F. Zachariaš: Čas se nezastaví

19. 7. 2016

Letošní rok je rokem, kdy můžeme obhájit svoji práci v rámci krajských voleb. Právě toto téma by mělo být dnes zájmem všech, kteří se ocitli na kandidátkách KSČM pro krajské volby. Volby jsou soutěž mezi politickými stranami a mimo to by měly být především bilancí splněných slibů z volebních programů, které jsme dali lidem v obcích a městech. Je tudíž nezbytně nutné, aby nás ani prázdniny či letní dovolené neodvedly od práce a zájmu o občany. Na ně totiž dopadají problémy, které nejsou schopni sami řešit.

Je třeba se vyjadřovat ke všem skutečnostem, které se objeví v mediálním světě, mohou zasáhnout do života lidí a ovlivnit další orientaci krajské politiky. Nedávno jsme na jižní Moravě zaznamenali příchylnost brněnského primátora Vokřála k sudetským Němcům. Nikdy bychom neměli zapomenout na to, co naši starší lidé zažili v rámci Sudet. Nesmíme zapomínat na minulost, ale musíme se zajímat i o současnost a budoucnost, kdy je třeba řešit dostatek pracovních příležitostí, dopravu, zdravotnictví i školství.

KSČM zásadně bude i nadále prosazovat dostupnou a kvalitní lékařskou péči, bezplatné školství, dostatek nových pracovních příležitostí či možnost rekvalifikací pro ty, kteří museli z krachujících podniků odejít. V padesáti letech život pro ně rozhodně nekončí a po mnohaleté poctivé práci mají nárok, aby nezůstali v tomto věku bez finančních prostředků. Budeme se snažit obnovit učňovské školství, které bylo pravicovými vládami neuváženě potlačováno, a kdysi zcela běžné profese tak dnes chybí.

K volebním urnám půjdeme prakticky za pár dnů. Snažme se tedy nejen bilancovat, ale i připravit další východiska pro ty, kteří se chtějí na rozvoji našich krajů podílet.

Autor: 
Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov a kandidát pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM