního Švýcarska. Když k tomu doplníme informaci, že USA zrušili sankce proti společnosti Nordstream 2, tak je jasné, že vítězem tohoto diplomatického sporu je RF a také Německo, které si prosadilo své. To jen dokresluje, že doplácíme na to, že prosazujeme cizí a nikoliv vlastní zájmy.

Ke zvyšování napětí v mezinárodních vztazích žel přispěje i cvičení Defender Europe 2021, na které se přesouvají i přes území naší vlasti američtí vojáci. Jako místo odpočinku jim má být vyhrazena vojenská základna Rančířov u Jihlavy, kde mají mít stanový  tábor a to nikoli jen na cestu tam, ale i zpět. Tedy tábor tam bude cca 1 měsíc. Opět demonstrace síly a podřízenosti zájmům USA, včetně dočasného pobytu cizích vojsk. KSČM s tím zásadně nesouhlasí a požadovala případnou přepravu provádět po železnici a mimo naše území. Vláda, která je ve vleku amerických zájmů, ale nic pro změnu trasy nebo přesun po železnici neudělala.

Vnitropolitická situace byla dále zarámována jednak sporem o případné nominace na nového Nejvyššího státního zástupce, po rezignaci Pavla Zemana, včetně nepovedené demonstrace Milionu chvilek. I tato věc bude brána v úvahu v hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, která bude pravděpodobně projednána 3.června, ale schůze zatím svolána není. KSČM trvá na jmenování nového Nejvyššího státního zástupce co nejdříve ještě touto vládou. A jak jsem již uvedl, KSČM nijak nelituje odchodu P. Zemena z funkce, byl to on, kdo nezajistil, aby zločiny privatizace byly potrestány, aby se nepromlčely. Nečinnost státního zastupitelství v tomto směru byla trestuhodná.

V týdnu jsem jednal s předsedou vlády A. Babišem o programu nadcházející schůze a opakoval naše priority. Na jeho otázku jak se poslanecký klub KSČM  zachová při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě jsem mu zopakoval, že to záleží na stanovisku členské základny strany. Poté jsem se objednal k prezidentu republiky, kterého bych měl navštívit 26.5. s předsedou klubu P. Kováčikem. Výsledek jednání zahrnu do informace příštího týdne.

Své volební programy a kandidáty představili v tomto týdnu jak Koalice Pirátů a STAN tak koalice Spolu. Zajímavé je, že jindy shovívaví novináři k Pirátům, jejich program kritizovali jako zcela nereálný, kdy výdaje nejsou vůbec kryty daňovými příjmy.

KSČM v tomto týdnu konala několik akcí ke 100-mu výročí komunistického hnutí a vzniku KSČ. A organizátorům za to patří poděkování, ať šlo o odhalení sochy Julia Fučíka ve Vsetíně, nebo slavnostní zasedání některých OV, KV KSČM nebo okresních aktivů funkcionářů s přednáškou historiků, jako tomu bylo v Českých Budějovicích.

V mediích už běží předvolební debaty, v tomto týdnu se jich zúčastnila M. Vostrá na Barrandově a D. Pawlas, který byl na ČT 24. Volební oddělení už chystá rozdělení kandidátů a poslanců na jednotlivá témata pro televize i radia, případně další besedy.

 

S pozdravem

                      Čest práci

                                                                                                JUDr. Vojtěch Filip

                                                                                               předseda ÚV KSČM

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace v týdnu od 3. 5. 2021

 

Vážené soudružky a soudruzi,

 

v této informaci, tentokrát soustředěně jen od pondělí do pátku, když druhým dějstvím pokračovala česko-ruská krize, resp. krize české vlády, která nese následky, stále nevyšetřeného výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích. Když jako obvykle start i druhé části krize začal článkem bulvárního typu v serveru Seznam- zprávy. Je prostým faktem, že to, co se nyní „odehrává“ v posledních dnech na politické scéně v ČR je, ze strany ČR, pro celý vyspělý svět „špatná komedie“, ale také i velká tragédie pro budoucnost ČR!

