Příští zasedání ÚV KSČM bude telekonferenční

15. 1. 2021

Rozhovor Haló novin s místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem

Médii proběhla informace, že KSČM chystá zasedání svého širšího vedení, tedy ústředního výboru, za využití moderních technologických prostředků.

Ano, v prosinci dal výkonný výbor najevo eminentní zájem na tom, aby se 11. zasedání ústřední výboru uskutečnilo v sobotu 16. ledna. Vzhledem k tomu, že na počátku roku se epidemiologická situace v České republice znovu zhoršila, zvolili jsme jiný postup. Za prvé, jedenáct bodů jednání jsme vyčlenili ke schválení metodou per rollam, tedy zjednodušeně řečeno, tato část jednání probíhá korespondenčně. A to skutečně již v této chvíli, takže 11. zasedání tento týden de facto již začalo. Řadu věcí řešíme oběžníky a myslím, že to funguje poměrně dobře.

Zároveň jsou zde ale tři body, které takto řešit nejde a ÚV se k nim nějakou formou sejít musí. Ústřední výbor je však poměrně velký orgán čítající přes 90 členů a za současných pravidel by se nemohl sejít patrně ještě velmi dlouho. Tuším, že by to bylo možné až na prvním stupni protiepidemického systému. Při troše dobré vůle snad na druhém. Ale i k němu, bohužel, musí podle všeho Česká republika ujít ještě hodně dlouhou cestu. Takový odklad se nám už nezdál únosný. Připomínám, že byl již dvakrát odložen sjezd. Nesmíme se současnou situací nechat zcela paralyzovat a zneakceschopnit. Připravili jsme tudíž dokumenty, které povolují telekonferenční zasedání ústředního výboru. Je to průkopnické řešení, něco zcela nového, ale jsme si jisti, že to zvládneme.

Jinak řečeno, zasedání prostě proběhne přes internet.

Ano, ale nebude to probíhat tak, že by 91 lidí sedělo u svých počítačů doma. Členové ústředního výboru budou sedět v sídlech krajských výborů a členové vedení ÚV budou sedět v budově ústředního výboru v ulici Politických vězňů v Praze.

Ve středu proběhla druhá zkouška IT úseku, kterou prováděl Zdeněk Štefek se svými kolegy, a pokud vím, zkouška proběhla úspěšně a zasedání ÚV se může telekonferenčně konat. Podmínkou ovšem je, aby Česká republika opustila nejvyšší, pátý stupeň protiepidemického systému neboli indexu PES. Pravidla nejvyššího stupně totiž říkají, že v jedné místnosti se mohou sejít pouze dva lidé. Potřebujeme sestup na stupeň čtyři. V něm se ve vnitřních prostorách může sejít šest osob. To sice také není pro nás ideální, protože třeba ze Středočeského kraje je v ÚV více osob, nicméně jsme se shodli, že najdeme řešení, že rozdělíme takové kraje do dvou kanceláří a že už na stupni čtyři jsme schopni zasedání telekonferenčně uskutečnit.

Budeme tedy mít čtrnáct jednacích míst v sídlech krajských výborů strany, některá i rozdělená do dvou skupin, plus v pražské centrále bude sedět vedení a zasedání řídit. Myslím, že i v těchto podmínkách může diskusi uřídit. A myslím, že případně se takto dá i volit.

Lze říci přesné datum takového zasedání?

Bohužel ne. Lze říci jen to, že zasedání ÚV se uskuteční první sobotu po vstupu České republiky do čtvrtého rizikového stupně. Původně plánované zasedání ústředního výboru 16. ledna se tedy konat nebude, uskuteční se až za výše uvedených podmínek. Bohužel nyní nelze odhadnout, kdy budou splněny, kdy Česká republika do čtvrtého stupně vstoupí. Datum tedy říci nemohu. Ale každý z nás vývoj indexu PES jistě sleduje a něco se dá vytušit.

I z tohoto vyjádření je zřejmé, že koronavirus chod strany velmi narušil.

