Poslanecké dny Květy Matušovské

13. 1. 2021

I v současné obtížné situaci jedná poslankyně Květa Matušovská (KSČM) s představiteli měst a snaží se pomoci.

V rámci poslaneckého týdne tak jednala se starostou Skutče Pavlem Bezděkem. Ptala se ho na současnou situaci, na hudební festival, který už má ve městě dlouholetou tradici, v loňském roce se nemohl uskutečnit a situace není příznivá ani letos.

Město bylo úspěšné při získávání dotací, daňový balíček mohl přijít dřív, bohužel teď v nevhodnou dobu. Diskutovalo se také o stavebních úřadech, stejně tak o dalších připravovaných akcích, otázkou je, zda se uskuteční. K. Matušovská slíbila, že pokud to bude možné, pomůže při zajišťování finančních prostředků.

Poslankyně navštívila rovněž starostku České Třebové Mgr. Magdalénu Peterkovou. Vedle pandemie se hovořilo o zajištění očkovacího centra, městský úřad funguje, paní starostka informovala o akcích, které se setkaly s velkým ohlasem, jako např. Českotřebovský Ámos, kdy město vyhodnotilo na základě návrhů 14 pedagogů, a chtějí pokračovat, pokud to situace dovolí.

Jsou připraveni také na rekonstrukce objektů, město nezapomíná ani na seniory a K. Matušovská i zde slíbila podle možností pomoc.

Od místostarosty Ing. Zeleného dostala květiny a zapsala se do Pamětní knihy.

Fotogalerie

Autor: 
Lidmila Kružíková