Dovolte mi malé odbočení, resp. vysvětlující poznámku.: Chtě nechtě musím vysvětlit co je „ZPRAVODAJSKÁ HRA“ (ZH) jde o vrchol zpravodajské činnost jakékoli zpravodajské služby. ZH se stává s aktivních opatření „AO“. Nejde o žádný amatérismus, ale jen o práci profesionálů a jejich týmů, které mají svůj cíl. Např.: získání informací o protivníkovi (zejména o jeho zájmech a záměrech) nebo realizace účinné dezinformace protivníka, případně, proniknutí do struktur nepřátelských zpravodajských služeb atd. O ZH se vede „přísně utajovaná“ dokumentace. ZH s možnými dopady na „státní zájmy“ nelze realizovat bez souhlasu kompetentních nejvyšších státních orgánů! (NEMŮŽE ROZHODNOUT SÁM MV).

Proč jsem to odbočení použil je zřejmé, z uvedeného totiž vyplývá, že „PŘÍPAD VRBĚTICE“ z roku 2014 nelze považovat za ZH, ale správnější a přesné bude označovat „využití, nebo zneužití“ tohoto případu v roce 2021 za „POLITICKO-zpravodajskou AKCI“, kterou JE NUTNO VYJASNIT!

Způsob politické realizace, velice závažného a společensky nebezpečného „případu VRBĚTICE“, který byl nesporně výraznou „MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ“ v ČR, prozatím bez trestně-právní kvalifikace a soudního projednání (protože nejsou DŮKAZY!), mimořádné situace, které nedokázaly naše bezpečnostní a zpravodajské orgány předejít a zabránit (!), VYVOLAL řadu mezinárodních problémů nejen v neprospěch ČR, ale řady dalších států EU (včetně SRN a FRANCIE), vyvolal praktickou likvidaci mezistátních vztahů ČR a RF (RF zařadila ČR do kategorie „NEPŘÁTELSKÝCH STÁTŮ“, což by z bezpečnostního hlediska nebylo dobré „přehlížet“!)

Závěr:

POLITICKÁ AKCE proti RF ze strany ČR“ vedla:

  • k další degradaci politické scény v ČR (VLÁDY, PARLAMENTU….)

  • k totální likvidaci základních mezistátních vztahů (politicko-ekonomic-kých) mezi ČR a RF

  • k narušení vztahů v rámci EU, ČR nekonzultovala svůj postup se žádným státem – členem EU.

NEGATIVNÍ DOPADY této „Politické akce“ budou pro ČR „velice závažné a dlouhodobé“! Degradace politické scény, se dále prohloubila, když skutečně politici koalice Spolu vzali bulvární článek jako záminku pro svolání schůze Poslanecké sněmovny, když bylo jasné, že přizvaní ředitelé služeb odmítnou odpovídat na dotazy s odkazem na zákon. Také se tak stalo a celá neveřejná schůze byla zbytečná. Navíc v úterý skončila obstrukcí pravice, když její poslanci začali používat místo chybějících argumentů osobní napadání. Středeční dohra, po opětovném neschválení obstruovaného stavebního zákona dopoledne, sice už nebyla tak zmatečná, ale usnesení nikam nevedlo. Potvrdilo se, že skutečný zájem na vyšetření případu Vrbětice není a politické síly napojené na zájmy USA a Velké Británie pracují jen ve prospěch dovršení diplomatické roztržky s RF. Navíc, opět došlo k zneužívání pojmu vlastizrada. Tady musím znovu použít malé odbočení.

Vlastizrada je trestný čin se zvlášť formulovanou skutkovou podstatou, která vyžaduje, aby se pachatel, občan ČR, dopustil jiného trestného činu, a to rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Zvažte sami, kdo tady je ve spojení s cizí mocí.

Klub KSČM postupoval jednotně, odmítl shora uvedenou zpravodajskou akci i podřízení se mediokracii, vystoupení našich členů, bylo oceněno a mělo vyústění i do části medií.

