Slovo předsedkyně OV v Ústí nad Orlicí Eriky Kohoutové

19. 11. 2020

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé,

 

po delší odmlce přicházím mezi Vás opět prostřednictvím webových stránek okresního výboru KSČM, protože jiná forma setkání vámi současné době není možná.

Kdo mě dobře znáte, víte, že tím dost trpím, protože preferuji osobní kontakty, setkávání se kolektivu. Na schůzích a různých setkáních probíhá vzájemná diskuse, mám možnost slyšet vaše názory, přejímat mnohé rozumné myšlenky, kterými se dá dál pracovat, mohu reagovat a odpovídat na to, čemu naší práci nerozumíte. S Vašimi názory a dotazy se často obracím i na vedení strany, hlavně na předsedu V. Filipa, mnozí vás to ví.

Bohužel, rok 2020 je na setkávání se ať již rodinách, přáteli, či na schůzích, případně setkání politiků s občany, zásluhou korona-viru velice chudý. Odráží se to i nežádoucím ochlazování vzájemných vztahů na všech úrovních. A tak jedním mála pojítek mezi námi zůstávají sociální sítě,

které však mají své limity a osobní kontakt nenahradí. Ne každý je na sociálních sítích jako doma, ne ke každému se informace touto cestou dostanou. Mohu pouze doufat, že si důležité informace budete rámci možností vzájemně předávat, o co Vás touto cestou prosím.

 

Původně jsem chtěla začít připomenutím 17. listopadu 1989. Protože včerejších Haló novinách vyšel na první stránce rozhovor předsedou ÚV KSČM V. Filipem  „31 let svobody! Opravdu?“, rozhodla jsem se místo svého proslovu k17. listopadu, poskytnout Vám informace o tom, jak současné době v důsledku vládních opatření fungujeme.

Zmíněný rozhovor Vám doporučuji přečtení na jiném místě.

 

V létě naše vláda podlehla tlaku pravicových poslanců, podnikatelů a dobrodružství chtivých cestovatelů. Došlo příliš širokému rozvolnění vládních opatření a současně se pozdě podchytil nástup druhé vlny korona-virové epidemie. A opět nastoupili ti samí, kteří vládu dotlačili do uspěchaného rozvolnění, tentokrát kritikou toho, co svým tlakem způsobili. Navíc jim dlouhodobá permanentní kritika vlády přinesla plusové body a úspěch krajských volbách. Zdá se, že soustavná kritika, ať už opodstatněná, či nikoli, přináší úspěch. Ten, kdo pro jiné pracuje, moc o tom nemluví , a očekává, že si toho někdo všimne a zásluhy ve volbách ocení, ten bohužel ostrouhá. Přesně tak dopadla krajských volbách KSČM.

 

A teď slíbené – jak důsledku omezení  ,,funguje okresní výbor , ale nejen ten.

 

Práce okresních výborů je letošním roce hodně komplikovaná a tak nějak nebyla a není vidět.

Z letošního roku jsme více než šest měsíců pracovali téměř izolaci.

První námi pořádanou akcí okrese, na které se mohlo sejít do 100 osob, byla srpnu vzpomínková akce na Lázku, která byla letos pouze setkáním pořadatelů kulturním domě Cotkytle, samozřejmě jsme nezapomněli položit květiny k pomníku a pomníčkům hrdinů, které se této oblasti nacházejí. Před volbami do krajského zastupitelstva jsme připravili okresní volební mítink na Mírovém náměstí Ústí nad Orlicí. Tím výčet akcí pro kontakt s občany letošním roce bohužel končí. Ano, byly i jiné akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli, ale ty nepatří do tohoto výčtu, protože hlavním organizátorem byl někdo jiný.

Mezi nejdůležitější aktivity patřila volební kampaň, na které se podílela značná část členů, rodinných příslušníků a našich příznivců. Osobním kontaktům však tato kampaň nesvědčila, mnozí občané, zejména Ti starší, měli strach o své zdraví. Jak jsem již zmínila výše, značné úsilí našich poslanců a zastupitelů nedosahovalo patřičného zviditelnění a tak všechnu smetanu slízl někdo jiný.

Tématu voleb Vám doporučuji přečtení rozhovor Kateřinou Konečnou.

 

Členských schůzí základních organizací se pochopitelných důvodů od března do listopadu moc nekonalo, a je to znát. Tady máme největší dluh, ale ten současné době nemůžeme ovlivnit.

Jednání okresního výboru a výkonného výboru se po první vlně konala od května každý měsíc, od září už ohledem na zdravotní rizika s nižší účastí. Plánovaná jednání okresního výboru rozšířená o předsedy základních organizací musela být zrušena. Poprvé letošním roce se rozšířené jednání okresního výboru konalo koncem května. To, které bylo plánu na 5. prosince, muselo být zrušeno.

Stejné je to s jednáním krajského výboru. Začátkem listopadu vedení strany doporučilo do ukončení nouzového stavu jednání okresních a krajských výborů nekonat. Nejnutnější věci projednat ve výkonných výborech. Zrušena byla i jednání ústředního výboru.

XI. Sjezd KSČM, původně plánovaný na duben 2020 a důvodu korona-viru přesunutý na listopad, musel být opět odložen. Zatím na neurčito.

Všechna důležitá rozhodnutí na všech úrovních od okresů po ústřední výbor době nemožného

setkání rámci příslušných orgánů, probíhají elektronicky.  

 

V úterý 10. listopadu proběhlo zatím poslední jednání Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí, na kterém byl, mimo jiné, schválen rozpočet na rok 2021. Byly projednány a schválený další důležité materiály. Zápis jednání obsahující důležité informace pro členy, byl zaslán i předsedům ZO, aby mohly být informace krátké době mezi členy ZO.

Současně chci upozornit nejen členy KSČM, ale všechny občany, kteří se zajímají o politiku KSČM, že existují Haló noviny ( tištěné i internetové formě), ze kterých lze čerpat informace. Mnohé informace, články, stanoviska lze najít i na webových stránkách KSČM: www.ksčm.cz

 

S přáním pevného zdraví Vám i Vašim rodinám

 

Erika Kohoutová

předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí