Německá vláda představila svou „národní strategii“ poskytovat komplexní pomoc a podporu společnostem orientovaným na společné dobro.

26. 11. 2023

 

Německá vláda představila svou „národní strategii“ poskytovat komplexní pomoc a podporu společnostem orientovaným na společné dobro. Firmy, které se zaměřují na sociální a společenské cíle, budou v budoucnu snáze získávat dotace nebo půjčky. Po celém světě přibývá společností, které se snaží o férové ​​dodavatelské řetězce, udržitelnou výrobu a najímání znevýhodněných lidí. Ale strategie, jako v Německu, většinou stále chybí. 

„ Národní strategie pro sociální inovace a veřejně prospěšné podniky“ německé vlády obsahuje celkem 70 návrhů na zlepšení. Strategie je společnou iniciativou Ministerstva hospodářství a Ministerstva školství. Jeho cílem je učinit ekonomiku ekologičtější, udržitelnější a sociálně přijatelnější. To znamená méně znečištění životního prostředí, žádné další porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích a více bezpečnosti práce a spravedlivé mzdy pro všechny zúčastněné.

TO VYTVÁŘÍ „LEPŠÍ PŘÍSTUP K FINANČNÍ PODPOŘE“, INVESTUJE DO „ROZŠIŘOVÁNÍ EKOSYSTÉMU“ A ZLEPŠUJE „PRÁVNÍ RÁMEC“ PODLE ROBERTA HABECKA, NĚMECKÉHO MINISTRA HOSPODÁŘSTVÍ.

Program zajišťuje snížení byrokratických překážek pro začínající podniky se společným zaměřením na dobro. Německá vláda navíc v říjnu zřídí centrální kontaktní místo pro zakladatele sociálních podniků. 

Kromě zjednodušeného právního rámce se změní také kritéria pro granty a dotace. Například cíle jako udržitelné podnikání a společenská odpovědnost budou hrát větší roli při udělování start-up grantu  EXIST .

Podle Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu k tomu nejsou nutné žádné změny zákona. Díky tomu mohla implementace proběhnout poměrně rychle.

Společnosti zaměřené na společné dobro zajišťují, že se všemi zaměstnanci je zacházeno a placeni spravedlivě, od těžby surovin až po výrobu a dodávky. (Foto: Unsplash)

Společnosti mohou získat půjčky snadněji, pokud nejsou řízeny výhradně ziskem

Německá vláda nedává na strategii k dispozici nové peníze ani nové fondy financování. Spíše chce otevřít stávající programy hospodářského rozvoje veřejně prospěšným společnostem a usnadnit jim přístup k úvěrům. 

Dosud měly firmy se společnou dobrou orientací obvykle velmi obtížné získat bankovní úvěry nebo ekonomické dotace. Je tomu tak proto, že většina bank a poskytovatelů finančních prostředků hodnotí žádosti spíše na základě jejich pravděpodobného ekonomického úspěchu než na základě sociálního přínosu společnosti pro společnost. Společnost, která má za cíl obecné dobro, je proto málo zajímá a není hoden podpory.

Co jsou společnosti orientované na společné dobro?

Společnosti orientované na společné dobro se nezabývají absolutní maximalizací zisku. Místo toho sledují sociální cíle, které prospívají společnosti. Například zajištěním spravedlivých a transparentních dodavatelských a výrobních řetězců. To by přineslo spravedlivé mzdy a bezpečné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na produktu nebo službě.

Obecné dobro je v podstatě o úctě k lidské důstojnosti, ochraně životního prostředí a solidaritě se všemi. Od těžby surovin po výrobu a dodávky je cílem předcházet ekologicky škodlivé a neudržitelné výrobě, vykořisťovatelským pracovním podmínkám a porušování lidských práv. 

Podle organizace „ Ekonomika pro společné dobro “ existuje ve 35 zemích více než 1 000 společností, které se zavázaly ke společnému dobru.  

Kliknutím přijmete marketingové soubory cookie a povolíte tento obsah

Nejde jen o blaho všech zúčastněných, ale i o blaho společnosti a samotného prostředí. Kromě sociálních cílů je tedy třeba dodržovat environmentální standardy a cíle udržitelnosti, jako jsou cíle EU ( Akční plán sociální ekonomiky ) nebo rezoluce Organizace spojených národů a OECD .

 

Autor: 
MV.
Zdroj: 
veřejně dostupné informace ze světa