V ostatních záležitostech dál trvala a trvá neshoda na vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, když SPD požaduje, aby se ostatní připojovali k jejich iniciativě a ODS dál postupovala po své linii a jednají jen se stranami od středu napravo. Piráti a STAN tvrdošíjně organizují předčasné volby, ale bez skutečného jednání nemají šanci 120 hlasů dosáhnout. Takže jejich spíše přání, než skutečný politický postoj, není aktuální ani po schválení volebního zákona, který už podepsal i prezident. Je potřeba se na nové znění zákona připravit. To už bude práce pro naše stranické organizační a volební oddělení.

Ve čtvrtek opět nikdo z ministrů, kteří mají, odpovídat na písemné interpelace nepřišel, proti tomu se PK ohradil, ale zatím bez výsledku. Dopoledne se konečně podařilo projednat náš návrh o situaci v podniku Liberty Ostrava a to včetně našeho návrhu na usnesení, které směřovalo k ochraně podniku a jeho zaměstnanců a případnému řešení až po výkup zpět pro stát. V ústních interpelacích se prezentovali poslanci Valenta a Luzar.

V pátek Piráti a STAN vzdali svou iniciativu na svolání mimořádné schůze na zkrácení volebního období Sněmovny a nahrát Senátu k tomu, aby převzal moc a přijímal zákonná opatření.

V rámci třetích čtení se začalo zákonem o zaměstnanosti – tedy tzv. zkrácenou prací, tedy zákonem, který umožňuje v rámci mimořádných událostí udržet zaměstnanost a pracovní místa pro pracující. V tom se významně angažovala zejména Hana Aulická Jírovcová a Stanislav Grospič. Návrh byl přijat bez devastujících pozměňovacích návrhů ODS, TOP 09 a Pirátů. Pokračovalo se v projednávání stavebního zákona, který opět byl předmětem trvající obstrukce pravice a Pirátů a bylo jednání přerušeno. Nezbude než svolat mimořádnou schůzi k jeho doprojednání a to pravděpodobně ve středu 12. 5.

Sněmovna končila jednání novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, který pro spory i uvnitř koalice se vrátil do druhého čtení.

Na závěr mi dovolte, abych uvedl na pravou míru jeden z údajů minulé informace. Pokud jsem uvedl, že OV Praha východ navrhovala svolat mimořádný sjezd, tak jsem obdržel informaci od předsedy OV KSČM Zdeňka Štefka, že nešlo o usnesení OV, ale o iniciativu jejich člena Milana Havlíčka.

Čest práci a přeji Vám všem úspěšné a důstojné oslavy osvobození naší vlasti od německého nacismu a fašistické zvůle. Děkuji slavné Rudé armádě s úctou k více než 140 tis. jejich vojáků, kteří zde za naši svobodu položili své životy. S poděkováním 1. československému armádnímu sboru pod velením Ludvíka Svobody, s poděkováním partyzánům, povstalcům v Pražském povstání a všem, kteří se podíleli na obnovení naší svobody.

 

JUDr. Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace za období od 19.4.2021 do 30.4.2021.

 

Vážené soudružky a soudruzi,

tentokrát začnu opravdu netradičně, a to hodnocením reakcí na bezprecedentní vyhlášení předsedy vlády A. Babiše a místopředsedy vlády J. Hamáčka ze sobotního večera. Jedna věc byla reakce českých sdělovacích prostředků, druhá věc byly telefonáty, se kterými se museli vypořádat naši předsedové OV, KV, poslanci a další funkcionáři strany už od neděle a pak zejména v pondělí. Reakce našich členů, sympatizantů, ale i dalších lidí, kteří jinak na OV nechodí, ale kteří se přišli zeptat, co si o situaci myslíme, byla vesměs jednoznačná. Nedůvěra ve zveřejněné tzv. důvodné podezření. Strach z vyostření situace, strach o práci, ale i strach z možného válečného konfliktu. Lidé argumentovali i reportáží v TV Nova, kdy lidé odcházející v neděli z kostela ve Vrběticích jednoznačně odmítli spekulaci o agentech GRU. Je fakt, že zesílila atmosféra strachu.

