Ivan Jordák pro Parlamentní listy: Koho je skutečně „Máte slovo“?

21. 11. 2017

Jako každý čtvrtek, tak i 16.11.17 proběhl na ČT 1 pořad moderovaný paní Jílkovou, „Máte slovo“. Vzhledem k datu, měli účastníci posoudit život před převratem v roce 1989, respektive, kdy bylo žití pro lidi lepší.

Byli tu zastánci doby před a doby po revoluci. I když nebyli zase někteří z účastníků, zejména těch patřících k zastáncům doby před revolucí až tolik vyhranění. Ať už se jednalo o předsedu poslaneckého klubu KSČM P. Kováčika, spisovatelku a disidentku L. Procházkovou i třetího zastánce, jehož jméno a povolání jsem nezachytil.

Druhá strana, jak ministr pan Hermann, ministr a disident p. Vondra a jeden ze studentských vůdců a podnikatel p. Bubník byli zastánci doby po revoluci a hlavně v útocích na předcházející dobu daleko ostřejší a nevybíravější. Paní Jílková, aspoň podle mého názoru, roli moderátora, tj. být nestranná a nevměšovat se do debaty, pouze ji řídit, bohužel nezvládla.

Abych ale byl konkrétní. Pan Hermann přišel s tvrzením, že je nyní lépe, protože dříve byl průměrný plat 2000 Kč a žigulík stál 40x tolik, a nyní je poměr mzdy a ceny auta příznivější. Nevím, jak k těmto číslům dospěl. Pokud si vzpomínám, tak v roce 1988/89 byla v naší továrně průměrná mzda včetně platů ve výši cca 3700 Kč, cenu žigulíka si nepamatuji, ale cena Š Favorit byla asi 84 tisíc. Nyní je údajně průměrný plat v ČR skoro 30.000 a cena Š Fabia začíná na cca 245 000.

Tedy na první pohled má pan Hermann pravdu. Jenže průměrný plat je zavádějící, budeme-li pak srovnávat mzdy a platy jednotlivých skupin zaměstnanců, bude poměr mezi cenou auta a mzdou zcela jiný. Možná by více vypovídal medián než průměrný plat. Je ovšem skutečností, že výběr auta je mnohem větší než byl, zejména pro ty, kteří mají vyšší příjmy. Rovněž auta jsou lepší, ovšem řada let znamená i technický pokrok.

Jen jsem se podivil, proč pan ministr nesrovnával třeba výši vodného a stočného. Roku 1988/89 v částce cca 1,20/m3 vody, nyní cca 75 Kč/m3 vody. Podobně za byt a služby s ním spojené jsme platili cca 800 Kč měsíčně, nyní když jsme byt v podstatě museli koupit a je náš, musíme si hradit i veškeré opravy a platíme vedle toho 3.694 Kč měsíčně. Za léky jsem kdysi platil 1 Kč za recept, nyní cca 1000 Kč měsíčně. A takto by se dalo do nekonečna pokračovat. Možná by bylo lepší předem domluvit, co a jak se bude srovnávat.

Nelíbila se mi jedna věc, stranění moderátorky paní Jílkové. Zejména se to ukázalo při otázce pana Bubníka na uran. Nevím, jak přišel na to, že byl dodáván tehdejšímu SSSR zdarma a byl výlučně těžen vězni. K tomu mohu podotknout, že otec jednoho mého spolužáka byl v uranových dolech jako horník zaměstnán, a podle vyprávění jeho syna byla práce velmi dobře placená s poskytováním řady benefitů. Ale tím rozhodně nechci tvrdit, že tam nemohli dělat také vězni. Je skutečností, že vězni dříve museli pracovat a hradit náklady, které vznikly jejich uvězněním.

Vadilo mi tam více to, že když předseda Kováčik se snažil odpovědět, tak nebyl prakticky panem Bubeníkem i paní Jílkovou puštěn ke slovu, a byl tak zvaně ukřičen.

Proto mám pochybnosti o vyváženosti a objektivitě tohoto pořadu, též se marně snažím dopátrat, čemu pořad vlastně slouží. Připomeňme si jen, kolikrát bylo zmíněno, proč je den 17. listopad uznávaný takřka po celém světě jako mezinárodní den studentstva, že byly Němci tehdy zavřeny naše vysoké školy, devět studentů, představitelů studentského hnutí, bylo ten den zastřeleno ihned, 1200 studentů bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů, odkud se jich několik desítek nevrátilo.

JUDr. Ivan Jordák, Letohrad