Volební program KSČM do Zastupitelstva města Choceň

18. 9. 2018

Vážení spoluobčané,                                                                                 

Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislí města Chocně oceňují práci zastupitelstva v minulém volebním období a i nadále se chtějí účinně podílet na práci a rozvoji města pro blaho občanů.

 

Při zvolení do zastupitelstva města budeme podporovat:

● zachování a rozšiřování zdravotnických služeb včetně služeb pro seniory a rozšiřování senior dopravy,

● údržbu a rozvoj sportovních areálů, volnočasových hřišť a podporu sportovních a zájmových organizací zejména zaměřených na výchovu mládeže,

● rozšiřování separace odpadů a jejich likvidaci bez zvyšujících finančních nároku na občany města,  

● zřízení kamerových systémů sloužící na ochranu zdraví a majetku občanů a majetek města proti vandalizmu,

● podporujeme vytváření materiálního zabezpečení od předškolních zařízení až po volnočasové aktivity dětí a mládeže,

● zpoplatnění parkování v centru města (Tyršovo náměstí, ulice Krawcova, Záměstí, T.G.M. a Jungmanova), ● rekonstrukci místních komunikací a veřejného osvětlení.