Jak se dalo očekávat, jiná atmosféra však panovala v úterý v Poslanecké sněmovně, která se začala informací vlády zabývat a po 21. hodině pod tlakem pravice přijala usnesení, kterým jen situaci vyostřila, což byl zájem zejména tzv. Koalice Spolu a dále Pirátů a STAN, kterým poslanci hnutí ANO ustoupili. Nepodařil se ani krok snížit počet poslanců ani jednání výboru pro Bezpečnost a nepřijmout do seznámení se skutečnými argumenty usnesení, které by bylo podklad pro jednání pléna Sněmovny. Podle očekávání usnesení bylo přijato ve výboru pro obranu, který vede J. Černochová z ODS a výboru zahraničního, který vede O. Veselý z ČSSD. KSČM předložila vlastní usnesení, které ale přijato nebylo a průměrně získalo okolo 30 hlasů, tedy hlasy KSČM a SPD a případně několika jednotlivců z ANO, či nezařazených poslanců. Na námi zařazený bod jednání „Situace v podniku Liberty ( NHKG) Ostrava“ nedošlo a tak jsme případné převzetí podniku do rukou státu nemohli ani navrhnout, jednání o tom je přeřazeno až na první květnový týden.

Ve středu došlo k další eskalaci a zhoršení vztahů mezi ČR a RF, když po nástupu nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD došlo místo ke zklidnění na nepřijatelná ultimáta. Ultimátum bylo z pohledu poskytnutého času, i v rozporu s čl. 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích. Rusofobní výroky zesílily a realistické názory většina medií odmítla a to i od jinak akceptovaných dopisovatelů jako je např. Jan Čarnogurský. Z části to pomohlo čtenosti Haló novina a našich stranických webů a sociálních sítí. Ani ve středu se nám nepodařilo prosadit schválení 5 týdnů dovolené pro obstrukce pravice a pirátů. Stále, i přes mediální masáž o česko - ruských vztazích, bylo jednáno o tom, kdy dojde k volbě nezvolených členů Rady ČT ( byl dohodnut termín 4.5. t.r.).

Čtvrtek znamenal opět spor mezi vládou a sněmovnou o účast na písemných interpelacích, když už poněkolikáté členové vlády na projednání odmítnutých písemných interpelací nepřišli. To neumožnilo ani projednat mou interpelaci na ministra obrany Metnara ve věci vojenských nákupů a českého obranného průmyslu. V ústních interpelacích vystoupil Jiří Valenta. I díky práci komunistických poslanců a telefonickým konzultacím s prezidentem republiky, předsedou vlády a dalšími bylo dosaženo toho, že termín opuštění Moskvy, resp. Prahy byl pro diplomatický personál tentokrát stanoven na 31.5. t.r.

V pátek jsme se znovu pokusili projednat zákoník práce a opět pravice obstrukcí při projednávání jiných bodů zabránila jeho dokončení. Podařilo se ale jednat o otevření obchodů a služeb a nástupu dětí do škol. Žel ani u těchto bodů nedošlo k projednání příslušných usnesení.

V průběhu týdne, vzhledem k tomu, že jsou schváleny kandidátní listiny, začalo focení kandidátů a tedy i další krok přípravy na volby.

V neděli byl velmi očekáván projev prezidenta republiky, ten s klidem a rozmyslem se znalostí všech dostupných dokumentů vyzval k důkladnému vyšetření věci. To se stalo okamžitě předmětem ostré kritiky, ale také uklidnění velké části společnosti, která vnímá, že je tady síla rozumu. Ti, kteří usilují o vyšetření případu, chtějí pravdu a suverenitu státu a ti, kteří usilují o manipulaci veřejným míněním, zaměňují podezření za důkazy a vyostřují naše vztahy s RF, poškozují nejen naše ekonomické zájmy, ale také samotnou suverenitu státu. Není tu žádný skutečný důvod, abychom tak činili. KSČM stojí jednoznačně na straně rozumu. Tedy za vyšetřením případu a za potrestáním viníků.

