XXVII. setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku