Ivan Jordák: Omluva

8. 6. 2020

02.06.2020 byl v Parlamentních listech uveřejněn můj článek, „Nebetyčná hloupost nebo odsouzení hodný záměr?“. Reagoval jsem jím jednak na události posledních dnů u nás, a rovněž na smrt občana černé pleti v USA. Bohužel jsem se spokojil pouze s informacemi, které byly uveřejněny o usmrcení tohoto člověka v našich médiích, stejně tak o bouřích, které následovaly v USA. V noci na dnešní den jsem obdržel o celé věci upřesnění, které považuji za nutné sdělit i čtenářům shora uvedeného mého článku, aby si mohli udělat celkový obraz.

Usmrcený u policie nikdy nepracoval, pouze u bezpečnostní agentury, jako vyhazovač v nočním klubu. Klubem, před řadou let byl placen i policista, s kterým došlo ke konfliktu, ale za to, že seděl před klubem ve služebním autě. Dále byl usmrcený v minulosti trestán za loupežné přepadení. O jeho smrti byly provedeny dvě pitvy. První (státní) za důvod smrti uvedla komplikace nemoci tepen a omamných látek v krvi. Druhá (vyžádaná rodinou) to popírá a uvádí za důvod smrti udušení. První spontánní demonstrace se změnily na organizované po celé USA s účastí gangů, placených žoldáků z okolních států a začalo ničení všeho a všech a byly spojené s rabováním. Na organizaci a financování toho si odpoví každý položením otázky, komu a k čemu to může být dobré? Rasismus začíná být vzájemný. Statistika za minulý rok uvádí 19 bělochů zastřelených policisty afroameričany a 9 černochů, které zastřelili bílí policisté. Vedle toho budou brzy, dne 3.11.2020, prezidentské volby v USA, kde zatím vede Trump, kterému se podařilo rozjet ekonomiku, i když se o tom u nás nemluví a dořešit řadu věcí, které zatím byly v luftu, jako bezpečnost apod. Přes všechny své úlety, dokáže problémy nazvat pravými jmény a neskrývá je. Pokud by se mu podařilo vyřešit i tento problém, převedený tak rychle do předváděného násilného projevu, měl by asi Bílý dům jistý. Proto asi byly hledány způsoby, jak tomu zabránit.

 

Autor: 
Ivan Jordák, Letohrad
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz