Volební program KSČM do Zastupitelstva obce Libchavy

19. 9. 2018

VOLEBNÍ PROGRAM ZO KSČM NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

OBCE LIBCHAVY

Vážení spoluobčané,

základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Libchavách bude prostřednictvím svých zvolených zástupců pokračovat v dosavadní dobré spolupráci s ostatními členy obecního zastupitelstva v činnosti zajišťující rozvoj obce a zlepšování životních podmínek našich spoluobčanů. Budeme dbát o to, aby naši zvolení zastupitelé odpovědně plnili úkoly a opatření vyplývající pro ně ze zákona o obcích a našeho volebního programu.

     Prvořadou pozornost budou naši zvolení zastupitelé věnovat zejména:

* udržení a rozvoji základních služeb v obci

* podpoře podnikatelské činnosti v obci (zejména malému a střednímu podnikání), která zajistí nová pracovní místa, zkvalitní služby spoluobčanům a zvýší finanční prostředky pro další rozvoj obce

* podpoře těch investičních akcí, které budou pro obyvatele a rozvoj obce nezbytné, potřebné, reálné a finančně únosné

* zachování a rozvoji majetku obce, účelnému a hospodárnému využití finančních prostředků

* rozvoji aktivit ve sportu, kultuře a společenské činnosti v obci, zejména zájmové činnosti dětí a mládeže, podpoře společenských a zájmových organizací, zejména TJ Sokol, hasičskému sboru, mysliveckému sdružení a Českému červenému kříži

* péči o životní prostředí, zajištění veřejného pořádku a zajištění ochrany života a majetku občanů

* opatřením k podpoře bytové výstavby v obci

* opatřením, která přispějí k dobré práci základní školy a mateřských škol

* sledování sociální situace v obci – podle možností poskytovat nezbytnou pomoc nejpotřebnějším spoluobčanům

* opatřením, která budou snižovat škody, způsobené přívalovými dešti, nebo zvýšenými průtoky vody Libchavského potoka či Tiché Orlice

* opatřením k řešení problematiky sucha v obci ( potok, rybníky )

     Vaše názory, oprávněné požadavky, připomínky a návrhy na řešení budou zvolení zastupitelé tlumočit na jednáních obecního zastupitelstva.

 

K A N D I D Á T I

Komunistické strany Čech a Moravy  pro  volby  do  Zastupitelstva obce Libchavy, konané ve dnech 5. – 6. října 2018

 1. Bc. Tomáš KACÁLEK, 39 let, státní zaměstnanec, Dolní Libchavy 230,

     bez politické příslušnosti

 2. Michal ŠKRABAN, 40 let, živnostník, Dolní Libchavy 219,

      bez politické příslušnosti    

 3. Jana SÍČOVÁ, 56 let, zdravotní sestra, Dolní Libchavy 57,

     bez politické příslušnosti

 4. František FOLK, 68 let, důchodce, Horní Libchavy 104,

   bez politické příslušnosti

5. Miroslav MARTINEK, 78 let, důchodce, Dolní Libchavy 95, člen KSČM

6. Adolf KLEPÁČEK, 55 let, dělník, Horní Libchavy 132, bez politické příslušnosti

 7. Petra VÍTKOVÁ, 43, let, dělnice, Dolní Libchavy 176, bez politické   

      příslušnosti

8. Petra ŠRŮTKOVÁ, 30 let, lomařka, Horní Libchavy 129,

   bez politické příslušnosti

9. Marie PECHANCOVÁ, 61 let, důchodkyně, Dolní Libchavy 229, členka KSČM

10. Petr SÍČ, 66 let, důchodce, Dolní Libchavy 57, bez politické příslušnosti

11. Jiří ŠMÍD, 45 let, dělník, Dolní Libchavy 59, bez politické příslušnosti

12. Ludmila PRAŽÁKOVÁ, 64 let, důchodkyně, Dolní Libchavy 120,

       bez politické příslušnosti

13. Libor JEŠINA, 42 let, dělník, Dolní Libchavy 99, bez politické příslušnosti

14. Zdeňka FOLKOVÁ, 74 let, důchodkyně, Horní Libchavy 162,

      bez politické příslušnosti

15. Petr PIŠÍN, 72 let, důchodce, Dolní Libchavy 204, člen KSČM