OKRESNÍ KONFERENCE KSČM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

6. 3. 2018

OKRESNÍ KONFERENCE KSČM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

V sobotu 10. února 2018 proběhla v restauraci Džbán v Libchavách okresní konference KSČM okresu Ústí nad Orlicí. Konference se zúčastnili, až na jednoho nemocného, všichni zvolení delegáti, a tak nic nebránilo řídící konference ve stanovený čas začít. Po přivítání hostů v čele s předsedou ÚV KSČM s. Filipem a předsedou KV s. Foldynou a po úvodních formalitách, seznámila předsedkyně OV KSČM s. E. Kohoutová delegáty a hosty s činností KSČM za uplynulé období.

Zpráva předsedkyně se týkala všech oblastí stranické práce. Zejména členské základny, potíží v tomto směru kvůli vysokému průměrnému věku, nízkému počtu nových členů, který pramení zejména z obav ztráty zaměstnání při vstupu do KSČM.  Vzpomněla parlamentních voleb na podzim roku 2017, kdy nastal pokles našich voličů a jak se vyrovnat s tímto nedostatkem. Zhodnotila některé ZO, uváděje dobré příklady i nedostatky. Na závěr připomněla každoroční akce od Králického Sněžníku přes Lázek až ke Kunětické Hoře. Tuto zprávu pak doplnily zprávy revizní a rozhodčí komise. Po nich byla ke zprávám, ale i k činnosti vůbec vedena diskuze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S.Filip shrnul diskuzi, odpověděl na dotazy, seznámil s prací ÚV, poslanců  a jednáním s hnutím ANO a také spolupráci ( kontakty) se stranami ve světě. Podal také informaci o setkání 220 stran světa, svolaných KS Číny do Pekingu kvůli udržení míru ve světě. Zúčastnily se strany všech směrů, nezávisle na jejich programech. Starším členům se vybavily vzpomínky na Stockholmské výzvy, první z roku 1950 a druhou z roku 1972. K dotazu mladých komunistů podal i vysvětlení k lobbistce J. Mrencové a také souvislostem ohledně státní koupě tábora Lety. Rovněž o podmíněném spojenectví s hnutím ANO nedopuštěním rozkradení zbylého státního majetku (Lesy, ČEZ, Dráhy, Budvar atd.).

S. Foldyna uvedl, že vývoj ve světě nesměřuje k revoluci. K manifestu mladých komunistů požádal, aby byl přizpůsoben současným potřebám. Dále seznámil s uvažovanou modernizací dopravních cest v našem kraji. U zdravotnictví také uvedl, že bývalý ministr Julínek je ředitelem tří nemocnic.

Po ukončení diskuze proběhly volby do vyšších orgánů i orgánů okresu. Konference byla ukončena přijetím usnesení.

Autor: JUDr. Ivan Jordák

 

  Originál v příloze

Fotogalerie