V pondělí probíhala řada stranických jednání. Většina z nich se zabývala přípravou voleb a oslavou svátku práce bez tradičních setkání a oslav osvobození, tak abychom vzdali v této vážné době úctu Rudé armádě, partyzánům a všem, kteří se podíleli na vítězství v boji proti fašismu a nacismu. Musím s podivem konstatovat, že některé OV KSČM přes jednání pléna ÚV KSČM a jeho usnesení začali požadovat svolání mimořádného sjezdu strany, který je plánován na listopad letošního roku. Jsou to některé OV, které neuspěli s takovým návrhem na jednání KV KSČM nebo OV, které to požadují kdykoli, jako např. OV Praha východ, protože prostě nesouhlasí s výsledky sjezdu nebo usnesením ÚV už dlouhodobě. A žel od nich nelze očekávat nic jiného než vnitrostranická jednání a jen malou nebo žádnou aktivitu na venek.

Od úterý vzhledem k tomu, že šlo o výborový týden, probíhala jednání, která byla zaměřena na znovu otevřenou záležitost výbuchu ve Vrběticích, také na to byla soustředěna mediální pozornost, Začal spor o počet vyšetřovacích verzí. Ukazuje se, že A. Babiš a J. Hamáček, kteří tvrdí že je jediná verze „útok agentů“, nemají oporu v ostatních členech vlády, což se projevilo např. ve vystoupení min. spravedlnosti M. Benešové, která potvrdila, že vyšetřovacích verzí je logicky více. Další výbory Sněmovny se zabývaly zejména ekonomickými záležitostmi, jednak prostředky z evropských fondů, dotacemi do zemědělství a nově zveřejněnou zprávou EK ke střetu zájmů předsedy vlády, kterou hojně využívá pravicová opozice. Osobně jsem tento čas využil k návštěvě Ostravy, podniku Liberty, dříve ocelárny NHKG. Kde jsem jak při jednání s vedoucími pracovníky podniku, tak s odbory nabídl řešení vykoupení akcií od majitelů ve Velké Británii a převzetí státem, jako tomu bylo v případě OKD, aby samotný podnik nebyl postižen insolvenčním řízením mateřské, Britsko - indické firmy a filiálky v Rumunsku. To přivítali zejména předáci odborů. Doprovázel mne předseda KV KSČM Josef Babka, kterému děkuji. Výbory se také zabývaly návrhem KSČM na rozšíření zákona o střetu zájmů o novináře ČT a ČRO, návrh ve výborech uspěl.

Čtvrtek byl věnován mimořádné schůzi, která byla iniciována, hnutím ANO, ČSSD. KDU ČSL a Trikolorou a zaměřena na projednání návrhu na manželství homosexuálů, na ústavní zakotvení rodiny jako základu společnosti a svobody slova na sociálních sítích. Návrhy z roku 2018 prošly do 2. čtení, ale vzhledem k prodloužení lhůty projednání ve výborech na 80 dnů, u (občanského práva a rodiny), které poslanci KSČM podpořili, nemají šanci na dokončení legislativního procesu. Pokud jde o trestní odpovědnost a právo mazat příspěvky, na sociálních sítích, tam ještě možnost dokončení existuje, i když Piráti se několikrát pokusili jednání přerušit, odložit a prodloužit ve prospěch nadnárodních globálních poskytovatelů digitálních služeb. Jejich napojení na nadnárodní kapitál tady bylo zjevné. Do všech pořadů, které byly nabídnuty v mediích KSČM, vyslala své zástupce.

Čtvrtek také znamenal konečnou tečku za krizí způsobenou Ústavním soudem. Senát přijal beze změn Volební zákon. A odvrátili jsme nebezpečí korespondenční volby. Nám všem přeji nyní soustředění se právě na volby a úspěch.

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásný Svátek práce 1. Máj. Věřím, že jej společně oslavíme, i když v podmínkách pořád platných omezení pandemického zákona.

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojtěch Filip zůstává předsedou

17. 4. 2021

Vojtěch Filip zůstává předsedou komunistů, pro jeho odvolání při dnešním jednání v Nymburce sice byla většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM, ale výbor vzal na vědomí už dříve podanou rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně. Místo ní byl zvolen Milan Krajča.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dohoda o toleranci vlády byla vypovězena !

 

Vážené soudružky a soudruzi,

tato informace bude kratší, nejen pro kratší pracovní týden, ale zejména proto, že je nutné soustředit se na události, které budou určovat další vývoj a to jak pro KSČM, tak zejména pro celou ČR.

