Vedení OV

Předsedkyně Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Místopředsedkyně Okresniho výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Místopředseda Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Předseda rozhodčí komise Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí
Předsedkyně revizní komise Okresního výboru KSČM Ústí nad Orlicí