Ano, je to pochopitelné, narušil chod i mnoha jiných organizací v zemi, na druhou stranu si neodpustím poznámku na adresu vlády a jejích protiepidemických pravidel. Přijde mi, že zcela domyšlená nejsou a že mají trochu podivné priority. Nerozumím, proč se mohou nyní konat bohoslužby až s patnácti lidmi, zatímco politická strana své zasedání reálně uskutečnit nemůže. Myslím, že politické strany jsou páteří demokracie, bez politických stran a jejich činnosti ve skutečnosti žádná demokracie není, neboť v lůně politických stran se rodí ta rozhodnutí, která pak činí poslanci v parlamentu. Neochota politickým stranám poskytnout určitý prostor nás tedy trochu zaráží. A vláda by se nad tím měla zamyslet.

Na druhou stranu říkám jasně, že KSČM nikdy neučiní nic, co by aktuální pravidla ministerstva zdravotnictví porušovalo. Ctíme jak platné zákony, tak platné vyhlášky. Jsme demokratickou parlamentní stranou, což značí, že máme svou etiku, odpovědnost vůči společnosti a také - co si budeme povídat - rozum. Neboť jsme jistěže pod drobnohledem médií a jakákoli naše chyba by mnohým přišla vhod a popásli by se na ní. Obzvlášť zasedání, kde by se mohlo rozhodnout o novém vedení strany, bude mediálně jistě velmi sledováno. I proto tedy musí být vše naprosto přesně podle protiepidemických regulí.

Bude se tedy na tomto zasedání volit nové vedení?

Myslím si, že nový ústřední výbor i výkonný výbor zvolen bude. Protože nebyl ani dubnový, ani listopadový sjezd, který s touto volbou počítal. Ano, někdo může říci: nač chvátat, další odložený sjezd je naplánován již na březen. Ale pokud sledujete televizi a posloucháte představitele ministerstva zdravotnictví, tak je vám jasné, že není žádná jistota, že se tento sjezd bude moci v březnu uskutečnit. Je zde velká pravděpodobnost, že ho budeme muset znovu posunout, a to až někam do podzimních měsíců.

Z toho důvodu část členské základny požaduje, abychom převolili vedení mimo sjezd. Tak aby přišli noví lidé, kteří povedou stranu do sjezdu, ať už bude na jaře nebo na podzim. Nové vedení by samozřejmě muselo zformulovat nové dokumenty, vytvořila by se diskuse k novému uspořádání i organizaci práce ve straně. Nové vedení by mohlo přinést i určité oživení mezi voliči.

Je zde pochopitelně určitá část strany, která říká, že by se vedení měnit nemělo, že má důvěru a že i ti, kdo už kandidovat nechtějí, by minimálně měli vést stranu do sjezdu. Nicméně já osobně si myslím, že volba nového vedení by na zasedání ústředního výboru proběhnout měla. Abychom viděli, kdo nyní ve straně skutečně má důvěru, a abychom vyslali voličům signál, že nám odliv jejich hlasů v několika posledních volbách není lhostejný. Že ho vnímáme a chceme na něj reagovat změnami.

Bude to jediný bod telekonferenční části jednání?

Nikoli, jsou tam ještě dva poměrně důležité body. Především dokument určující postup k volbám. Musíme přijmout strategii i rozpočet, které povedou ke schválení našich kandidátů v brzké době. Očekáváme, že tyto kandidáty budeme moci občanům představit do března, stejně jako volební program.

A protože pracujeme a žijeme jako každá jiná organizace, je před námi i schválení ekonomických dokumentů a celkový rozpočet naší strany. I to je natolik závažná věc, že nelze takový bod schvalovat bez diskuse, pouze per rollam.

Na druhou stranu, pokud bude telekonferenčně probíhat i diskuse, což očekávám, nebude tato diskuse jistě krátká. Proto by nebylo vhodné zařazovat na jednání bodů více. Myslím, že budeme rádi, když za ten jeden den stihneme projednat aspoň tyto tři klíčové body.

Autor: 
Jan STERn