Tématy týdne byly zákon o volbách do Poslanecké sněmovny  a jednání o zákonu o hmotné nouzi, který tentokrát byl cílem trapné obstrukce Pirátské strany a hlavním tématem se stalo dohodovací řízení mezi námi, tedy KSČM a hnutím ANO 2011 o ukončení tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD.

V úterý na základě usnesení VV ÚV KSČM, které udělilo mandát vyjednávacímu týmu ve složení Filip, Kováčik, Grospič ukončit dohodu o toleranci, byl dohodnut termín jednání v dohodovacím řízení mezi smluvními partnery na středu 7.4. t.r. Jednání proběhlo a hnutí ANO uznalo, že smlouva není ze 40 % splněna, ale na rozdíl od jiných setkání předložilo možná řešení nápravy, například tím, že ministr obrany Metnar zajistí změnu postupu Vojenské zdravotní pojišťovny ke sloučení se ZP MV ČR a předložilo návrh na založení banky komerčního typu v rukou státu. To představovalo možnosti pro KSČM zvýšit tlak na hnutí ANO ke splnění původního záměru dohody o toleranci. Zároveň zástupci KSČM sdělili zástupcům hnutí ANO 2011, tedy A. Babišovi, J. Faltýnkovi a R. Vondráčkovi, že KSČM Dohodu o toleranci vypoví. Dohodovací řízení bylo přerušeno na posouzení návrhů, aby nebylo možné nijak obvinit KSČM z účelového jednání před volbami. Hnutí ANO uznalo, že samotné odložení výpovědi smlouvy je politicky výhodné, zejména pro úterní (13.4.) zahájení schůze PS PČR, kde v plném formátu je potřeba přehlasovat zamítnuté nebo změněné zákony Senátem Parlamentu ČR. To je i v zájmu KSČM. Dále to umožňuje zejména dokončit jednání o změně zákoníku práce a jednat o dalších prioritách KSČM. Samotnou výpověď smlouvy budeme realizovat nejpozději 14.4.2021. Tak, abychom jednak neumožnili pravici a Pirátům zablokovat schůzi a přitom dosáhli nevyššího efektu ve prospěch KSČM.

Ve středu byl schválen volební zákon do Poslanecké sněmovny tak, aniž by to znamenalo poškození legitimních zájmů KSČM. Další návrhy zákonů, včetně zákona o hmotné nouzi, dokončeny nebyly. Tlak, na výměnu ministra zdravotnictví byl úspěšný a ministr Blatný byl odvolán a nový ministr Arenberger uvolnil cestu k následnému povolení použití vakcíny Sputnik V.

Z mezinárodního hlediska je stále více aktuální stav na Ukrajinsko - Ruské hranici, kde dochází k masivnímu navážení vojenské techniky, což svědčí o další eskalaci konfliktu a blížícímu se vojenskému střetu. Vojenské transporty jsou vedeny přes Polsko a Slovensko a na Slovensku, to již nyní způsobuje politické vření. Území ČR pro přesuny vojenské techniky využíváno není a doufejme, že ani nebude, nejméně dokud bude vláda záviset na naší toleranci.

O stranické práci budete informováni podle závěrů VV ÚV KSČM, který dnes projednal další materiály na jednání pléna ÚV KSČM, jež je plánováno a proběhne 17.4.2021. 

             

                                                                                                                                                                        JUDr. Vojtěch Filip

                                                                                                                                                                        předseda ÚV KSČM                

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praha - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš předal dnes / 7.4.2021/ lídrům KSČM návrh na vznik komerční banky v rukou státu, jak komunisté podporující menšinový kabinet chtěli. Dohodovací řízení o toleranci menšinové vlády na týden přerušili. Předseda vlády podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa a předsedy sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka na schůzce také uvedl, že pověřil ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), aby vstoupil do jednání o spojení Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSČM došla trpělivost

Podle většiny členů Ústředního výboru KSČM neplní hnutí ANO toleranční smlouvu, kterou komunisté uzavřeli s ANO před třemi lety, a slíbili tak podporu menšinovému kabinetu.

