Volební program KSČM do Zastupitelstva města Lanškroun

18. 9. 2018

fVOLEBNÍ PROGRAM KSČM LANŠKROUN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2018

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám volební program KSČM v Lanškrouně pro komunální volby 2018, jehož postupným prosazováním chceme zkvalitňovat žití Vás, našich spoluobčanů.

Při jeho přípravě jsme vycházeli především z Vašich potřeb, námětů a připomínek, z vlastních zkušeností navrhovaných kandidátů.

V uplynulém období se zdařila celá řada věcí. Stále je však co zlepšovat a proto budou naši zvolení zastupitelé za KSČM v následujícím období podporovat, prosazovat, ale i iniciovat splnění následujících bodů:

  • podporovat všechna navrhovaná opatření pro zvýšení bezpečnosti občanů ve městě
  • v oblasti zdravotnictví ve městě budeme podporovat nejvýhodnější stavební rekonstrukci stávající polikliniky jako tradičního zdravotnického střediska
  • důsledně vyžadovat opravy komunikací, ulic a chodníků ve městě
  • podporovat zkvalitňování sociálních služeb ve městě, především pro seniory a postižené občany; např. prosadit plně dotovanou seniordopravu pro občany města a spádových obcí
  • prosazovat zkvalitnění dopravní infrastruktury města s okolními obcemi
  • řešit parkování motorových vozidel ve městě; zajistit první půlhodinu parkování na nám. J.M.Marků zdarma
  • prosadit zvýšení dohledu v Zámeckých zahradách