Volební program KSČM do Zastupitelstva města Vysoké Mýto

18. 9. 2018

Vážení spoluobčané,

my, kandidáti za KSČM, se ucházíme o Vaši podporu a Váš hlas ve volbách do městského zastupitelstva. Společně s Vámi se chceme podílet na řešení problémů, radit se s Vámi, hledat praktická řešení při zkvalitnění života občanů, vzhledu našeho města a jeho okolí.

Z toho důvodu klademe důraz na tyto priority:

Na úseku dopravy - podpoříme dořešení výstavby rychlostní komunikace D 35 s tím, aby výstavba nebyla zbytečně oddalována a odsouvána. Podporujeme další rozšíření cyklostezek v okolí města.  Podpoříme zahájení výstavby parkovacího domu.

V oblasti hospodaření - podporujeme jasná, průhledná a kontrolovatelná pravidla hospodaření, prioritou je pro nás vyrovnaný rozpočet města. Prosazujeme hospodárné nakládání s majetkem města. Budeme intenzívně hledat smysluplné využití volných budov ve městě. 

Školství a kultura – zachovat školská zařízení ve městě se zabezpečením podmínek pro využití volného času mládeže. Podpoříme kulturní i hudební akce pořádané městem. Pomoc zaměříme také na činnost amatérských spolků a občanských sdružení ve městě. Podporujeme rozvoj integrovaných obcí. 

Zdravotnictví – prioritou je pro nás zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče. Udržet provoz Centra sociální péče a Domova důchodců. Podpoříme znovuzavedení lékařských pohotovostních služeb.

Ekologie – hodláme pokračovat v osvědčeném třídění odpadu, napomáhat ke zlepšení čistoty města, k ochraně zeleně a zdravého životního prostředí.

Další rozvoj města - budeme se aktivně podílet na realizaci cenově dostupného a důstojného bydlení ve městě. Zvláště podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Zasadíme se o důslednější propagaci vysokomýtských památek a muzeí. Podpoříme turistický ruch a nabídku služeb s tím spojených.

Naším cílem je především zdravý, spokojený a plnohodnotný život všech spoluobčanů plnících řádně své povinnosti ve vztahu k městu.