Vyjednavači ANO a KSČM se k dohodovacímu řízení sejdou ve středu v 17.00 ve Strakově akademii, řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Máme mandát na to, abychom jednali o nesplněných věcech. Pokud nebudou splněny, tak to dohodovací řízení skončí vypovězením. Ale nevím, co (lídři ANO) předloží, znají naše podmínky,« uvedl.

Na devadesát členů ÚV KSČM hlasovalo o dalším postoji k toleranci vůči menšinové vládě od konce minulého týdne do úterních 18.00. Většina se vyslovila pro větu, »Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě«.

Vyjednáváním pověřil minulý čtvrtek výkonný výbor Filipa, místopředsedu strany Stanislava Grospiče a šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika. Podle Filipa neplní některé z bodů toleranční dohody ANO už od července minulého roku, od letošního února pak podmínky ohledně řešení epidemie koronaviru dohodnuté v souvislosti s prodloužením nouzového stavu.

Spokojena je KSČM s růstem minimální mzdy a valorizací důchodů. Částečně vláda podle nich plní požadavky na zpřísnění ochrany přírodních zdrojů. Zcela podle Filipa kabinet neplní sliby v postupu proti růstu cen bydlení a podpoře výstavby obecních bytů. KSČM žádá také sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny a vznik banky v rukou státu.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte, abych shrnul nejdůležitější události tohoto týdne. Podle i našeho rozhodnutí pokračoval v ČR nouzový stav a vláda pokračovala bez rozlišení místní situace v jednotlivých krajích v omezujících opatřeních a odložila jakékoliv rozvolnění až po velikonočních svátcích. Týden začal tím, že vláda i když už znala, že současné platby ve zdravotnictví nebudou postačovat pro boj s pandemií Covid 19, tak převedla dalších 5 mld. Kč do resortu obrany. To vyvolalo, nejen v KSČM, velký rozruch. Proto porada volených funkcionářů doporučila svolat na 1. 4. 2021 VV ÚV KSČM, který rozhodl o tom, aby pracovní skupina Filip, Kováčik a Grospič zahájila podle smlouvy dohadovací řízení a dále doporučila plénu ÚV KSČM schválit vypovězení smlouvy o toleranci. K tomu bude členům ÚV KSČM zaslán rozbor plnění jednotlivých částí vyjednaných mezi KSČM a hnutím ANO v dohodě o toleranci, aby mohli per rollam rozhodnout. Jen upozorňuji, že převod dalších 5 mld. Kč do resortu obrany neměl oporu ve schváleném státním rozpočtu a šlo tedy o neopodstatněné zvýhodnění armády na úkor jiných resortů, které se stejně nebo i více podílí na řešení a zvládání pandemie. Navíc to snížilo vládní rozpočtovou rezervu už v 1. čtvrtletí a zatím není jasno, zda bude dostatek financí i na jiných místech nebo bude vláda nucena předložit další změnu státního rozpočtu.

Velmi otevřeně se pravicová opozice vymezila proti kroku vlády, která setrvala na oslovení Rosatomu bezpečnostním dotazníkem ve věci tendru na výstavbu 5 bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Šlo jednoznačně o krok ODS, Pirátů, KDU ČSL, TOP 09 a STAN, který má omezit možnosti dodavatele z RF a připravit podmínky pro mnohem dražší a méně úspěšnou konkurenci z USA nebo Francie, či Japonska či Jižní Koreje. Už samotné neoslovení čínského dodavatele znamená mnohem menší tlak na konečnou cenu a tedy dražší energii pro naše občany. KSČM trvala na oslovení všech dodavatelů a odmítá nepokryté zatěžování českých občanů zájmy na zisku zahraničního kapitálu. Velmi nebezpečná je i rétorika pravice, která o ČLR a RF mluví jako o nepříteli a používá slova, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami jak ČR, tak EU s těmito státy. To oslabuje i naši ekonomiku a možnosti našeho exportu, ale žel i samotné diplomatické vztahy s těmito státy. Některé výroky jsou i na hranici válečné propagandy.

