Hlad v USA ?

8. 10. 2023

 

 

Miliardy na zbraně a válku na Ukrajině a ve světě, doma nemají kapitalistické elity pro své potřebné obyvatele prostředky na potraviny.

 

 

 

 

Co je to potravinová nejistota a jak to vypadá v Americe?

Jak souvisí potravinová nejistota s chudobou a záchrannou sítí pro výživu?

Jak vypočítáte potřebné dolary a náklady na jídlo?

Co bych měl vědět o nových odhadech potravinové nejistoty podle rasy a etnického původu?

  Co je to potravinová nejistota a jak to vypadá v Americe?

  Potravinová nejistota je definována ministerstvem zemědělství Spojených států jako nedostatečný přístup k dostatečnému množství jídla pro aktivní a zdravý život. Nedostatek potravin je spojen s mnoha nepříznivými sociálními a zdravotními důsledky a je stále více považován za kritický problém veřejného zdraví. Mezi klíčové faktory potravinové nejistoty patří nezaměstnanost, chudoba a příjmové šoky, které mohou bránit dostatečnému přístupu k potravinám. Alternativně bylo prokázáno, že několik intervencí snižuje potravinovou nejistotu, včetně účasti na programech potravinové pomoci a širších zlepšení ekonomické stability na společenské úrovni.

  V posledních několika letech byla věnována větší pozornost úloze systémů a politik, které udržují určité domácnosti a komunity v potravinové nejistotě, včetně diskriminačních politik a systémů, které vedou k rasové a genderové nerovnosti v odměňování/výdělcích a bohatství. Například černošské a latinskoamerické rodiny mají podstatně menší bohatství než bílé rodiny. Podle Federálního rezervního výboru je střední bohatství černošských rodin méně než 15 procent bělošských rodin (24 100 $ vs. 188 200 $) a střední bohatství latinskoamerických rodin je asi 20 procent bělošských rodin (36 100 $ vs. 188 200 $).Podobně Národní centrum ženského práva uvádějí, že mezi celoročními pracovníky na plný úvazek dostávají indiánské ženy obvykle pouze 60 centů za každý dolar vyplacený bílým nehispánským mužům. Tento rozdíl v odměňování obvykle představuje ztrátu 2 055 $ každý měsíc nebo 24 656 $ každý rok. Tyto přetrvávající rasové rozdíly, které mají kořeny v historii strukturálního a systémového rasismu, přispívají k rozdílům v potravinové nejistotě, které dnes vidíme.

  Map the Meal Gap ukazuje, že potravinová nejistota existuje v každém okrese a kongresovém okrsku v USA, ačkoli prevalence potravinové nejistoty se v různých populacích a na různých místech výrazně liší. Odhady ze studie jsou na individuální úrovni – odrážejí počet jedinců (nebo dětí), kteří žijí v domácnosti s nedostatkem potravin. Vyberte svůj stát, okres nebo okres z naší interaktivní mapy výše a začněte se dozvědět více o potravinové nejistotě ve vaší komunitě a potravinových bankách, které je obsluhují. Získejte přístup k místním údajům o potravinové nejistotě , seznamte se s naší metodologi nebo si přečtěte o významných zjištěních z letošní studie.

  Fakta o seniorském hladu v Americe

  V roce 2021 čelilo hladu 5,5 milionu seniorů ve věku 60+. To je 1 ze 14 seniorů nebo 7,1 % všech seniorů.

  Hlad si vybírá krutou daň na zdraví a výživě seniorů – vystavuje je riziku chronických zdravotních stavů, jako je deprese, astma a cukrovka.

  Někteří senioři častěji čelí hladu kvůli rasové a ekonomické nerovnosti. Senioři budou s větší pravděpodobností čelit hladu, pokud se identifikují jako černoši, Latinoameričané nebo někteří domorodí Američané kteří mají nižší příjmy;nebo mají zdravotní postižení.

   K dispozici jsou nutriční programy které pomáhají seniorům dovolit si jídlo,

   včetně programu doplňkové nutriční asistenceetně (SNAP).

   1 ze 14 - AMERICKÝCH SENIORŮ ČELÍ HLADU .

   Pomáhají dobrovolníci

    

   To je ta země „ zaslíbená „ „ americký sen „ ….... ?

   Že by sen „Liberální demokracie“.

    

   Autor: 
   MV.
   Zdroj: 
   Volně přístupné dokumenty z USA