SPLŇME TO, ZAČ BOJOVALI NAŠI RODIČE A PRARODIČE

6. 10. 2017

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé.

Vítám Vás na naši dnešní členské schůzi, která se uskutečňuje na závěr letošního léta. Na poslední členské schůzi  jsme si připomněli všechny akce které proběhly v době květnových dnů,ať již to byl 1. Máj, 8. květen a hlavně 72. výročí ukončení II. sv. války, porážkou nacistického Německa. Současně jsme připomněli, co nás čeká v další části roku. Z regionálních událostí to bylo setkání na Lázku, které bylo velmi úspěšné a to i přes to, že nebylo splněno avizované vystoupení předsedy s. Filipa pro jeho účast v zahraničí. A tak hlavní vystoupení obstarala poslankyně EP s. Konečná a podle odezvy přítomných velmi úspěšně. Celé další období bylo pak ve znamení řady politických afér, které se naši straně vyhnuly, ale pokud jde o naši zem, pak k dobrému jménu jistě nepřispěly. Navíc tyto aféry značně omezily činnost vlády nejrůznějšími vnitřními spory. Soc.dem. nebyla schopná dostát svým předvolebním slibům, například bráněním církevních restitucí. Tato slabá role Soc. dem. se ukázala i v tom, když ve vládě tolerovala poklonkování KDU ČSL s pohrobky Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ministři České vlády se poprvé v historii znovu omlouvali za výsledek druhé světové války. Je pravdou, že vláda sice činila některé sociální kroky, nelze však opomenout, že zde působil tlak KSČM a odborových svazu. Dále je třeba připomenout i vliv blížících se voleb. ČSSD například pro odpor pravicové opozice nenašla odvahu prosadit novelu zákoníku práce. Stále více vláda prosazovala naše polokoloniální postavení. Velmoci kolem české republiky vytrvale balancují na hraně válečného konfliktu s Ruskou federaci a ohrožuji tak světový mír. Česká republika je do tohoto dění  víc a víc svou současnou vládou vtahována. Nemyslím si, že by to bylo v zájmu našich občanů.

Většina z nás žijících v České republice si nic takového nepřeje.

Naopak, přáli by si, aby nadcházející období nepromrhalo výsledky ekonomického růstu, položilo základy trvale udržitelného sociálního systému. Vláda premiéra Sobotky byla slabá po celou dobu svého mandátu. Fakticky se velmi dlouho neopírala o žádnou vládní progresi. To nás vede k zamyšlení v nadcházejících volbách, kde hledat východisko z dnešního marasmu. Mám za to, že ani prezident Zeman nijak zvlášť nepřispívá svými bonmoty a stanovisky k vyjasnění situace před volbami a možná i po volbách. Přes to si myslím, že naše strana vydala námětu pro volební kampaň dost. Některé stále zaznívají z vystoupení našich představitelů v rozhlase i televizi, kam jsou mimořádně zváni. Důkazem toho je i vystoupení našeho předsedy s. Filipa na setkání ve Svojšicích v televizním programu ČT 24 i dalších. To je nesrovnatelné s minulými lety. Tato pozvání ještě přetrvávají.

Budou i další příležitosti se seznámit s našimi kandidáty pro volby do parlamentu ČR.
Na první příležitost bych Vás rád pozval 27. září na pěší zónu v Žamberku, kam by měla zavítat v 15,00 h předvolební štafeta. Bylo by na místě se zúčastnit a pozvat naše známé, protože jestliže na třetím místě kandidátky Pardubického kraje máme svého člena Miloše Drhlíka, pak není co dodat. Další příležitost se nám dostává v úterý 3.října  v 15,00 h na okresním mítinku v Ústí nad Orlicí, kde se nám představí celá řada našich kandidátů a v programu bude účinkovat  i  hudba z Jablonného nad Orlicí. 18. října pak následuje krajský mítink v Pardubicích. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.

O dalším vývoji, který bude následovat v České republice rozhodne účast v nadcházejících volbách  20.a 21 října 2017  a zejména vlastní výsledky voleb.A věřte soudružky a soudruzi, tentokrát jde o velmi mnoho. Denně jsme svědky jak jsme postupně zatahováni  do válečných příprav, různých obchodních uskupení  pro nás nevýhodných , i na přijímáni uprchlíku s patřičnými výhružkami, pokud se nepodřídíme bruselskému diktátu. A zase se zde ukázala dvojí tvář koaličních stran při hlasování o nepromlčení různých tunelů v ekonomice, smlouvě s Kanadou nebo uzákonění možnosti obecného referenda.

Mějme toto a celou řadu dalších neprosazených myšlenek v parlamentu na paměti, než hodíme volební lístek s číslem 8 do volební urny. Jen tak můžeme splnit to, zač bojovali naši rodiče a prarodiče.

Josef Exler, předseda ZO Žamberk
21. září 2017