Přestože je výborový týden, tak na čtvrtek byly svolány 2 schůze Poslanecké sněmovny, když šlo o schůze svolané na podpisy, tentokrát vládních poslanců a to v oblasti místního rozvoje, zejména stavební zákon a zákon související, šlo o druhé čtení, které probíhá už 2 měsíce a bylo dále provázeno obstrukcí pravice. Skutečnou obstrukci a zabránění změny stavebního zákona očekáváme ve 3 čtení. Druhá schůze se týkala rozšíření výplat ošetřovného a měla naši podporu.

O jednání mezi hnutím ANO a KSČM o toleranci budete informováni.

Tolik tento týden ode mne, přeji hezké svátky jara, hlavně zdraví, klid a odpočinek.

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Babiš neplní dohody. Budeme jednat o další podpoře vlády
31.3.2021

 

Předseda KSČM Vojtěch Filip svolal na čtvrtek 1. dubna výkonný výbor, aby od něj získal pověření pro dohodovací řízení s hnutím ANO o toleranci menšinové vlády. Kabinet premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše podle Filipa neplní dohody, na jejichž základě komunisté vládu ve sněmovně podporují.

"Nemáme stále sloučené pojišťovny, nemáme banku v rukou státu a peníze z vládní rozpočtové rezervy se přesunuly armádě, nikoliv na boj s covidem, což považuji za velmi diskutabilní," vyjmenovává Filip své výhrady.

Výkonný výbor se sejde ve čtvrtek v 13:00, kdy bude pauza jednání sněmovny. Podrobnosti sdělovat nechce. "To nechávám na čtvrtek," uvedl na dotaz, jaký harmonogram pro jednání s ANO navrhne. Bez odpovědi nechal také dotaz na případnou souvislost jednání se zasedáním Ústředního výkonného výboru, které je plánováno na sobotu 10. dubna.

O toleranční dohodě jednali zástupci ANO a KSČM v lednu. Avizovali tehdy dohodu nad sloučením Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) a shodu na zavedení pětitýdenní dovolené. Kritizovali ale záměr vlády vrátit do rozpočtu armády deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany na tlak komunistů zkrácen při jednáních o státním rozpočtu. Vláda nejprve v únoru z rozpočtové rezervy armádě přesunula pět miliard korun, toto pondělí rozhodla o přesunu zbývajících pěti miliard.

Filip dlouhodobě kritizuje i přístup vlády k řešení epidemie koronaviru, žádá, aby byl decentralizovaný, více založený na rozhodování jednotlivých krajských hygien.

Autor: Mediální úsek ÚV KSČM

 

 

Výkonný výbor doporučil ústřednímu výboru hlasovat o ukončení toleranční spolupráce

1. 4. 2021

 

„Výkonný výbor pověřil skupinu Grospič, Kováčik, Filip, abychom jednali v dohodovacím řízení s hnutím ANO o naplňování dohody o toleranci s tím, že jsou neplněny od července loňského roku některé body, které vedou k tomu, že KSČM ztrácí důvěru ve schopnost hnutí ANO jako vládnoucí politické strany splnit dohodu, kterou jsme uzavřeli,“ uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předpokládá, že by se jednání s Andrejem Babišem mohlo konat 7. dubna při schůzi sněmovny. ANO má sestavit tým pro dohodovací řízení. To může podle Filipa skončit tím, že komunisté s podporou vlády skončí. „Proto jsem i vyzval, aby smlouvu posoudili všichni členové ÚV,“ uvedl Filip.

Stranické vedení bude podle prvního místopředsedy KSČM Petra Šimůnka hlasovat do úterního večera o větě „Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě“. „Než druhému dáte rozvodové papíry, je slušnost si ještě promluvit,“ dodal ke krokům vedení KSČM poslanec Jiří Dolejš.

Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik označil za „jednu z řady kapek“, které vedou k nespokojenosti KSČM, rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun, o které na nátlak KSČM spolu s dalšími pěti miliardami pokrátila vláda rozpočet armády při schvalování státního rozpočtu. Zmínil také kroky vlády v případě projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Autor: 

Mediální úsek ÚV KSČM

Autor: 
Vojtěch Filip
Zdroj: 
ÚV KSČM , vložil MV.