Za spravedlivou mzdu a důstojný život

30. 8. 2017

Rozhovor s volebním kandidátem č. 10 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Pardubický kraj, předsedou OV KSČM Pardubice ROMANEM HARMATEM

Na veřejnosti stále převládá názor, že v KSČM jsou jen starší lidé a to i ve vedoucích funkcích. Kandidujete jako poměrně mladý člověk do Poslanecké sněmovny, jste členem Krajského výboru a předsedou Okresního výboru KSČM v Pardubicích. Jak byste s uvedeným názorem polemizoval?

Nevím, zda chci s tímto názorem polemizovat. Mohu však říct, jak to vnímám já. KSČM má mnoho starších členů, kteří pomáhali naši stranu budovat a stále jsou ji užiteční. Jistý nedostatek vidím v malém množství členů středního věku, mezi které se počítám i já, kteří za sebou mají již nějaké životní i pracovní zkušenosti. V poslední letech se nám daří oslovovat i mladší ročníky, studenty či krátce pracující, kteří hledají odpovědi na své otázky a není jim jedno, v jaké společnosti budou žít. Pravidelně se účastní našich akcí, pomáhají nám a mnozí z nich se později stávají  platnými členy strany. Na různých i neformálních setkáních se nám daří oslovovat tuto věkovou kategorii a zapojovat ji do naší práce. Myslím, že dobrou odpovědí pro škarohlídy je naše kandidátka do Sněmovny, která má zastoupené všechny věkové kategorie, rozmanité profese a její věkový průměr je 45 let. Myslím, že máme opravdu co nabídnout.

Postupem času jste se z průměrného zaměstnance podniku stal vedoucím pracovníkem se zodpovědností za několik desítek pracovníků. Máte zkušenosti s jednáním uvnitř pracovních kolektivů, znáte názory obyčejných lidí a najednou vám KSČM dala důvěru pro předsednickou funkci v okrese. Jak byste svůj vývoj charakterizoval, když se ohlédnete zpět?

Ten vývoj, chcete-li první setkání s lidmi s KSČM, začal mnohem dříve. Mnoho z mých přátel se angažovalo v dobrovolné činnosti pro mládež ve volném čase zdarma (stejně jako já), byli a jsou zároveň členy KSČM. V této fázi jsem si spojil jejich morální kredit a sociální cítění s jejich prací v KSČM, která jak jsem zjistil, má mnoho společných atributů. V zaměstnání jsem pracoval z počátku na nižších pozicích, z kterých jsem se postupně propracoval výše. Nikdy jsem ovšem nezapomínal na potřeby a názory zaměstnanců na všech úrovních. Myslím, že jejich důvěru jsem zúročil i tím, že jsem v jedné mezinárodní společnosti zakládal pro roce 2004 odborovou organizaci, které jsem byl předsedou a ta v té době měla zhruba 70% zaměstnanců.

A jak to bylo v pozdějších letech?

Začal jsem se spolupodílet na práci v rámci základní organizace, okresu i kraje a  logickým vyústěním této práce byla kandidatura na předsedu OV KSČM Pardubice, kterým jsem byl v prosinci roku 2015 zvolen, stal jsem se posléze i členem Výkonného výboru KV KSČM Pardubice. Stále jsem však v kontaktu i s občany v různých společenských organizacích jako je Pionýr, zahrádkáři apod.

Vraťme se k blížícím se volbám. V programu má komunistická strana řadu cílů, jejímž naplněním by se výrazně zlepšil život většiny lidí. Můžete některé přiblížit, které by voliči i ve městě Pardubice neměli »přeslechnout«?

KSČM má pestrý program, který reflektuje potřeby nejen obyvatel, ale i celé společnosti a jejího zdravého vývoje do budoucna. Nesmíme opomíjet naše národní zájmy a podvolovat se tlaku jiných zemí či nadnárodního kapitálu, který si z našich občanů v posledních letech udělal zdroj levné pracovní síly ve svůj prospěch. Na Pardubicku je jedním z našich hlavních problémů doprava. Je třeba realizovat rychlostní kominikaci R35, která má naším krajem procházet, budovat silniční obchvaty a rozvíjet lodní dopravu splavněním Labe, což může přinést našemu regionu další prosperitu. Nesmíme však zapomenout na mzdy.

Ve vašem regionu působí mnoho nadnárodních společností, které zaměstnávají tisíce lidí...

Musíme se zasadit o to, aby za svou práci dostávali spravedlivou mzdu tak, aby mohli žít důstojným životem občana 21. století. S tím souvisí i obnova prestiže do této doby podceňovaného odborného školství a rozvoj průmyslových oborů s vysokou přidanou hodnotou. Myslím, že náš kraj má veliký potenciál, který je potřeba využít ve prospěch jeho obyvatel. V podobné míře to platí pro všechny občany ČR. Program KSČM je programem levicové strany, které není jedno jak žijí všechny vrstvy obyvatel ČR, jakou mají životní úroveň a zda mají budoucnost nejen pro sebe, ale i své potomky.

Setkání občanů, které každoročně pořádají Pardubický a Královéhradecký Krajský výbor KSČM, se letos neuskuteční pod Kunětickou horou, ale ve Svojšicích v okrese Pardubice, kde se konala řada úspěšných festivalů...

V tomto roce se opravdu toto setkání po 26 letech přesouvá do nového přírodního areálu ve Svojšicích u Přelouče. Důvodem je oznámení Národního památkového ústavu o revitalizaci přírodního areálu na Kunětické hoře a zastavení konání všech veřejných akcí v přírodním amfiteátru. Letošní 27. Setkání občanů ve Svojšicích je zajímavé i tím, že zde dojde k oficiálnímu zahájení předvolební kampaně KSČM.  Lidé se tedy mohou těšit  na setkání s vrcholnými představiteli naší strany, kandidáty, poslanci Evropského parlamentu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a s dalšími členy strany. V diskusním stanu budou připraveni na vaše otázky.

Jaký nabízíte kulturní program?

Uskuteční se vystoupení populárního dua EVA a VAŠEK, které jistě znáte z televize Šlágr, dále pak dechové hudby Pardubická šestka a vokálně instrumentální skupiny Expres. V areálu budou jsou zajištěny soutěže pro děti o ceny, prodej regionálních specialit, občerstvení a mnoho dalších aktivit. Na závěr budou vstupenky slosovány o hodnotné ceny. Upřímně zvu vaše rodiny, známé a příznivce, nebudete mlitovat!

Autor: 
Jiří Černý