Leták KSČM: 1. máj - Vzájemnou solidaritou dosáhneme více

30. 4. 2020

První máj má různé podoby.

Někdo v něm spatřuje oslavu lásky a v hlavě mu běží Máchovy verše, které snad nejvíce symbolizují oslavu spojení dvou srdcí v láskyplném souznění. Ten druhý pohled nám říká, že 1. máj je svátkem práce. Slaví jej miliony lidí po celém světě. Práce je naplněním života každého z nás. Být bez práce působí pocit beznaděje a zmaru. Každá práce má svůj nezpochybnitelný význam, je malým kouskem v soukolí našeho žití. Bez práce nevznikají nové objevy, bez práce by náš život nedosahoval nových cílů a vítězství. Právo na práci je základním právem člověka, které musíme i nadále chránit.

V době pandemie koronaviru o to víc vnímáme, jak důležitá je práce. Věřím, že se nám společným úsilím podaří vše překonat a život se vrátí do normálních kolejí. Přeji vám klidné prožití májových dnů, ve kterých si připomínáme osvobození naší země.

V příloze najdete náš leták a přání předsedy ÚV KSČM Vojtěch Filipa.

Video: 

Fotogalerie

Autor: 
Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM