G. Hubáčková: Ne každý nápad znamená zlepšení

18. 7. 2016

Přestože jsou prázdniny v běhu, mnozí učitelé a rodiče mají těžkou hlavu z toho, co děti od září čeká. Po mnoha diskusích v rámci inkluze, která není pro školy, děti ani rodiče pozitivním řešením, připravila ministryně Valachová další zlepšovák. Dosud byly školy dotovány v podstatě spravedlivě, a to podle počtu žáků. Nové opatření by mělo peníze školám přinést podle odučených hodin.

Systém průhledného financování příspěvků na žáka má změnit inovace, která bude nepřehledná a může znamenat i „kouzla“ s různými hlášeními. Tato novela školského zákona se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří i školních družin, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obec. Vyhne se soukromým a církevním školám. Od školního roku 2018/2019 by školy neměly být financovány podle počtu žáků, ale podle množství odučených hodin, jejichž maximální rozsah určí ministerstvo školství.

Co nás tedy čeká a nemine po problematické inkluzi, dnes vlastně nikdo z učitelů nedokáže odhadnout. Rozhodně to však bude znamenat další komplikaci již zavedeného  a zcela průhledného systému. Ke všem těmto problémům se přidávají i starosti co s dětmi o prázdninách. Mnozí z rodičů nemají možnost umístit děti u svých příbuzných, protože dnešní prarodiče často ještě pracují a sami rodiče kvůli obavě ze ztráty zaměstnání nemohou čerpat náhradní volno a to i vzhledem k tomu, že by rodina nebyla finančně zabezpečena.

Letní tábory pro děti sice péči o děti nabízejí, ale rozhodně neřeší, kde děti stráví volný čas po celé dva měsíce. Navíc jsme v posledních dnech mohli sledovat upozornění nespokojených rodičů s hygienou či formou stravování v letních táborech. Ani cena za pobyt dítěte není pro mnoho rodin zanedbatelnou položkou a někteří rodiče si ji vůbec nemohou dovolit. A tak volný čas dětí řeší různě svépomocí známých a přátel a v práci prožívají obavu, zda si ratolest nezpůsobí úraz či něco neprovede.

Je třeba pochválit některé obce a města, které pro děti zaměstnaných rodičů pořádají finančně dostupné příměstské tábory. Je to jedno z řešení, které nám rodičům umožní svěřit do rukou dítě těm, kteří se po dohodnutou dobu dokážou postarat o naplnění volného času dětí. Přesto však v letních měsících potkáváme na sídlištích bezcílně bloumající děti s klíčem na krku. Neuvážené zrušení domů dětí a mládeže a různých kroužků způsobuje to, že právě o prázdninách jsou děti ohroženy mnohem větším množstvím úrazů. Podle průzkumů 28, 6 procent dětských úrazů vzniká z neorganizovaného sportu či her dětí bez dohledu dospělých.

Snažme se tedy, aby děti při sportu využívaly všech dostupných ochranných pomůcek, a pokud možno sport i hry probíhaly za dozoru dospělých. Toto je právě jeden z důvodů, proč bych uvítala, aby i o prázdninách fungovaly kroužky, domy dětí a mládeže i všechny další organizace, které jsou schopny postarat se o volný čas dětí. Toho totiž mají o prázdninách skutečně hodně.

Autor: 
Gabriela Hubáčková, poslankyně Parlamentu ČR a stínová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM