Volební program KSČM do Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí

19. 9. 2018

Vážení občané – voliči, až půjdete k volbám, dobře zvažte, komu dáte svůj hlas. Jestli budete i nadále podporovat tuto pravicovou totalitu, a nebo budete volit změnu.

Volební program ZO KSČM Jablonné nad Orlicí pro volby do zastupitelstva města v roce 2018.

Současná doba vyžaduje kvalitní zastoupení odborníků v Městském zastupitelstvu. Je nutné, aby se vytvářely hodnoty a byly budovány stavby, které město nutně potřebuje. Je třeba hospodařit s určitými rezervami úsporně, aby se nemusely v krizových situacích, brát drahé úvěry.

Pro zlepšení života v našem městě navrhujeme:

1. Snížit náklady na nákup potravin zajištěním výstavby velkoplošné prodejny typu supermarketu, a tím odstranit toto ostudné zaostávání, ve srovnání s okolními městy odpadne i dojíždění občanů za těmito nákupy do okolních měst.

2. Uplatnit vliv vložených prostředků města ve firmě Kos Jablonné nad Orlicí a firmě VAK Jablonné nad Orlicí tak, aby bylo dosaženo snížení a nebo další nezvyšování plateb občanů za odvoz komunálního odpadu a spotřebu vody.

3. Zrušit dosavadní systém přidělování obecních bytů, formou dražby nájemného. Všechny byty v majetku města přidělovat formou pořadníku. Zastavit zvyšování nájemného v bytech ve vlastnictví města. Připravit výstavbu malometrážních nájemních, sociálních bytů ve vlastnictví města.

4/ Vybudovat v našem městě univerzální zdravotní středisko, kde by byly umístěny všechny dostupné zdravotní profese, pod jednou střechou. Včetně lékárny a rehabilitace.

5/ Prioritní podmínkou každé větší investice bude, souhlas občanů.