Ministr zahraničí odpovídá na otázku: Mohou se sudetští Němci stále domáhat majetku v České republice?

10. 10. 2017

Ústní interpelace Václava Snopka, poslance PS PČR za KSČM na nepřítomného ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Vážený pane ministře, v minulých dnech se na mě obrátilo několik znepokojených občanů ohledně majetku sudetských Němců. V čem jaksi spočívá podstata tohoto znepokojení? Čerpám z veřejných sdělovacích prostředků. Cituji: Sudetští Němci se stále mohou domáhat majetku v České republice. Část z nich si stěžovala u soudu a uspěla. Majetkové nároky sudetských Němců v České republice trvají. Zemský soud v Mnichově zrušil změnu stanov krajanského spolku, kterou se uskupení nároku na vrácení majetku chtělo vzdát. Soud tak rozhodl na konci června. Nicméně rozhodnutí nenabylo právní moci a po měsíci bylo nutné vydat nějaké stanovisko. Když jsem se podívat na stránky, tak jsem zjistil, že část takto militantně nastrojených sudetských Němců stále přiživuje tuto myšlenku.

Ptám se vás, pane ministře: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto skutečnosti a přijímá adekvátní opatření? Další otázka: Jsou skutečně majetkové nároky ošetřeny v mezinárodních smlouvách a zakotveny do právního řádu Spolkové republiky Německo a České republiky? Děkuji za odpověď. 

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ MINISTRA L. ZAORÁLKA ZDE

 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM