L. Šulda: Stále je potřeba pracovat nad zlepšováním podmínek pro život

12. 7. 2016

Na konci května zveřejnil Český statistický úřad výsledky výběrového šetření »Životní podmínky domácností«, které se konalo v roce 2015. V případě Olomouckého kraje můžeme na zkoumaných ukazatelích zaměřených na sociální a ekonomické podmínky českých domácností sledovat mírné zlepšení. Průměrný čistý příjem domácností v roce 2014 dosáhl v roce 2014 147 100 Kč na osobu, v meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 4,3 procenta, to bylo i více než růst celorepublikový, který byl 2,8 procenta. Vyjádřeno finančně, byl však celorepublikový průměr domácností 157 600 Kč na osobu. V krajském srovnání se tak Olomoucký kraj ocitl až na devádém místě ze 14 krajů ČR.

Další data jsou již pesimističtější. Téměř čtvrtina domácností Olomouckého kraje uvedla, že se svými příjmy vycházela s velkými obtížemi či obtížně, zároveň pouze osm domácností ze sta uvedlo, že se svým příjmem vycházelo snadno nebo velmi snadno. V souvislosti s právě probíhajícími letními prázdninami vyznívá poměrně smutně údaj, který hovoří o tom, že 41,1 procenta domácností v kraji si nemohlo dovolit roční týdenní dovolenou mimo domov. 41 procent domácností pak nezvládalo zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9700 Kč, ať již může jít o roční nedoplatek za vodu, elektřinu či plyn nebo věci každodenní potřeby. Poslední dva údaje zařadily Olomoucký kraj na jedno z posledních míst mezi kraji v ČR, hůře na tom byly pouze kraje Moravskoslezský a Ústecký, potažmo Pardubický.

Půjčku (kromě bytových) pak splácelo 12,8 procenta domácností v kraji, pro polovinu z nich splácení představovalo velkou zátěž. Hypotéky a jiné půjčky pak splácelo 15,9 procenta domácností. Zajímavá je také ta skutečnost, že 38 procent domácností nemělo žádného pracujícího člena. Mezi tyto domácnosti mohou patřit domácnosti důchodců nebo neúplné rodiny s vyživovaným dítětem a samozřejmě rodiny s nezaměstnanými členy. Vybrané údaje tak ukazují, že ekonomická a sociální situace domácností v kraji není příliš optimistická a je nutné její podstatné zlepšení.

Je potřeba nadále všestranně pracovat na zlepšení situace v kraji, a to z mého pohledu v několika rovinách. Jednou z nich je zlepšení nedostatečné dopravní infrastruktury v některých částech kraje, především v oblasti Jesenicka. Tuto oblast je potřeba napojit lépe na kraj, a to nejen rekonstrukcí silnice přes Červenohorské sedlo, ale především zlepšením železničního spojení.

Další rezervy vidím ve struktuře pracovního trhu. Ačkoli Olomoucký kraj je v počtu nezaměstnaných nad celorepublikovým průměrem, již dnes v některých částech kraje není možné najít například v technických oborech a dělnických profesích kvalifikovanou pracovní sílu. Je tedy úkolem kraje ve spolupráci se státem a využitím fondů EU zaměřit se na zlepšení tohoto stavu – rekvalifikační kurzy, preference některých vzdělávacích oborů, diferenciace investic. Jinak náš kraj ztratí pro investory, ale především pro občany svou atraktivitu.

Autor: 
Ludvík ŠULDA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM