KOUZELNÉ VYSTOUPENÍ SOUDRUHA TVRZNÍKA NA ČL.SCHŮZI VE VYSOKÉM MÝTĚ

7. 10. 2017

Když už mám slovo, dovol mi s. předsedo ještě několik vět k práci organizace. Jednotlivé akce a i celkovou práci jsi zhodnotil. Já bych se jen rád zmínil o úrovni stranického vědomí u mladších členů obecně a možnostech stranického vzdělávání. My starší jsme to měli jednoduché. Existovalo povinné stranické školení základního typu jež probíhalo někde i zčásti v prac. době, existoval i vyšší stupeň VUML. 

Kdo z mladších už tuto zkratku nezná, byla to Večerní univerzita marxismu leninismu a také ne vždy večer. Přednášeli na ní lektoři s vyššími vysokoškolským vzděláním. I ve Vysokém Mýtě takoví lektoři i absolventi byli a někteří ještě žijí. Dnes takové možnosti nemáme a nedaly by se ani uskutečnit. Leckdy se nám tato školení zdála až nezáživná. 

Ale zůstaly nám v myslil alespoň ty nejdůležitější základy a zásady socialismu. Dnešní mladší členové strany tyto možnosti nemají a přejímání našeho světového názoru z médií, ať rozhlasu, televize nebo tisku nelze. Tam, pokud se o "našem vyznání" zmíní, tak jen v pomluvách a lžích. Zbývá nám pak jen naše HaNo. Bohužel jejich odběr je minimální i mezi straníky. Jedním z důvodů je i jejich cena. Celoroční předplatné i když nižší o cca 300Kč,- je kolem 3,5 tisíce. Já osobně se mohu pochlubit něčím mimořádným. Mně je obrazně řečeno platí Státní pojišťovna. Vysvětlím: při zaměstnání jsem si platil úrazovou pojistku 32 Kč,- měsíčně. Po odchodu do důchodu jsem mohl dostat  jednorázově 17 tisíc nebo měsíčně 305 Kč,-, tj. ročně 3 660 Kč,- což mi na HaHo téměř vystačí. Už i několik starších členů mi sdělilo, že ztrácejí důvěru v současnou kvalitu a kvantitu práce strany. Při tak malém počtu poslanců (máme jich 33) prý nic v parlamentu nezmůžou a strana tím ztrácí ve společnosti respekt a význam. A právě to slýchám od těch členů, kteří HaNo neodebírají. Pak nevědí nic o tvrdé a sysifovské práci našich poslanců v parlamentu ani o jejich aktivitě mezi lidmi po celé volební období. Co to dá za práci prosadit návrhy zákonů - a to zákonů hájících zájmy všech pracujících - jen do programu jednání! Natož pak je prosadit. Církev blahořečí své svaté. Já bych měl také některé naše poslance vzhledem k jejich dlouholeté úmorné práci za svaté v našem slova smyslu - rozumíme si? V poslední době vychází v HaNo všechny interpelace našich poslanců. I články našich stínových ministrů na vysoké odborné úrovni. I teoretická pojednání našeho světového názoru HaNo lze předplatit i jen na určité dny s donáškou do domu. Např. páteční HaNo, kde je i celotýdenní program televize, rozšířené o přílohu se zajímavými i zábavnými články. Ty moje výtisky už v poledne nemám. S povinnou denní procházkou je roznáším střídavě třem straníkům a třem sympatizantům.

Autor: 
s.Tvrzník