Milion chvilek sahá po moci

21. 1. 2020

Příchuť moci a manipulace zaujal toto uskupení natolik, že Mikuláš Minář by rád obsadil místa v Radě České televize. Obrátil se na všechny známé, aby navrhli lidi, kteří budou moci kandidovat do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Mají prý zastupovat pestrou občanskou společnost. Jak to myslí doopravdy je nasnadě. Chystá se ovládnout veřejnoprávní prostředky a dosáhnout tak své prezentace takovým způsobem, který bude moci ovlivnit.

Když se zamyslíme nad jeho činností, jedná se vlastně pouze o bourání stávajícího stavu, a to ve všech oblastech, o kterých Minář hovoří. Nelíbí se mu politické strany, ministři, premiér ani prezident. Nelíbíme se mu ani my, kteří s ním nesouhlasíme. Rozhodně mi u tohoto člověka chybí zájem o skutečný stav věcí veřejných, života v České republice a nezajímají ho ani problémy občanů. Koneckonců, dá se to předpokládat. Nedokáže totiž předložit, natož prosadit, žádná zlepšení ve prospěch života lidí ve městech a obcích naší republiky. Zajímá ho jenom dosáhnout na zvýšení svého vlivu a zničení poměrně fungujícího systému. Měl by si především uvědomit, že žijeme v demokratickém státě, kde o tom, kdo bude vládnout, rozhodujeme všichni, a to pomocí voleb.

Organizování demonstrací, napadání všeho, nikdy nevede k možnosti nastolení lepší situace. Máme u nás svobodu shromažďovací i svobodu slova. Slova, která jsou vyřčena. by však měla obsahovat reálné a zákonům odpovídající požadavky. Pokud občané dali důvěru a dávají i nadále současné vládě, není rozhodně žádný důvod, aby odstupovala pouze kvůli jednostrannému názoru Mináře. Bylo dosaženo spoustu pozitivních kroků, které předchozí vlády celé roky opomíjely.

Pokud chceme i nadále, aby naše republika prosperovala, je třeba vyvarovat se podobných aktivit, které nám tu předvádí Milion chvilek. Naštěstí ve většině případů rozhoduje zdravý rozum a všichni věříme, že se i nadále bude dařit napravovat kroky minulých pravicových vlád. Práce rozhodně nekončí. Program KSČM, který bude provázet krajské a senátní volby na podzim tohoto roku, je sestaven s pomocí občanů, s kterými se setkáváme a pečlivě nasloucháme jejich názorům.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM